***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2020 18:16
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 166.578.490 -562.638 243.597 -74.436.932 -22.999.863 105.997.082 762.783 106.759.865
Transferler
-3.464.956 -19.534.907 22.999.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.038.837 19.666 -40.541.870 -5.018.411 24.349 -4.994.062
Dönem Karı (Zararı)
-40.541.870 -40.541.870 5.922 -40.535.948
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.503.793 19.666 35.523.459 18.427 35.541.886
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.487 767.206 787.693 -478.715 308.978
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.596 -93.204.633 -40.541.870 101.766.363 308.417 102.074.780
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.596 -93.204.633 -40.541.870 101.766.363 308.417 102.074.780
Transferler
-3.621.821 -36.920.049 40.541.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.621.821 40.153 -5.137.225 -5.097.072 45.886 -5.051.186
Dönem Karı (Zararı)
-5.137.225 -5.137.225 27.459 -5.109.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.153 40.153 18.427 58.580
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-37.282 -37.282 -18.428 -55.710
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.596 -130.124.682 -5.137.225 96.632.009 335.875 96.967.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.589.435 4.439.573
Dönem Karı (Zararı)
-5.109.766 -40.535.948
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.109.766 -40.535.948
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.359.569 34.855.499
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 9.563.470 9.757.202
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
85.175 2.000.687
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
85.175 2.000.687
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
550.726 967.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
550.726 967.065
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.486.762 6.772.041
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-32 2.828.815 -3.586.735
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-32 -11.912.372 10.576.009
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
31-32 371.987 195.356
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
31-32 224.808 -412.589
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.069.970 19.273.471
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 -542.530 -1.724.212
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18-19 -387.593
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -387.593
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
119.520 -1.803.162
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
55.911.507 10.242.121
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.127.738 2.576.500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -15.206.828 1.157.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.600.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.206.828 2.757.568
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.085.416 -3.825.954
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 4.066.015 -4.108.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 19.401 -871.088 -296.759
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-61.198.815 -472.204
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.654.971 -1.037.974
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -13.001
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.654.971 -1.024.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
542.452 -3.923.931
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 12.375 4.184
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 10.720 2.041
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.655 2.143
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
34 136.003.439 19.828.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.928.211 -3.767.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-139.135 3.159.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.789.076 -6.927.239
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
70.161.310 4.561.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-453.785
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-118.090 -122.099
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.436.830 -3.634.875
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.085.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.085.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -19.436.830 -4.719.875
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.436.830 -4.719.875
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.974.685 -118.405
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.266.660 33.558.960
Kredilerden Nakit Girişleri
21.266.660 33.558.960
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.695.729 -22.852.579
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-58.695.729 -22.852.579
Ödenen Faiz
33 -11.912.372 -10.576.009
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
366.756 -248.777
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.177.920 686.293
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.177.920 686.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.965.469 1.279.176
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.143.389 1.965.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.143.390 1.965.469
Finansal Yatırımlar
7 3.704.238 2.576.500
Ticari Alacaklar
10 893.581 15.996.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
893.581 15.996.630
Diğer Alacaklar
11 18.357.524 22.442.940
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
36 17.824.128 21.890.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
533.396 552.797
Stoklar
13 577.265
Peşin Ödenmiş Giderler
14 421.632 910.150
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 382.666 765
Diğer Dönen Varlıklar
25 119.202 361.968
ARA TOPLAM
27.022.233 44.831.687
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
334.477.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
361.499.601 44.831.687
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 14.876.811 14.876.811
Diğer Alacaklar
11 5.277.558 5.277.558
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.178.961 5.178.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
98.597 98.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 464.946 464.946
Maddi Duran Varlıklar
18 51.919.503 282.893.984
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 44.767 81.770
Peşin Ödenmiş Giderler
14 461.706 497.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.045.291 304.092.685
TOPLAM VARLIKLAR
434.544.892 348.924.372
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalari Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 59.354.290
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 33.256
Ticari Borçlar
10 1.308.761 8.073.273
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
444.781 444.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
863.980 7.628.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 98.228 463.611
Diğer Borçlar
11 53.291 40.916
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
30.310 19.590
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
22.981 21.326
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 163.177 37.166.901
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 122.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
122.099
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 6.351 9.542.500
ARA TOPLAM
1.663.064 125.469.972
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
333.164.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
334.827.154 125.469.972
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 97.264.608
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 14.133 18.959
Uzun Vadeli Karşılıklar
15-24 2.379.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.379.726
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 2.735.721 21.716.327
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.749.854 121.379.620
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
337.577.008 246.849.592
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.632.009 101.766.363
Ödenmiş Sermaye
26 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
194.475.892 198.094.842
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
194.475.892 198.094.842
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 194.995.506 198.617.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -519.614 -522.485
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 243.596 243.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 -130.124.681 -93.204.633
Net Dönem Karı veya Zararı
26 -5.137.225 -40.541.870
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
335.875 308.417
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
96.967.884 102.074.780
TOPLAM KAYNAKLAR
434.544.892 348.924.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 99.836.473 78.340.150
Satışların Maliyeti
5 -70.769.012 -56.711.316
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.067.461 21.628.834
BRÜT KAR (ZARAR)
29.067.461 21.628.834
Genel Yönetim Giderleri
28-29 -8.815.748 -3.656.470
Pazarlama Giderleri
28-29 -1.709.745 -1.725.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 4.775.484 3.160.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -1.669.041 -6.927.239
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.648.411 12.480.862
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.648.411 12.480.862
Finansman Gelirleri
31 25.733.757 37.852.263
Finansman Giderleri
32 -53.034.463 -92.593.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.652.295 -42.260.159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
542.529 1.724.211
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 542.529 1.724.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.109.766 -40.535.948
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.109.766 -40.535.948
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 27.459 5.922
Ana Ortaklık Payları
26 -5.137.225 -40.541.870
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.618.953 32.078.990
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 4.024.247 35.598.708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -2.868 40.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 -402.426 -3.559.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -402.426 -3.559.871
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.618.953 32.078.990
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.490.813 -8.456.958
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26 45.886 24.349
Ana Ortaklık Payları
26 -1.536.699 -8.481.307http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824645


BIST
14:261.964
Değişim :  1,89% |  36,42
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.965
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:26
INTEM 66,00 34.351.295 % 10,00  
BASCM 13,31 416.896 % 10,00  
ISBIR 50,05 1.886.192 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.302.319 % 9,99  
PKENT 5.417,90 5.736.190 % 9,99  
14:26 Alış Satış %  
Dolar 13,7091 13,7239 % -0,53  
Euro 15,4407 15,4625 % -0,75  
Sterlin 18,1111 18,2019 % -0,68  
Frank 14,7716 14,8606 % -0,52  
Riyal 3,6428 3,6611 % -0,65  
14:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 2,75  
Altın Gr. 783 783 -5,92  
Cumhuriyet 5.185 5.263 -39,00  
Tam 5.160 5.290 -38,97  
Yarım 2.494 2.559 -18,86  
Çeyrek 1.251 1.280 -9,43  
Gümüş.Ons 22,40 22,43 0,01  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 -0,07  
B. Petrol 74,85 74,85 1,77