***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2019 18:25
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.147.427 128.189.358 -257.485 243.597 -45.001.977 -30.842.934 89.504.987 736.356 90.241.343
Transferler
-2.017.457 -28.821.710 30.842.934 3.767 -3.767
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.135.943 -305.153 -22.999.863 23.848.384 36.541 23.884.925
Dönem Karı (Zararı)
-22.999.863 -22.999.863 -33.018 -23.032.881
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
47.153.400 -305.153 46.848.247 69.559 46.917.806
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.746.811 -613.245 -7.360.056 -6.347 -7.366.403
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 166.578.490 -562.638 243.597 -74.436.932 -22.999.863 105.997.082 762.783 106.759.865
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 166.578.490 -562.638 243.597 -74.436.932 -22.999.863 105.997.082 762.783 106.759.865
Transferler
-3.464.956 -19.534.907 22.999.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.038.837 19.666 -40.541.870 -5.018.411 24.349 -4.994.062
Dönem Karı (Zararı)
-40.541.870 -40.541.870 5.922 -40.535.948
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.503.793 19.666 35.523.459 18.427 35.541.886
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.487 767.206 787.693 -478.715 308.978
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.597 -93.204.633 -40.541.870 101.766.363 308.417 102.074.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.439.573 -42.062
Dönem Karı (Zararı)
-40.535.948 -23.032.881
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-40.535.948 -23.032.881
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.855.500 20.136.066
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 9.757.202 6.861.429
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.000.687 189.939
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.000.687 189.939
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
967.065 637.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
967.065 637.991
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.772.041 -4.073.448
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-32 -3.586.735 -4.434.132
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-32 10.576.009 465.971
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
195.356 314.589
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-412.589 -419.876
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21-22 19.273.471 18.451.594
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -1.724.211 -206.904
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18-19 -387.593 -425.891
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -387.593 -425.891
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.803.162 -1.298.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.242.120 3.052.466
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.576.500 500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.157.568 583.584
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.600.000 400.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 2.757.568 183.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.825.954 -4.535.771
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -4.108.854 -4.535.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 282.900 -36
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-296.759 -2.058.796
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-472.204 1.126.183
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.037.974 -11.596.392
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -13.001 -39.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.024.973 -11.556.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.923.931 -550.736
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.184 -540.760
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.041 -170.365
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.143 -370.395
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
34 19.828.198 6.132.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 -3.767.508 14.492.195
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.159.731 74.447
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.927.239 14.417.748
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.561.672 155.651
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-122.099 -197.713
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.634.875 -4.017.814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.085.000 935.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.085.000 935.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -4.719.875 -4.952.814
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -4.719.875 -4.952.814
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.405 8.195.630
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.558.960 58.482.624
Kredilerden Nakit Girişleri
33.558.960 58.482.624
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.852.579 -38.385.453
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.852.579 -38.385.453
Ödenen Faiz
-10.576.009 -11.037.806
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-248.777 -863.735
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
686.293 4.135.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
686.293 4.135.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.279.176 650.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.965.469 4.786.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.965.468 4.786.389
Finansal Yatırımlar
2.576.500 0
Ticari Alacaklar
15.996.630 14.839.062
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.600.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 15.996.630 13.239.062
Diğer Alacaklar
22.442.940 18.051.186
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 21.890.143 17.781.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 552.797 269.897
Stoklar
13 577.265 874.024
Peşin Ödenmiş Giderler
14 910.150 1.382.354
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
910.150 1.382.354
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 765 486
Diğer Dönen Varlıklar
25 361.969 422.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
361.969 422.667
ARA TOPLAM
44.831.687 40.356.168
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.831.687 40.356.168
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 14.876.811 5.426.561
Diğer Alacaklar
11 5.277.558 70.817
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.178.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 98.597 70.817
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 464.946 1.775.483
Maddi Duran Varlıklar
18 282.893.984 250.307.553
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
81.770 551.979
Şerefiye
20 433.388
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 81.770 118.591
Peşin Ödenmiş Giderler
14 497.616 2.214.519
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 497.616 2.214.519
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
304.092.685 260.346.912
TOPLAM VARLIKLAR
348.924.372 300.703.080
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 10.706.382 15.710.214
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 59.354.290 34.947.849
Ticari Borçlar
8.073.273 9.111.246
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 444.781 457.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 7.628.492 8.653.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 463.610 4.441.670
Diğer Borçlar
40.916 36.731
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 19.590 17.549
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 21.326 19.182
Ertelenmiş Gelirler
9 37.166.901 17.338.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
37.166.901 17.338.702
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 122.099 67.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 122.099 67.970
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 9.542.503 5.595.708
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.542.503 5.595.708
ARA TOPLAM
125.469.974 87.250.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.469.974 87.250.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 97.264.608 85.430.376
Ertelenmiş Gelirler
9 18.959 20.828
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.379.726 1.751.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15-24 2.379.726 1.751.617
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 21.716.325 19.490.304
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.379.618 106.693.125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
246.849.592 193.943.215
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
101.766.363 105.997.082
Ödenmiş Sermaye
26 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
198.094.842 166.015.852
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
198.094.842 166.015.852
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
198.617.327 166.578.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-522.485 -562.638
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 243.597 243.598
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -93.204.633 -74.436.932
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -40.541.870 -22.999.863
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
308.417 762.783
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
102.074.780 106.759.865
TOPLAM KAYNAKLAR
348.924.372 300.703.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 78.340.150 45.967.305
Satışların Maliyeti
5 -56.711.316 -39.031.623
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.628.834 6.935.682
BRÜT KAR (ZARAR)
21.628.834 6.935.682
Genel Yönetim Giderleri
28-29 -3.656.470 -3.288.268
Pazarlama Giderleri
28-29 -1.725.114 -4.184.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 3.160.851 3.687.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -6.927.239 -1.443.509
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.480.862 1.705.969
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.480.862 1.705.969
Finansman Gelirleri
31 37.852.263 10.397.560
Finansman Giderleri
32 -92.593.284 -35.343.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-42.260.159 -23.239.783
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.724.211 206.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.724.211 206.902
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.535.948 -23.032.881
DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.535.948 -23.032.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 5.922 -33.018
Ana Ortaklık Payları
26 -40.541.870 -22.999.863
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
32.078.990 46.917.808
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 35.598.708 52.470.225
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 40.153 -381.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.559.871 -5.170.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.559.871 -5.170.673
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.078.990 46.917.808
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.456.958 23.884.927
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.349 36.541
Ana Ortaklık Payları
-8.481.307 23.848.386http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746876


BIST
14:191.914
Değişim :  0,19% |  3,68
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.925
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:19
ACSEL 22,66 15.901.291 % 10,00  
RNPOL 10,89 158.275 % 10,00  
RAYSG 14,96 4.011.620 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 505.906 % 10,00  
PKENT 4.926,00 6.265.596 % 10,00  
14:19 Alış Satış %  
Dolar 13,7699 13,7742 % 0,41  
Euro 15,5582 15,5796 % 0,28  
Sterlin 18,2283 18,3197 % 0,66  
Frank 14,8886 14,9783 % 0,02  
Riyal 3,6612 3,6795 % 0,42  
14:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.783 -0,59  
Altın Gr. 788 788 1,65  
Cumhuriyet 5.215 5.294 -3,00  
Tam 5.190 5.320 0,97  
Yarım 2.509 2.573 0,47  
Çeyrek 1.258 1.287 0,23  
Gümüş.Ons 22,36 22,38 -0,18  
Gümüş Gr. 9,89 9,91 -0,04  
B. Petrol 71,59 71,59 1,71