***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 18:12
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.147.427 166.578.490 -562.638 243.597 -74.436.932 -22.999.863 105.997.082 762.783 106.759.865
Transferler
-864.624 -22.135.239 22.999.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
407.025 407.025 407.025
Dönem Karı (Zararı)
-16.423.202 -16.423.202 5.057 -16.418.145
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
407.025 -21.368.033
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.487 767.206 787.693 -478.715 308.978
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 165.713.866 -135.126 243.597 -95.804.965 -16.423.202 90.768.598 289.125 91.057.723
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.597 -93.204.633 -40.541.870 101.766.364 308.417 102.074.780
Transferler
-2.332.941 -38.208.929 40.541.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
619.854 -20.011.067 -19.391.213 21.432 -19.369.781
Dönem Karı (Zararı)
-20.011.067 -20.011.067 21.432 -19.989.635
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
619.854 619.854 619.854
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 196.284.386 97.369 243.597 -131.413.562 -20.011.067 82.375.150 329.849 82.704.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.817.635 8.904.493
Dönem Karı (Zararı)
-19.989.635 -33.796.821
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.989.635 -33.796.821
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.231.809 18.155.230
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.785.718 4.746.042
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12 -294.566 4.973.649
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-294.566 4.973.649
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
890.766 687.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
890.766 687.036
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.463.064 2.574.893
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -1.357.446 -932.379
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 3.600.948 3.922.898
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
667.641 248.241
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-448.079 -663.867
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18-19 22.036.480 7.058.092
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -99.661 -921.597
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -143.568
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-143.568
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.549.992 -819.317
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
42.667.369 24.546.084
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-207.548
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 892.699 1.553.627
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.150.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 892.699 4.703.627
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.065.406 -3.056.737
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 5.054.265 -3.135.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 11.141 78.599
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.109.832 -2.789.752
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -2.748.319 -1.879.754
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 15.614.385 8.056.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.614.385 8.056.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.604.595 400.553
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.028 -286.893
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-266.477
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.028 -20.416
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20 32.236.644 19.058.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.684.689 3.490.616
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.865.267 3.030.151
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.819.422 460.465
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.909.543 8.904.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-91.908
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.992.447 -3.937.195
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
206.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
206.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -19.198.878 -3.606.083
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.198.878 -3.606.083
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.793.569 -537.112
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.497.278 -3.935.870
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 14.634.825 15.795.279
Kredilerden Nakit Girişleri
14.634.825 15.795.279
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -30.273.862 -19.038.951
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.273.862 -19.038.951
Ödenen Faiz
20 -2.871.210 -694.444
Alınan Faiz
20 12.969 2.246
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.327.910 1.031.428
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.327.910 1.031.428
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.310.604 1.279.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.638.514 2.310.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.638.514 1.965.469
Finansal Yatırımlar
5 2.784.048 2.576.500
Ticari Alacaklar
8 15.103.931 15.996.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.103.931 15.996.630
Diğer Alacaklar
9-22 17.377.534 22.442.940
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16.835.878 21.890.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
541.656 552.797
Stoklar
5.687.097 577.265
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.656.863 910.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 765
Diğer Dönen Varlıklar
14 2.227.999 361.968
ARA TOPLAM
59.475.986 44.831.687
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.475.986 44.831.687
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 14.876.811 14.876.811
Diğer Alacaklar
9-22 5.277.558 5.277.558
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.178.961 5.178.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
98.597 98.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 464.946 464.946
Maddi Duran Varlıklar
12 296.306.492 282.893.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
63.086 81.770
Peşin Ödenmiş Giderler
7 499.223 497.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
317.488.116 304.092.685
TOPLAM VARLIKLAR
376.964.102 348.924.372
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.327.800 10.706.382
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 60.405.768 59.354.290
Ticari Borçlar
8-22 23.687.658 8.073.273
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
444.781 444.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
23.242.877 7.628.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.068.205 463.610
Diğer Borçlar
9-22 44.944 40.916
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25.354 21.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.590 19.590
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 69.345.654 37.166.901
Kısa Vadeli Karşılıklar
223.647 122.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
223.647 122.099
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.347.042 9.542.503
ARA TOPLAM
164.450.718 125.469.974
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.450.718 125.469.974
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 105.366.458 97.264.608
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 76.850 18.959
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.374.260 2.379.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.374.260 2.379.726
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 21.990.817 21.716.325
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.808.385 121.379.618
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
294.259.103 246.849.592
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 82.375.150 101.766.363
Ödenmiş Sermaye
15 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
196.381.755 198.094.842
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
196.381.755 198.094.842
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
196.284.386 198.617.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 97.369 -522.485
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 243.597 243.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -131.413.562 -93.204.633
Net Dönem Karı veya Zararı
-20.011.067 -40.541.870
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 329.849 308.417
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
82.704.999 102.074.780
TOPLAM KAYNAKLAR
376.964.102 348.924.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 36.660.584 23.740.943 33.508.782 21.659.146
Satışların Maliyeti
3 -31.799.421 -23.319.349 -24.692.718 -17.089.529
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.861.163 421.594 8.816.064 4.569.617
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.861.163 421.594 8.816.064 4.569.617
Genel Yönetim Giderleri
3-16 -2.818.397 -1.512.586 -1.880.479 -751.292
Pazarlama Giderleri
3-16 -781.228 -664.783 -627.434 -353.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3-17 1.844.549 990.586 1.679.373 771.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
3-17 -1.139.021 -5.900.513 140.086 -5.231.579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.967.066 -6.665.702 8.127.610 -995.057
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.967.066 -6.665.702 8.127.610 -995.057
Finansman Gelirleri
3-18 4.716.969 3.473.217 2.051.108 2.088.916
Finansman Giderleri
3-19 -26.277.804 -31.525.933 -12.488.241 -19.174.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-19.593.769 -34.718.418 -2.309.523 -18.080.305
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -395.866 921.597 -814.832 715.184
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-296.205 -296.205
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -99.661 921.597 -518.627 715.184
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.989.635 -33.796.821 -3.124.355 -17.365.121
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.989.635 -33.796.821 -3.124.355 -17.365.121
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.432 8.066 8.539 3.009
Ana Ortaklık Payları
-20.011.067 -33.804.887 -3.132.894 -17.368.130
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
619.854 490.984 -316.486 70.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
794.684 490.984 -405.752 -27.020
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-174.830 89.266 97.425
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-174.830 89.266 97.425
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
619.854 490.984 -316.486 70.405
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.369.781 -33.305.837 -3.440.841 -17.294.716
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 21.432 8.066 8.539 3.010
Ana Ortaklık Payları
-19.391.213 -33.313.903 -3.449.380 -17.297.726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782915


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31