***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.06.2020 18:32
***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor


***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 328.732 421.847 1.086.035 10.276.655 32.281.898 7.180.281 71.747.268 71.747.268
Transferler
17 7.180.281 -7.180.281 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -237.235 -10.857 -4.027.435 -4.275.527 -4.275.527
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 10.171.820 91.497 410.990 1.086.035 10.276.655 39.462.179 -4.027.435 67.471.741 67.471.741
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 533.659 1.159.801 1.289.666 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455
Transferler
18 -9.727.325 9.727.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 72.742 202.569 -6.401.340 -6.126.029 -6.126.029
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 606.401 1.362.370 1.289.666 10.276.655 29.734.854 -6.401.340 62.040.426 62.040.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.598.686 -168.041.859
Dönem Karı (Zararı)
-6.401.340 -4.027.435
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.401.340 -4.027.435
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.571.407 -8.308.115
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 741.045 224.282
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.062.413 -966.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 682.855 -542.215
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 268.943 -425.667
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 110.615 1.057
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
76.969 734.908
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
76.969 734.908
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
20.176.834 -7.698.952
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-3
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.432.434 11.930
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.432.434 11.930
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -5.918.288 -613.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.191.827 -150.145.635
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.718.571 -6.162.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.718.571 -6.162.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.957.335 2.718.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.957.335 2.718.505
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.011 -142.351.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.011 -142.351.571
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.937.540 -3.957.482
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.937.540 -3.957.482
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
434.450 -392.807
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
435.035 -209.199
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-585 -183.608
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.361.894 -162.481.185
Alınan Faiz
756.325 1.611.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.896.903 -7.079.840
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 4.377.370 -92.814
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.683.245 3.853.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-151.076 -247.040
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -99.676 -164.499
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -51.400 -82.541
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
22 3
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
-3.532.169 4.100.133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.614.364 -2.462.383
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.048.949 3.020.559
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-5.048.949 3.020.559
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.189.049 -3.480.055
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
2.189.049 -3.480.055
Ödenen Faiz
-754.464 -2.002.887
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.301.077 -166.651.146
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-19.974.265 7.688.095
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.326.812 -158.963.051
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.688.544 180.003.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.015.356 21.040.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 320.883.438 276.668.751
Finansal Yatırımlar
11.682.718 9.047.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 11.682.718 9.047.962
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 11.682.718 9.047.962
Ticari Alacaklar
8 17.121.058 32.950.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 17.121.058 32.950.244
Diğer Alacaklar
18.889.402 26.846.737
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,25 359.844 716.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18.529.558 26.130.068
Türev Araçlar
3.582.217 3.209.997
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 3.582.217 3.209.997
Peşin Ödenmiş Giderler
1.076.848 2.256.902
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.076.848 2.256.902
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 386.310 357.425
Diğer Dönen Varlıklar
997.822 252.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 997.822 252.803
ARA TOPLAM
374.619.813 351.590.821
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
374.619.813 351.590.821
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
11 3.272.242 3.856.735
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.245.008 2.326.120
Taşıtlar
112.320 120.960
Mobilya ve Demirbaşlar
120.713 131.585
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
694.854 1.109.275
Diğer Maddi Duran Varlıklar
99.347 168.795
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 833.717 839.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
833.717 839.193
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 4.567.488 3.073.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.190.701 9.286.823
TOPLAM VARLIKLAR
384.810.514 360.877.644
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.103.110 14.657.824
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 16.103.110 14.657.824
Banka Kredileri
575.396 10.887.404
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
897.413 1.286.821
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
2.483.599
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.630.301
Diğer Finansal Yükümlülükler
1.570.109 6.619.058
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 1.570.109 6.619.058
Ticari Borçlar
292.755.273 256.769.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,25 16.144.249 16.250.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 276.611.024 240.519.3394
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,25 365.225 565.468
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.757.069 6.494.366
Türev Araçlar
3.428.996 1.685.043
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 3.428.996 1.685.043
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 37.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 37.408
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.921.137 4.963.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.436.315 3.747.251
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.484.822 1.215.879
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
275.067 238.244
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 275.067 238.244
ARA TOPLAM
322.175.986 292.030.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
322.175.986 292.030.098
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.981 158.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
65.981 158.930
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 65.981 158.930
Uzun Vadeli Karşılıklar
528.121 522.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 528.121 522.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
594.102 681.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
322.770.088 292.711.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.040.426 68.166.455
Ödenmiş Sermaye
18 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.401 533.659
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
606.401 533.659
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 606.401 533.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.652.036 2.449.467
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 1.362.370 1.159.801
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.289.666 1.289.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.276.655 10.276.655
Yasal Yedekler
18 10.276.655 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.734.854 39.462.179
Net Dönem Karı veya Zararı
-6.401.340 -9.727.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.040.426 68.166.455
TOPLAM KAYNAKLAR
384.810.514 360.877.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 272.593.724 279.942.079
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
8.827.690 8.702.461
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
263.766.034 271.239.618
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -263.680.901 -269.280.657
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
19 -263.680.901 -269.280.657
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.912.823 10.661.422
BRÜT KAR (ZARAR)
8.912.823 10.661.422
Genel Yönetim Giderleri
20 -16.277.405 -15.736.929
Pazarlama Giderleri
20 -1.757.619 -1.017.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 0 471.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.122.201 -5.620.944
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.122.201 -5.620.944
Finansman Gelirleri
22 16.004.903 11.446.791
Finansman Giderleri
23 -14.796.076 -10.466.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.913.374 -4.640.890
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.512.034 613.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.512.034 613.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.401.340 -4.027.435
DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.401.340 -4.027.435
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-6.401.340 -4.027.435
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
72.742 -237.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
90.928 -296.544
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.186 59.309
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18.186 59.309
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
202.569 -10.857
Yabancı Para Çevrim Farkları
202.569 -10.857
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
202.569 -10.857
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
275.311 -248.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.126.029 -4.275.527
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.126.029 -4.275.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852967


BIST
10:171.955
Değişim :  0,51% |  9,85
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.945  
En Yüksek
1.958
En Düşük
1.950
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:17
YBTAS 19.334,70 638.045 % 10,00  
KONTR 102,40 60.735.286 % 9,93  
PENTA 312,80 5.955.028 % 6,39  
DERIM 4,55 3.572.094 % 6,31  
UTPYA 11,00 70.785 % 5,77  
10:17 Alış Satış %  
Dolar 13,5083 13,5190 % 0,31  
Euro 15,2569 15,2710 % 0,19  
Sterlin 18,1670 18,2581 % 0,04  
Frank 14,6324 14,7206 % 0,04  
Riyal 3,5873 3,6052 % 0,10  
10:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 -0,37  
Altın Gr. 802 802 1,34  
Cumhuriyet 5.308 5.388 40,00  
Tam 5.280 5.412 38,73  
Yarım 2.552 2.618 18,74  
Çeyrek 1.280 1.309 9,37  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 -0,11  
Gümüş Gr. 10,29 10,31 -0,03  
B. Petrol 87,25 87,25 0,07