canlı borsa banner

***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 18:10
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.597 -93.204.633 -40.541.870 101.766.363 308.417 102.074.780
Transferler
-3.621.821 -36.920.049 40.541.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.621.821 40.153 -5.137.225 -5.097.072 45.886 -5.051.186
Dönem Karı (Zararı)
-5.137.225 -5.137.225 27.459 -5.109.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.153 40.153 18.427 58.580
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-37.282 -37.282 -18.427 -55.709
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.597 -130.124.682 -5.137.225 96.632.009 335.876 96.967.885
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.597 -130.124.682 -5.137.225 96.632.009 335.876 96.967.885
Transferler
-143.005 -4.950.334 5.137.225 43.886 43.886
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.891 36.891
Dönem Karı (Zararı)
-19.706.259 -19.706.259 36.891 -19.669.368
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
284.984 284.984 -119.669 165.315
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-119.669 -167.974
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.852.501 -234.630 243.597 -135.075.016 -19.706.259 77.254.620 289.989 77.544.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.824.298 7.638.605
Dönem Karı (Zararı)
-19.706.259 -16.878.173
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-19.706.259 -16.878.173
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.148.449 6.010.086
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 327.490 2.772.414
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 489.386
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
489.386
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-223.958 716.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-223.958 716.933
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.124.900 -4.785.965
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-32 616.337 -4.799.329
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-32 -2.077.480
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
31-32 348.579 451.512
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
31-32 -12.336 -438.148
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.973.959 6.817.318
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 1.195.858
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.509.554 18.506.692
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.384.892 -123.590
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.544.141 722.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 5.544.141 722.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.358.626 -3.559.428
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.651.289 -3.570.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -292.663 11.141
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.326.885 -2.869.710
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
882.797 -10.597.576
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.362.430 758.764
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -28.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.390.680 758.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.464 -15.334
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 319 -892.559
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 22.793 5.310
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -22.474 -897.869
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
34 269.685 34.924.275
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.572.757 159.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.530.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-27.103.541 159.731
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.048.256 7.638.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
223.958
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18 4.858.119 -1.200.034
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 4.858.119 -1.200.034
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.858.119 -1.200.034
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.182.202 -3.829.797
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-66.512 4.507.400
Kredilerden Nakit Girişleri
4.507.400
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.337.197
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.337.197
Ödenen Faiz
33 -2.077.480
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-38.210
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
851.619 2.608.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
851.619 2.608.774
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.143.390 2.307.255
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.995.009 4.916.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.995.009 3.143.391
Finansal Yatırımlar
6 6.089.131 3.704.238
Ticari Alacaklar
8 1.538.403 893.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.538.403 893.580
Diğer Alacaklar
27-9 18.681.431 18.357.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 17.855.372 17.824.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 826.059 533.396
Peşin Ödenmiş Giderler
10 542 421.633
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 428.427 382.666
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.751.154 119.202
ARA TOPLAM
33.484.097 27.022.234
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
359.160.699 334.477.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
392.644.796 361.499.602
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 14.876.811 14.876.812
Diğer Alacaklar
27-9 3.595.025 5.277.558
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 3.496.428 5.178.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 98.597 98.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 464.946 464.946
Maddi Duran Varlıklar
13 51.484.206 51.919.503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 35.513 44.767
Peşin Ödenmiş Giderler
10 461.706
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.456.501 73.045.292
TOPLAM VARLIKLAR
463.101.297 434.544.894
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
7 33.256
Ticari Borçlar
2.762.171 1.308.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 416.531 444.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.345.640 863.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 50.764 98.228
Diğer Borçlar
27-9 53.614 53.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 53.103 30.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 511 22.981
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 432.057 163.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 723.726 6.352
ARA TOPLAM
4.022.332 1.663.065
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
28 377.587.839 333.164.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
381.610.171 334.827.155
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 14.938 14.133
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.931.579 2.735.721
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.946.517 2.749.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
385.556.688 337.577.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.254.620 96.632.010
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 194.617.871 194.475.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 194.617.871 194.475.892
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 194.852.501 194.995.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -234.630 -519.614
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 243.597 243.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-135.075.016 -130.124.681
Net Dönem Karı veya Zararı
-19.706.259 -5.137.225
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 289.989 335.875
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.544.609 96.967.885
TOPLAM KAYNAKLAR
463.101.297 434.544.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 1.961.898 3.151.802
Satışların Maliyeti
5 -4.835.454 -7.106.703
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.873.556 -3.954.901
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.873.556 -3.954.901
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.063.717 -937.918
Pazarlama Giderleri
20 -135.847 -153.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 629.760 165.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -144.407 -1.279.108
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.587.767 -6.160.545
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.587.767 -6.160.545
Finansman Gelirleri
22 9.302.881 2.665.862
Finansman Giderleri
23 -24.098.898 -13.789.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.383.784 -17.284.246
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.322.475 418.966
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.322.475 418.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.706.259 -16.865.280
DÖNEM KARI (ZARARI)
-19.706.259 -16.865.280
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.891 12.893
Ana Ortaklık Payları
-19.743.150 -16.878.173
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-327.054 936.340
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-143.005
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-185.372 1.200.436
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.323 -264.096
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.323 -264.096
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-327.054 936.340
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.033.313 -15.928.940
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36.891 12.893
Ana Ortaklık Payları
-20.070.204 -15.941.833http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850169


BIST
18:051.584
Değişim :  0,50% |  7,92
Açılış :  1.576  
Önceki Kapanış :  1.576  
En Yüksek
1.587
En Düşük
1.569
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOKTA 34,10 5.178.274 % 10,00  
SONME 31,32 9.542.458 % 9,97  
EUYO 3,77 4.443.316 % 9,91  
DOBUR 69,95 21.072.237 % 9,73  
EGEEN 1.431,20 205.395.539 % 8,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,6880 9,6900 % 0,07  
Euro 11,1870 11,2643 % 0,34  
Sterlin 13,0365 13,1019 % -0,13  
Frank 10,5816 10,6453 % -0,03  
Riyal 2,5756 2,5885 % -0,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 25,96  
Altın Gr. 566 566 7,75  
Cumhuriyet 3.706 3.762 -8,00  
Tam 3.690 3.783 -7,20  
Yarım 1.784 1.830 -3,48  
Çeyrek 895 915 -1,74  
Gümüş.Ons 24,14 24,18 0,36  
Gümüş Gr. 7,52 7,53 0,10  
B. Petrol 82,65 82,65 2,11