***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 20:14
***UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor


***UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 533.659 1.159.801 1.289.666 10.276.655 39.462.179 -9.727.325 68.166.455 68.166.455
Transferler
19 -9.727.325 9.727.325 0 0
Dönem Karı (Zararı)
19 374.463 374.463 374.463
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 84.208 1.028.106 1.112.314 1.112.314
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 617.867 2.187.907 1.289.666 10.276.655 29.734.854 374.463 69.653.232 69.653.232
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 143.012 2.051.048 1.289.666 10.276.655 29.734.854 11.862.121 80.529.176 80.529.176
Transferler
19 11.862.121 -11.862.121 0 0
Dönem Karı (Zararı)
19 10.987.048 10.987.048 10.987.048
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19 148.719 875.369 1.024.088 1.024.088
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 10.171.820 291.731 2.926.417 1.289.666 10.276.655 41.596.975 10.987.048 92.540.312 92.540.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.371.887 -31.797.611
Dönem Karı (Zararı)
10.987.048 374.463
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.987.048 374.463
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.788.713 -6.390.772
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 2.384.662 2.538.664
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
944.940 180.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 944.940 40.075
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 140.460
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.293.514 112.648
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.293.514 112.648
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-572.048 1.752.010
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-572.048 1.752.010
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 6.235.963 1.341.091
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-5.498.318 -12.315.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.846.109 -26.061.442
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.302.693 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.755.229 -25.215.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.755.229 -25.215.826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.832.678 1.187.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.832.678 1.187.577
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.418.696 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.418.696 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -438.064 -1.819.134
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-885.786 -1.869.019
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-885.786 -1.869.019
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.483.705 1.654.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
513.208 1.389.953
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.996.913 265.007
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.070.348 -32.077.751
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -7.301.539 280.140
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.266.360 -13.454.007
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.336.587 -563.956
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.178.949 -259.249
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -157.638 -304.707
Alınan Temettüler
23 199.685 89.369
Alınan Faiz
5.403.262 2.274.363
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -15.253.783
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.281.468 29.342.320
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
268.421 31.529.165
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
265.569 33.651.559
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
2.852 -2.122.394
Ödenen Faiz
-7.549.889 -2.186.845
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.386.995 -15.909.298
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.373.687 13.343.826
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.013.308 -2.565.472
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.835.698 19.688.544
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.822.390 17.123.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 881.418.239 695.674.334
Finansal Yatırımlar
5 9.641.724 11.976.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 9.641.724 11.976.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 9.641.724 11.976.560
Ticari Alacaklar
8 106.939.269 90.184.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 106.939.269 90.184.040
Diğer Alacaklar
9 38.945.407 45.977.770
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9,26 242.551 815.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 38.702.856 45.161.794
Türev Araçlar
27 4.493.620 4.948.509
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 4.493.620 4.948.509
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.433.185 1.527.001
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.433.185 1.527.001
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 316.089 98.025
Diğer Dönen Varlıklar
18 85.499 504.891
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 85.499 504.891
ARA TOPLAM
1.043.273.032 850.891.130
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.043.273.032 850.891.130
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
11 2.861.742 2.390.195
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 2.600.214 2.085.220
Taşıtlar
11 60.480 86.400
Mobilya ve Demirbaşlar
11 90.748 91.099
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 110.300 127.476
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 3.645.932 5.055.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.038.606 1.148.522
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.038.606 1.148.522
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.063.534 10.111.609
TOPLAM VARLIKLAR
1.052.336.566 861.002.739
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
75.979.727 76.330.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 75.979.727 76.330.415
Banka Kredileri
6 15.817.987 33.905.549
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.555.471 1.899.887
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 58.606.269 40.524.979
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 6.170.116 4.308.413
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 6.170.116 4.308.413
Ticari Borçlar
8 858.899.094 672.532.652
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,26 142.726.517 84.444.016
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 716.172.577 588.088.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 2.055.905 6.743.431
Diğer Borçlar
9 3.783.020 4.668.806
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9,26 17.299 753.762
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.765.721 3.915.044
Türev Araçlar
27 3.360.558 4.505.403
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 3.360.558 4.505.403
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.404 182.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.404 182.021
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.318.743 3.663.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.084.531 2.429.182
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.234.212 1.234.212
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 289.319 453.089
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 289.319 453.089
ARA TOPLAM
954.892.886 773.387.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
954.892.886 773.387.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.400.505 3.468.288
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.400.505 3.468.288
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.400.505 3.468.288
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 848.720 1.153.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 848.720 1.153.176
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 1.654.143 2.464.475
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.903.368 7.085.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
959.796.254 780.473.563
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.540.312 80.529.176
Ödenmiş Sermaye
19 15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 10.171.820 10.171.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 291.731 143.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 291.731 143.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 291.731 143.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.216.083 3.340.714
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 2.926.417 2.051.048
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.289.666 1.289.666
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.289.666 1.289.666
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 10.276.655 10.276.655
Yasal Yedekler
19 10.276.655 10.276.655
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
41.596.975 29.734.854
Net Dönem Karı veya Zararı
10.987.048 11.862.121
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.540.312 80.529.176
TOPLAM KAYNAKLAR
1.052.336.566 861.002.739


