***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2018 18:11
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 128.189.358 -257.485 243.597 -45.001.977 -30.842.934 89.504.987 736.356 90.241.343
Transferler
-30.842.934 30.842.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.773.033 252.192 -12.844.609 37.180.616 69.431 37.250.047
Dönem Karı (Zararı)
-12.844.609 -12.844.609 -4.028 -12.848.637
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.773.033 252.192 50.025.225 73.459 50.098.684
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 177.962.391 -5.293 243.597 -75.844.911 -12.844.609 126.685.603 805.787 127.491.390
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 166.578.490 -562.638 243.597 -74.436.932 -22.999.863 105.997.082 762.783 106.759.865
Transferler
-1.732.478 -21.267.385 22.999.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
490.984 490.984 490.984
Dönem Karı (Zararı)
-33.804.887 -33.804.887 8.066 -33.796.821
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
490.984 -20.500.179
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.487 767.206 787.693 -475.715 308.978
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 164.846.012 -51.167 243.597 -94.937.111 -30.804.887 73.470.871 292.134 73.763.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.904.493 -4.893.626
Dönem Karı (Zararı)
-33.796.821 -12.848.637
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-33.796.821 -12.848.637
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.155.230 9.127.247
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 4.746.042 2.375.650
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.973.649 612.523
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.973.649 612.523
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
687.036 1.013.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
687.036 1.013.337
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.574.893 14.861
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19-20 -932.379 -2.455.919
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19-20 3.922.898 2.712.373
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
248.241 298.104
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-663.867 -539.697
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19-20 7.058.092 6.687.446
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -921.597 60.483
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -143.568 -83.496
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-143.568 -83.496
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-819.317 -1.553.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.546.084 1.193.570
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.553.627 1.835.020
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -3.150.000 -4.641.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 4.703.627 6.476.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -3.056.737 -5.320.067
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -3.135.336 -5.319.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 78.599 -346
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.789.752 -1.470.351
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.879.754 356.240
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 8.056.249 192.356
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -26.436
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 8.056.249 218.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
400.553 184.316
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -286.893 -520.693
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -266.477 -161.478
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.416 -359.215
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 19.058.175 -66.050
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.490.616 6.002.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.030.151 1.800.091
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
460.465 4.202.708
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.904.493 -2.527.820
Ödenen Faiz
-4.823.375
Alınan Faiz
2.457.569
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.937.195 -2.973.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 206.000 285.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 206.000 285.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.606.083 -1.855.008
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.606.083 -1.855.008
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-537.112 -1.403.957
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.935.870 8.496.132
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.795.279 21.271.012
Kredilerden Nakit Girişleri
24-25 15.795.279 21.271.012
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.038.951 -10.731.771
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
24-25 -19.038.951 -10.731.771
Ödenen Faiz
24-25 -694.444 -2.043.109
Alınan Faiz
2.246
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.031.428 628.541
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.031.428 628.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.279.176 650.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.310.604 1.279.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.310.604 4.786.389
Ticari Alacaklar
8 8.461.897 14.839.062
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8-23 0 1.600.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.461.897 13.239.062
Diğer Alacaklar
9 21.107.922 18.051.186
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-23 20.916.625 17.781.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 191.297 269.897
Stoklar
3.663.776 874.024
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.565.868 1.382.354
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 337 486
Diğer Dönen Varlıklar
15 3.452.819 422.667
ARA TOPLAM
41.563.223 40.356.168
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.563.223 40.356.168
