***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 20:24
***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.597 -130.124.682 -5.137.225 96.632.009 335.876 96.967.885
Transferler
-143.005 -4.950.334 5.137.225 43.886 43.886
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.891 36.891
Dönem Karı (Zararı)
-19.706.259 -19.706.259 36.891 -19.669.368
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
284.984 284.984 -119.669 165.315
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-119.669 -167.974
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.852.501 -234.630 243.597 -135.075.016 -19.706.259 77.254.620 289.989 77.544.609
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 195.798.234 340.767 -135.202.562 -46.131.843 51.979.023 350.906 52.329.929
Transferler
-182.393.153 -44.981.857 46.131.843 -181.243.167
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
221.756.145 221.756.145 10.130 221.766.275
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 13.405.081 340.767 -180.184.419 221.756.145 92.492.001 361.036 92.853.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.119.788 -1.824.298
Dönem Karı (Zararı)
221.766.275 -19.706.259
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
34.882.536 13.148.449
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.269.771 327.490
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
608.815 -223.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
608.815 -223.958
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.451.108 -1.124.900
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
8.451.108 616.337
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.077.480
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
348.579
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-12.336
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.972.642 12.973.959
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.195.858
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.580.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-277.603.893 4.509.554
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.384.892
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-149.871.722 5.544.141
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
53.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-149.924.843 5.544.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.713.807 1.358.626
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.713.807 1.651.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-292.663
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.805.663 1.326.885
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.480.060 882.797
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
495.826 2.362.430
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
495.826 2.390.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.464
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.101.168 319
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22.793
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.474
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-144.901.081 269.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.572.757
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.530.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-27.103.541
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.955.082 -2.048.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
223.958
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-38.164.706
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
59.350.087 4.858.119
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
241.743.240 4.858.119
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
238.123.025 4.858.119
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.620.215
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-182.393.153
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.408.877 -2.182.202
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-66.512
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-449.219
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-449.219
Ödenen Faiz
-6.657.637 -2.077.480
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.515.733 -38.210
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.639.176 851.619
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.639.176 851.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.761.552 3.143.390
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.400.728 3.995.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.400.728 1.761.553
Finansal Yatırımlar
6 3.620.215
Ticari Alacaklar
8-27 190.217.577 790.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8-27 430.571 483.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 189.787.006 307.060
Diğer Alacaklar
9-27 7.039.135 6.258.475
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-27 5.311.419 6.094.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.727.716 163.838
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.380.685 1.200.232
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
379
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.849.067 5.290.104
ARA TOPLAM
212.887.571 18.921.331
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
300.254.963
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
212.887.571 319.176.294
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
14.876.812 14.876.811
Diğer Alacaklar
9-27 3.189.968 3.136.416
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.091.371 3.091.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
98.597 45.044
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 450.253 450.253
Maddi Duran Varlıklar
13 68.551.300 68.865.349
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 6.697 7.765
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.697 7.765
Peşin Ödenmiş Giderler
487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.075.517 87.336.594
TOPLAM VARLIKLAR
299.963.088 406.512.888
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19.828.157
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
53.623.520
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 8.747 36.206
Ticari Borçlar
8-27 1.526.746 1.256.975
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-27 393.254 393.254
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.133.492 863.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
601.458 5.729
Diğer Borçlar
47.497 26.399
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-27 3.811 5.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 43.686 20.463
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 8.288.797 83.495
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 67.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
67.736
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 6.594.552 740.156
ARA TOPLAM
90.587.210 2.148.960
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
347.113.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.587.210 349.262.058
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 107.670.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.360
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.213.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.213.136
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 5.626.259 4.920.901
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.522.841 4.920.901
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
207.110.051 354.182.959
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.492.001 51.979.023
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.405.081 195.798.233
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.405.081 195.798.233
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 340.767 340.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-180.184.419 -135.202.562
Net Dönem Karı veya Zararı
221.756.145 -46.131.843
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
361.036 350.906
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.853.037 52.329.929
TOPLAM KAYNAKLAR
299.963.088 406.512.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 3.757.752 1.961.898
Satışların Maliyeti
5 -4.570.510 -4.835.454
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-812.758 -2.873.556
BRÜT KAR (ZARAR)
-812.758 -2.873.556
Genel Yönetim Giderleri
20 -661.974 -1.063.717
Pazarlama Giderleri
20 -58.574 -135.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 251.010.585 629.760
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.837.970 -144.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
246.639.309 -3.587.767
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
246.639.309 -3.587.767
Finansman Gelirleri
189.655 9.302.881
Finansman Giderleri
-24.068.648 -24.098.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
222.760.316 -18.383.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-994.041 -1.322.475
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-288.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-705.358 -1.322.475
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
221.766.275 -19.706.259
DÖNEM KARI (ZARARI)
221.766.275 -19.706.259
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.130 36.891
Ana Ortaklık Payları
221.756.145 -19.743.150
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
498.208 -327.054
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
116.128 -143.005
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
168.344 -185.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
213.736 1.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
213.736 1.323
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
498.208 -327.054
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
222.264.483 -20.033.313
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.557 36.891
Ana Ortaklık Payları
222.235.926 -20.070.204http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936058


BIST
18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31