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
3.111.580.105 1.787.692.081 1.243.651.340 601.571.819
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
20 3.111.580.105 1.787.692.081 1.243.651.340 601.571.819
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-3.030.480.127 -1.742.863.769 -1.221.202.323 -583.802.046
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
20 -3.030.480.127 -1.742.863.769 -1.221.202.323 -583.802.046
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.099.978 44.828.312 22.449.017 17.769.773
BRÜT KAR (ZARAR)
81.099.978 44.828.312 22.449.017 17.769.773
Genel Yönetim Giderleri
21 -59.526.015 -47.393.964 -20.221.174 -15.196.700
Pazarlama Giderleri
21 -8.755.019 -5.503.031 -2.812.843 -2.493.920
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 218.273 330.802 91.381 106.798
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.037.217 -7.737.881 -493.619 185.951
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.037.217 -7.737.881 -493.619 185.951
Finansman Gelirleri
23 40.918.666 45.169.213 7.751.782 11.736.518
Finansman Giderleri
23 -36.721.256 -35.715.778 -10.115.138 -5.700.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.234.627 1.715.554 -2.856.975 6.221.919
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.247.579 -1.341.091 310.407 -1.665.555
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -7.083.475 0 298.381 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 835.896 -1.341.091 12.026 -1.665.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.987.048 374.463 -2.546.568 4.556.364
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.987.048 374.463 -2.546.568 4.556.364
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.987.048 374.463 -2.546.568 4.556.364
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
148.719 84.208 -55.055 -51.389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 185.899 105.260 -68.818 -64.236
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.180 -21.052 13.763 12.847
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-37.180 -21.052 13.763 12.847
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
875.369 1.028.106 -47.720 575.460
Yabancı Para Çevrim Farkları
875.369 1.028.106 -47.720 575.460
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
875.369 1.028.106 -47.720 575.460
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.024.088 1.112.314 -102.775 524.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.011.136 1.486.777 -2.649.343 5.080.435
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.011.136 1.486.777 -2.649.343 5.080.435http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974984


BIST11:511.970
Değişim :  1,28% |  24,95
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.945  
En Yüksek
1.970
En Düşük
1.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:51
YBTAS 19.334,70 638.045 % 10,00  
KONTR 102,40 67.526.352 % 9,93  
EUKYO 4,38 5.069.274 % 9,77  
KAPLM 52,30 27.657.023 % 9,28  
YEOTK 59,90 107.324.775 % 7,54  
11:51 Alış Satış %  
Dolar 13,5095 13,5104 % 0,25  
Euro 15,2560 15,2704 % 0,19  
Sterlin 18,1626 18,2537 % 0,02  
Frank 14,5991 14,6871 % -0,19  
Riyal 3,5850 3,6030 % 0,04  
11:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.844 -3,35  
Altın Gr. 800 800 -0,91  
Cumhuriyet 5.308 5.388 40,00  
Tam 5.280 5.412 38,73  
Yarım 2.552 2.618 18,74  
Çeyrek 1.280 1.309 9,37  
Gümüş.Ons 23,82 23,84 0,00  
Gümüş Gr. 10,36 10,37 0,03  
B. Petrol 87,53 87,53 0,35