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 14.876.811 5.426.561
Diğer Alacaklar
9 70.817 70.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 70.817 70.817
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 790.226 1.775.483
Maddi Duran Varlıklar
12 247.315.473 250.307.553
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13/b 100.089 551.979
Şerefiye
13/a 0 433.388
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
13/b 100.089 118.591
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.910.761 2.214.519
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
266.064.177 260.346.912
TOPLAM VARLIKLAR
307.627.400 300.703.080
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 9.178.906 15.710.213
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 40.197.338 34.947.849
Ticari Borçlar
8 17.167.495 9.111.246
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-23 457.781 457.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 16.709.714 8.653.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.910.193 4.509.640
Diğer Borçlar
9 323.625 36.732
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 284.027 17.549
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 39.598 19.183
Ertelenmiş Gelirler
36.357.872 17.338.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 5.780.336 5.595.708
ARA TOPLAM
113.915.765 87.250.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.915.765 87.250.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 99.518.551 85.430.376
Ertelenmiş Gelirler
59.834 20.828
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.665.282 1.751.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.665.282 1.751.617
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 18.704.963 19.490.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
119.948.630 106.693.125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
233.864.395 193.943.215
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.470.871 105.997.082
Ödenmiş Sermaye
16-a 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16-b 12.174.427 12.174.428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
164.794.845 166.015.852
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 164.794.845 166.015.852
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16-c 164.846.012 166.578.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16-d -51.167 -562.638
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16-e 243.597 243.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16-f -94.937.111 -74.436.932
Net Dönem Karı veya Zararı
16-f -33.804.887 -22.999.863
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16-g 292.134 762.783
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.763.005 106.759.865
TOPLAM KAYNAKLAR
307.627.400 300.703.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 23.740.943 13.861.110 21.659.146 12.285.941
Satışların Maliyeti
3 -23.319.349 -14.566.240 -17.089.530 -10.967.314
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
421.594 -705.130 4.569.616 1.318.627
BRÜT KAR (ZARAR)
421.594 -705.130 4.569.616 1.318.627
Genel Yönetim Giderleri
3-17 -1.512.586 -1.223.133 -751.292 -570.736
Pazarlama Giderleri
3-17 -664.783 -1.277.591 -353.720 -1.107.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3-18 990.586 921.193 771.917 323.521
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
3-18 -5.900.513 -1.691.834 -5.231.579 -1.330.169
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.665.702 -3.976.495 -995.058 -1.365.876
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.665.702 -3.976.495 -995.058 -1.365.876
Finansman Gelirleri
3-19 3.473.217 5.020.430 2.088.916 3.575.383
Finansman Giderleri
3-20 -31.525.933 -13.832.089 -19.174.164 -5.376.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-34.718.418 -12.788.154 -18.080.306 -3.167.251
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 921.597 -60.483 715.184 -75.186
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 921.597 -60.483 715.184 -75.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.796.821 -12.848.637 -17.365.122 -3.242.437
DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.796.821 -12.848.637 -17.365.122 -3.242.437
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 8.066 -4.028 3.009 329
Ana Ortaklık Payları
16 -33.804.887 -12.844.609 -17.368.131 -3.242.766
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
490.984 50.098.684 70.405 49.922.265
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 49.846.711 49.846.711
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 490.984 251.973 -27.020 75.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
97.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
97.425
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
490.984 50.098.684 70.405 49.922.265
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.305.837 37.250.047 -17.294.717 46.679.828
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 8.066 69.431 3.009 73.782
Ana Ortaklık Payları
16 -33.313.903 37.180.616 -17.297.726 46.606.046http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704010


BIST
14:591.968
Değişim :  2,09% |  40,20
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.969
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:57
INTEM 66,00 34.763.069 % 10,00  
PKENT 5.418,60 5.909.584 % 10,00  
ISBIR 50,05 1.886.192 % 10,00  
BASCM 13,31 416.896 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.410.333 % 9,99  
14:57 Alış Satış %  
Dolar 13,7048 13,7081 % -0,65  
Euro 15,4315 15,4526 % -0,82  
Sterlin 18,1078 18,1986 % -0,70  
Frank 14,7571 14,8460 % -0,62  
Riyal 3,6432 3,6615 % -0,64  
14:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 2,97  
Altın Gr. 786 786 -3,55  
Cumhuriyet 5.188 5.267 -35,00  
Tam 5.170 5.301 -28,45  
Yarım 2.499 2.564 -13,77  
Çeyrek 1.253 1.282 -6,88  
Gümüş.Ons 22,40 22,42 0,01  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 -0,06  
B. Petrol 74,94 74,94 1,86