***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

18.08.2016 17:44
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -2.005.318 11.729.447 82.757.584 -204.976 243.597 -20.417.152 -1.020.429 96.082.754 598.985 96.681.739
Transferler
-1.020.429 1.020.429
Dönem Karı (Zararı)
-17.207.528 -17.207.528 -27.009 -17.234.537
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
199.278 199.278 199.278
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-47.627 -47.627 47.627
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -2.005.318 11.729.447 82.757.584 -5.698 243.597 -21.485.209 -17.207.528 79.026.876 619.603 79.646.479
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -2.005.318 11.729.447 128.264.534 -471.062 243.597 -21.416.851 -23.576.157 117.768.190 560.735 118.328.925
Transferler
-23.576.157 23.576.157
Dönem Karı (Zararı)
-10.020.027 -10.020.027 35.552 -9.984.475
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.005.318 444.980 2.450.298 2.450.298
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-52.558 -52.558 -52.558
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 128.264.534 -523.621 243.597 -44.993.008 -10.020.027 110.145.902 596.288 110.742.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.314.635 -28.151.964
Dönem Karı (Zararı)
-9.984.475 -17.234.537
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.983.729 1.539.074
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 2.380.179 2.436.703
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 881.727 -1.297.232
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 3.418.723 167.737
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19,20 -335.976
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.754.699 167.737
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18 558.473
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 19.040
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 744.627 377.594
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12,18 -164.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-313.889 -6.273.660
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.441 1.651.594
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.988.559 1.651.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.173.276 -3.924.537
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.173.276 -3.924.537
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.324.572 -2.249.970
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.320.997 3.513.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.320.997 3.513.863
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
444.181 -5.342.621
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
444.181 -5.342.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
430.222 78.011
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
430.222 78.011
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.314.635 -21.969.123
Ödenen Faiz
7,19,20 -6.183.273
Alınan Faiz
7,19,20 432
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.223.950 -1.040.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.959.363 572.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.735.413 -1.612.753
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.749 32.100.765
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,19,20 4.030.622 43.179.648
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7,19,20 -590.906 -11.078.883
Ödenen Faiz
7,19,20 -3.554.699
Alınan Faiz
7,19,20 199.732
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.005.936 2.908.157
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.005.936 2.908.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.616.926 539.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
610.990 3.447.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 610.991 1.616.926
Ticari Alacaklar
16.858.039 16.846.598
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
14.858.039 16.846.598
Diğer Alacaklar
8 7.520.758 6.507.345
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 7.246.398 6.235.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 274.360 271.419
Stoklar
4.086.095 2.761.522
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.836.047 8.533.526
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
861 881
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.536.384 575.620
ARA TOPLAM
40.449.175 36.842.418
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.449.175 36.842.418
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 5.427.062 5.427.062
Diğer Alacaklar
8 70.817 70.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 70.817 70.817
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.190.365 2.420.483
Maddi Duran Varlıklar
12 200.453.662 203.917.610
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
614.022 640.947
Şerefiye
14 433.388 433.388
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 180.634 207.559
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.241.342 2.512.780
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
213.997.270 214.989.699
TOPLAM VARLIKLAR
254.446.445 251.832.117
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 16.069.064 14.072.370
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 8.149.007 6.115.078
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 156.240 620.292
Ticari Borçlar
9.139.091 7.818.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
65.738 207.322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.073.353 7.610.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.726.024 1.764.656
Diğer Borçlar
8 480.369 36.187
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 480.369 36.080
Ertelenmiş Gelirler
9 22.546.077 22.519.250
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.009.125 3.208.223
ARA TOPLAM
64.274.997 56.154.150
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.274.997 56.154.150
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 70.450.192 69.859.286
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 27.088 27.088
Ertelenmiş Gelirler
9 49.270
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.886.774 1.178.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.886.774 1.178.222
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 7.015.934 6.284.446
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.429.258 77.349.042
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
143.704.255 133.503.192
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17 110.145.902 117.768.190
Ödenmiş Sermaye
25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-2.005.318
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.174.427 11.729.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
127.740.913 127.793.472
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
127.740.913 127.793.472
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
128.264.534 128.264.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-523.621 -471.062
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
243.597 243.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-44.993.008 -21.416.851
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.020.027 -23.576.157
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 596.288 560.735
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
110.742.190 118.328.925
TOPLAM KAYNAKLAR
254.446.445 251.832.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7.315.973 13.669.695 5.433.094 11.258.112
Satışların Maliyeti
-10.842.683 -15.010.037 -7.637.276 -10.146.796
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.526.710 -1.340.342 -2.204.182 1.111.316
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.526.710 -1.340.342 -2.204.182 1.111.316
Genel Yönetim Giderleri
-889.391 -1.132.005 -469.870 -485.442
Pazarlama Giderleri
-1.400.665 -1.031.929 -1.259.092 -906.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.060.536 442.463 801.401 296.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -906.154 -2.767.753 -359.695 -2.366.958
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.662.384 -5.829.566 -3.491.438 -2.351.497
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.662.384 -5.829.566 -3.491.438 -2.351.497
Finansman Gelirleri
19 2.188.405 5.119.382 646.014 3.517.668
Finansman Giderleri
20 -5.765.869 -16.196.578 -2.478.022 -9.746.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.239.848 -16.906.762 -5.323.446 -8.580.041
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-744.627 -327.775 82.835 -304.143
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -744.627 -327.775 82.835 -304.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.984.475 -17.234.537 -5.240.611 -8.884.184
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.984.475 -17.234.537 -5.240.611 -8.884.184
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 35.552 -27.009 36.620 -11.897
Ana Ortaklık Payları
17 -10.020.027 -17.207.528 -5.277.231 -8.872.287
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 -0,09000000 -0,15000000 -0,05000000 -0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-52.559 199.278 -185.888 412.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -52.559 199.278 -185.888 412.078
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-52.559 199.278 -185.888 412.078
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.037.034 -17.035.259 -5.426.499 -8.472.106
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.552 -27.009 36.621 -11.897
Ana Ortaklık Payları
-10.072.586 -17.008.250 -5.463.120 -8.460.209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553646


BIST
18:051.981
Değişim :  2,78% |  53,65
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.984
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 5.418,60 7.339.802 % 10,00  
BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5278 13,5289 % -1,95  
Euro 15,2164 15,2601 % -2,05  
Sterlin 17,8576 17,9472 % -2,07  
Frank 14,5521 14,6397 % -2,00  
Riyal 3,5973 3,6153 % -1,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.787 7,14  
Altın Gr. 777 777 -12,24  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,57 22,60 0,18  
Gümüş Gr. 9,81 9,83 -0,11  
B. Petrol 75,81 75,81 2,73