***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 23:04
***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor


***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 533.659 1.159.801 1.289.666 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455
Transferler
19 -9.727.325 9.727.325 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 135.597 452.646 -4.181.901 -3.593.658 -3.593.658
Dönem Karı (Zararı)
19 -4.181.901 -4.181.901 -4.181.901
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 135.597 452.646 588.243 588.243
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 669.256 1.612.447 1.289.666 10.276.655 29.734.854 -4.181.901 64.572.797 64.572.797
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 143.012 2.051.048 1.289.666 10.276.655 29.734.854 11.862.121 80.529.176 80.529.176
Transferler
19 11.862.121 -11.862.121 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 203.774 923.089 13.533.616 14.660.479 14.660.479
Dönem Karı (Zararı)
19 13.533.616 13.533.616 13.533.616
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 203.774 1.126.863 1.126.863
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 346.786 2.974.137 1.289.666 10.276.655 41.596.975 13.533.616 95.189.655 95.189.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.114.074 -24.277.328
Dönem Karı (Zararı)
13.533.616 -4.181.901
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.533.616 -4.181.901
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.009.648 -24.292.915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 1.624.343 1.625.153
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
991.146 653.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 991.146 182.910
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
263.639
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
207.274
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.365.151 -218.115
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.365.151 -218.115
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.483.199 1.005.841
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
1.483.199 1.005.841
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 6.557.986 -324.464
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.012.177 -27.035.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.445.273 4.052.605
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.418.980 2.659.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.418.980 2.659.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.130.705 2.827.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.130.705 2.827.351
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
391.054 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
391.054 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-308.399 -2.978.302
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-308.399 -2.978.302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.239.653 1.544.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-31.055 1.191.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.208.598 353.125
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.097.991 -24.422.211
Alınan Faiz
4.126.336 1.656.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -268.428 -1.819.135
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -5.841.825 307.678
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.327.876 -20.033.752
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-934.895 -283.303
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -834.873 -184.857
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -100.022 -98.446
Alınan Temettüler
23 199.682 89.365
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
-592.663 -19.839.814
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.723.195 16.215.239
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.771.184 -3.826.093
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.771.184 -3.826.093
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.149.905 21.282.444
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-7.149.905 21.282.444
Ödenen Faiz
-5.344.474 -1.241.112
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.936.997 -28.095.841
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.935.266 27.487.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.001.731 -608.042
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.835.698 19.688.544
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.833.967 19.080.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 795.127.693 695.674.334
Finansal Yatırımlar
10.563.784 11.976.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.563.784 11.976.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 10.563.784 11.976.560
Ticari Alacaklar
113.603.020 90.184.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 113.603.020 90.184.040
Diğer Alacaklar
37.647.383 45.977.770
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,26 258.240 815.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 37.389.143 45.161.794
Türev Araçlar
4.181.061 4.948.509
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 4.181.061 4.948.509
Peşin Ödenmiş Giderler
1.979.102 1.527.001
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.979.102 1.527.001
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 98.025
Diğer Dönen Varlıklar
18 83.845 504.891
ARA TOPLAM
963.185.888 850.891.130
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
963.185.888 850.891.130
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
2.748.561 2.390.195
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 2.472.175 2.085.220
Taşıtlar
11 69.120 86.400
Mobilya ve Demirbaşlar
11 82.400 91.099
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 124.866 127.476
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 4.115.731 5.055.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.040.615 1.148.522
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.040.615 1.148.522
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.422.161 10.111.609
TOPLAM VARLIKLAR
972.608.049 861.002.739
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.053.724 76.330.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
70.053.724 76.330.415
Banka Kredileri
6 25.922.086 33.905.549
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.501.087 1.899.887
