***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 18:18
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 128.189.358 -257.485 243.597 -45.001.977 -30.842.934 89.504.987 736.356 90.241.343
Transferler
-30.842.934 30.842.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
176.413 -9.601.843 -9.424.430 -4.351 -9.429.781
Dönem Karı (Zararı)
-9.601.843 -9.601.843 -4.357 -9.606.200
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
176.413 176.413 6 176.419
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 128.189.358 -81.072 243.597 -75.844.911 -9.601.843 80.079.557 732.005 80.811.562
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 166.578.490 -562.638 243.597 -74.436.932 -22.999.863 105.997.082 762.783 106.759.865
Transferler
-864.624 -22.135.239 22.999.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
407.025 -16.423.202 -16.016.177 5.057 -16.011.120
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.487 767.206 787.692 -478.715 308.977
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 165.713.866 -135.126 243.597 -95.804.965 -16.423.202 90.768.597 289.125 91.057.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.598.166 11.709
Dönem Karı (Zararı)
-16.418.145 -9.606.200
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.418.145 -9.606.200
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.742.946 6.998.256
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.311.180 1.108.801
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.904
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.904
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-804.583 329.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-804.583
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.835.204 412.109
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21-22 -4.518.545
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21-22 -150.682
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
263.506
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-429.483
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21-22 9.742.706 5.047.183
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -103.762 16.750
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -143.568 83.955
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-438.727
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.273.365 2.955.102
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 667.210 -870.756
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.400.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 4.067.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.121.078 690.996
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.042.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -78.599
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.847.792 1.509.860
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.981.949
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.405.389 1.736.727
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 4.405.389
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 255.858 -111.725
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 255.858
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
23 13.741.623
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.154.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.154.104
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.598.166 347.158
Ödenen Faiz
-335.449
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.896.546 -3.395.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 206.000 89.002
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 206.000 89.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.102.546 -1.109.546
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.102.546 -1.109.546
Ödenen Faiz
-2.375.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.180.054 3.658.746
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.130.240 6.995.889
Kredilerden Nakit Girişleri
3.130.240 6.995.889
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.162.437 -3.255.116
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.162.437
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.397
Ödenen Faiz
-345.929
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
198.072 -54.630
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.478.434 274.701
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.478.434 274.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.786.389 650.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.307.955 925.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.307.255 4.786.389
Ticari Alacaklar
14.171.852 14.839.062
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.000.000 1.600.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 9.171.852 13.239.062
Diğer Alacaklar
19.015.066 18.051.186
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18.823.768 17.781.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 191.298 269.897
Stoklar
13 3.721.816 874.024
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.373.554 1.382.354
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 139 486
Diğer Dönen Varlıklar
25 1.502.922 422.667
ARA TOPLAM
44.092.604 40.356.168
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.092.604 40.356.168
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 14.876.811 5.426.561
Diğer Alacaklar
70.818 70.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 70.818 70.817
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 790.226 1.775.483
Maddi Duran Varlıklar
18 245.564.117 250.307.553
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
109.341 551.979
Şerefiye
20 433.388
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 109.341 118.591
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.190.363 2.214.519
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
265.601.676 260.346.912
TOPLAM VARLIKLAR
309.694.280 300.703.080
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 12.961.774 15.710.214
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 37.438.699 34.947.849
Ticari Borçlar
13.516.635 9.111.246
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 457.781 457.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 13.058.854 8.653.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 3.705.057 4.509.640
Diğer Borçlar
296.081 36.731
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 273.408 17.549
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 22.673 19.182
Ertelenmiş Gelirler
7 31.080.324 17.338.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 6.749.811 5.595.708
ARA TOPLAM
105.748.381 87.250.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.748.381 87.250.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 91.674.826 85.430.376
Ertelenmiş Gelirler
7 32.989 20.828
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.797.450 1.751.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.797.450 1.751.617
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 19.382.912 19.490.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.888.177 106.693.125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
218.636.558 193.943.215
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.768.597 105.997.082
Ödenmiş Sermaye
26 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
165.578.740 166.015.852
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
165.578.740 166.015.852
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 165.713.866 166.578.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -135.126 -562.638
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 243.597 243.598
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -95.804.965 -74.436.932
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -16.423.202 -22.999.863
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
289.125 762.783
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
91.057.722 106.759.865
TOPLAM KAYNAKLAR
309.694.280 300.703.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 2.081.797 1.575.169
Satışların Maliyeti
5 -6.229.820 -3.598.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-4.148.023 -2.023.757
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-4.148.023 -2.023.757
Genel Yönetim Giderleri
28-29 -761.294 -652.397
Pazarlama Giderleri
28-29 -311.063 -170.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 218.670 597.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -668.934 -361.665
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.670.644 -2.610.619
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.670.644 -2.610.619
Finansman Gelirleri
31 1.384.301 1.445.046
Finansman Giderleri
32 -12.351.769 -8.455.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.638.112 -9.620.903
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
219.967 14.703
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 219.967 14.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.418.145 -9.606.200
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.418.145 -9.606.200
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 5.057 -4.357
Ana Ortaklık Payları
26 -16.423.202 -9.601.843
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
407.025 176.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 504.450 176.419
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-97.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-97.425
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
407.025 176.419
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.011.120 -9.429.781
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.057 -4.351
Ana Ortaklık Payları
-16.016.177 -9.425.430http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682773


BIST
16:492.010
Değişim :  1,45% |  28,64
Açılış :  1.990  
Önceki Kapanış :  1.981  
En Yüksek
2.012
En Düşük
1.978
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:49
BAGFS 13,97 11.443.885 % 10,00  
HEKTS 14,76 841.274.651 % 9,99  
MZHLD 38,76 4.597.306 % 9,99  
ISBIR 55,05 2.761.638 % 9,99  
DOBUR 153,30 19.131.074 % 9,97  
16:49 Alış Satış %  
Dolar 13,7048 13,7125 % 1,65  
Euro 15,5089 15,5308 % 2,06  
Sterlin 17,9674 18,0575 % 0,88  
Frank 14,7382 14,8270 % 1,45  
Riyal 3,6295 3,6477 % 1,25  
16:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -2,16  
Altın Gr. 783 783 8,94  
Cumhuriyet 5.184 5.262 11,00  
Tam 5.166 5.297 12,94  
Yarım 2.497 2.562 6,26  
Çeyrek 1.252 1.281 3,13  
Gümüş.Ons 22,40 22,42 -0,11  
Gümüş Gr. 9,84 9,86 0,09  
B. Petrol 75,71 75,71 0,27