***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 19:07
***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor


***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 533.659 1.289.666 1.159.801 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19 -9.727.325 9.727.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 72.742 202.569 -6.401.340 -6.126.029 -6.126.029
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 606.401 1.289.666 1.362.370 10.276.655 29.734.854 -6.401.340 62.040.426 62.040.426
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 143.012 1.289.666 2.051.048 10.276.655 29.734.854 11.862.121 80.529.176 80.529.176
Transferler
19 11.862.121 -11.862.121
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 452.781 852.137 7.291.359 8.596.277 8.596.277
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 595.793 1.289.666 2.903.185 10.276.655 41.596.975 7.291.359 89.125.453 89.125.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.187.931 31.310.192
Dönem Karı (Zararı)
7.291.359 -6.401.340
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.291.359 -6.401.340
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.054.640 17.571.407
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 821.364 741.045
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
890.297 1.062.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 890.297 682.855
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 268.943
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 110.615
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.388.055 76.969
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
2.388.055 76.969
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.208.385 1.432.434
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
3.208.385 1.432.434
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.418.116 -5.918.288
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.671.577 20.176.834
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.530.774 17.659.658
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.020.146 -3.532.169
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.817.556 15.718.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.817.556 15.718.571
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.466.317 7.957.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.466.317 7.957.335
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.221.045 19.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.221.045 19.011
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.250.810 -2.937.540
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.250.810 -2.937.540
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.204.808 434.450
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-568.533 435.035
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.636.275 -585
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.876.773 28.829.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -1.896.903
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
311.158 4.377.370
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
970.000 605.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-644.453 -151.076
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -544.431 -99.676
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -100.022 -51.400
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
23 18 0
Alınan Faiz
1.614.435 756.325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.393.801 -3.614.364
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.253.572 -5.048.949
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.253.572 -5.048.949
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.842.221 2.189.049
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -21.842.221 2.189.049
Ödenen Faiz
-3.805.152 -754.464
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-235.870 28.301.077
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.523.714 -19.974.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.287.844 8.326.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.835.698 19.688.544
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.123.542 28.015.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 690.645.746 695.674.334
Finansal Yatırımlar
5 14.266.618 11.976.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 14.266.618 11.976.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 14.266.618 11.976.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
8 84.366.484 90.184.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
84.358.143 90.184.040
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 38.511.435 45.977.770
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,26 208.679 815.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 38.302.756 45.161.794
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
27 1.078.360 4.948.509
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 1.078.360 4.948.509
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.254.501 1.527.001
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.254.501 1.527.001
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 46.267 98.025
Diğer Dönen Varlıklar
18 345.924 504.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 345.924 504.891
ARA TOPLAM
831.515.335 850.891.130
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
831.515.335 850.891.130
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
11 2.702.040 2.390.195
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.414.253 2.085.220
Taşıtlar
77.760 86.400
Mobilya ve Demirbaşlar
83.856 91.099
Diğer Maddi Duran Varlıklar
126.171 127.476
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 4.570.814 5.055.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.144.590 1.148.522
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.144.590 1.148.522
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.060.620 0
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.995.318 10.111.609
TOPLAM VARLIKLAR
842.510.653 861.002.739
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 55.005.749 76.330.415
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
55.005.749 76.330.415
Banka Kredileri
33.433.705 33.905.549
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.561.770 1.899.887
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
20.010.274 40.524.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 5.561.985 4.308.413
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 5.561.985 4.308.413
Ticari Borçlar
8 667.464.209 672.532.652
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 26.985.620 84.444.016
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 640.478.589 588.088.636
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.693.015 6.743.431
Diğer Borçlar
9 6.919.616 4.668.806
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,26 24.302 753.762
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 6.895.314 3.915.044
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
27 2.493.717 4.505.403
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 2.493.717 4.505.403
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.404 182.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.404 182.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 5.901.306
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.186.373 3.663.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.952.161 2.429.182
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.234.212 1.234.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.847 453.089
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 12.847 453.089
ARA TOPLAM
749.275.221 773.387.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
749.275.221 773.387.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.125.545 3.468.288
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.125.545 3.468.288
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 3.125.545 3.468.288
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 984.434 1.153.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
984.434 1.153.176
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 2.464.475
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.109.979 7.085.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
753.385.200 780.473.563
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
89.125.453 80.529.176
Ödenmiş Sermaye
19 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 595.793 143.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 595.793 143.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 595.793 143.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.192.851 3.340.714
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 2.903.185 2.051.048
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.289.666 1.289.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 10.276.655 10.276.655
Yasal Yedekler
19 10.276.655 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
41.596.975 29.734.854
Net Dönem Karı veya Zararı
7.291.359 11.862.121
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
89.125.453 80.529.176
TOPLAM KAYNAKLAR
842.510.653 861.002.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
20 1.016.259.920 272.593.724
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
24.938.694 8.277.423
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
595.454 550.267
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
990.725.772 263.766.034
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
20 -986.199.438 -263.680.901
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-986.199.438 -263.680.901
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.060.482 8.912.823
BRÜT KAR (ZARAR)
30.060.482 8.912.823
Genel Yönetim Giderleri
21 -19.446.407 -16.277.405
Pazarlama Giderleri
21 -3.137.862 -1.757.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.028 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -159.785
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.317.456 -9.122.201
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.317.456 -9.122.201
Finansman Gelirleri
23 23.033.243 16.004.903
Finansman Giderleri
23 -20.796.324 -14.796.076
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.554.375 -7.913.374
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.263.016 1.512.034
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.901.306
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 3.638.290 1.512.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.291.359 -6.401.340
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.291.359 -6.401.340
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.291.359 -6.401.340
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
452.781 72.742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 565.976 90.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-113.195 -18.186
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-113.195 -18.186
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
852.137 202.569
Yabancı Para Çevrim Farkları
852.137 202.569
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
852.137 202.569
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.304.918 275.311
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.596.277 -6.126.029
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.596.277 -6.126.029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941524


BIST18:052.011
Değişim :  -0,15% |  -3,05
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.014  
En Yüksek
2.021
En Düşük
1.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
LINK 33,44 28.283.665 % 10,00  
SANEL 9,58 7.694.445 % 9,99  
KGYO 6,86 27.000.860 % 9,94  
ERCB 50,95 94.413.873 % 9,90  
LIDFA 4,89 73.534.804 % 9,89  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4300 13,4667 % 0,67  
Euro 15,2449 15,2928 % 0,98  
Sterlin 18,1614 18,2525 % 0,31  
Frank 14,6753 14,7637 % 1,21  
Riyal 3,5713 3,5892 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.831 -7,50  
Altın Gr. 791 791 1,23  
Cumhuriyet 5.267 5.346 2,00  
Tam 5.241 5.374 0,22  
Yarım 2.533 2.600 0,10  
Çeyrek 1.271 1.300 0,06  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 -0,22  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 -0,03  
B. Petrol 87,71 87,71 -0,67