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 2.029.589 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 40.600.962 40.524.979
Diğer Finansal Yükümlülükler
6.079.597 4.308.413
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 6.079.597 4.308.413
Ticari Borçlar
780.406.595 672.532.652
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 144.712.608 84.444.016
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 635.693.987 588.088.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.866.556 6.743.431
Diğer Borçlar
4.360.407 4.668.806
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,26 26.502 753.762
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.333.905 3.915.044
Türev Araçlar
3.130.201 4.505.403
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 3.130.201 4.505.403
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.404 182.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.404 182.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.442.006 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.461.479 3.663.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.227.267 2.429.182
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.234.212 1.234.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
266.983 453.089
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 266.983 453.089
ARA TOPLAM
872.103.952 773.387.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
872.103.952 773.387.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.769.886 3.468.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.769.886 3.468.288
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.769.886 3.468.288
Uzun Vadeli Karşılıklar
853.008 1.153.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 853.008 1.153.176
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.691.548 2.464.475
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.314.442 7.085.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
877.418.394 780.473.563
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
95.189.655 80.529.176
Ödenmiş Sermaye
19 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
346.786 143.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
346.786 143.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 346.786 143.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.263.803 3.340.714
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 2.974.137 2.051.048
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.289.666 1.289.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.276.655 10.276.655
Yasal Yedekler
19 10.276.655 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
41.596.975 29.734.854
Net Dönem Karı veya Zararı
13.533.616 11.862.121
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.189.655 80.529.176
TOPLAM KAYNAKLAR
972.608.049 861.002.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
1.867.928.765 1.186.120.263 851.668.845 913.526.538
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
20 1.867.928.765 1.186.120.263 851.668.845 913.526.538
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-1.809.277.804 -1.159.061.723 -823.078.366 -895.380.822
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
20 -1.809.277.804 -1.159.061.723 -823.078.366 -895.380.822
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.650.961 27.058.540 28.590.479 18.145.716
BRÜT KAR (ZARAR)
58.650.961 27.058.540 28.590.479 18.145.716
Genel Yönetim Giderleri
21 -39.304.841 -32.197.264 -19.698.649 -15.919.859
Pazarlama Giderleri
21 -5.942.176 -3.009.111 -2.804.314 -1.251.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 126.892 224.004 125.864 224.004
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.530.836 -7.923.831 6.213.380 1.198.369
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.530.836 -7.923.831 6.213.380 1.198.369
Finansman Gelirleri
23 33.166.884 33.432.695 10.764.201 17.640.808
Finansman Giderleri
23 -26.606.118 -30.015.229 -6.440.354 -15.432.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.091.602 -4.506.365 10.537.227 3.407.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.557.986 324.464 -4.294.970 -1.187.570
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -7.381.856 0 -1.480.550 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 823.870 324.464 -2.814.420 -1.187.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.533.616 -4.181.901 6.242.257 2.219.439
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.533.616 -4.181.901 6.242.257 2.219.439
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.533.616 -4.181.901 6.242.257 2.219.439
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
203.774 135.597 -249.007 62.855
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 254.717 169.496 -311.259 78.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-50.943 -33.899 62.252 -15.713
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-50.943 -33.899 62.252 -15.713
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
923.089 452.646 70.952 250.077
Yabancı Para Çevrim Farkları
923.089 452.646 70.952 250.077
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
923.089 452.646 70.952 250.077
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.126.863 588.243 -178.055 312.932
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.660.479 -3.593.658 6.064.202 2.532.371
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.660.479 -3.593.658 6.064.202 2.532.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958867


BIST10:191.954
Değişim :  0,47% |  9,22
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.945  
En Yüksek
1.958
En Düşük
1.950
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:17
YBTAS 19.334,70 638.045 % 10,00  
KONTR 102,40 60.735.286 % 9,93  
PENTA 312,80 5.955.028 % 6,39  
DERIM 4,55 3.572.094 % 6,31  
UTPYA 11,00 70.785 % 5,77  
10:17 Alış Satış %  
Dolar 13,5063 13,5166 % 0,29  
Euro 15,2519 15,2688 % 0,18  
Sterlin 18,1670 18,2581 % 0,04  
Frank 14,6324 14,7206 % 0,04  
Riyal 3,5873 3,6052 % 0,10  
10:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 -0,56  
Altın Gr. 803 803 1,94  
Cumhuriyet 5.308 5.388 40,00  
Tam 5.280 5.412 38,73  
Yarım 2.552 2.618 18,74  
Çeyrek 1.280 1.309 9,37  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 -0,11  
Gümüş Gr. 10,30 10,31 -0,04  
B. Petrol 87,22 87,22 0,04