***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

02.11.2016 17:44***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.893 15.490
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
884 15.204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
92 15.094
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 15.901
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 110 -41
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18 -766
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-18 -766
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
792 110
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
833 261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41 -151
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-41 -151
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.777 30.694


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000 353 353 -68 2.711 40.736 3.890 36.846 -3.863 103 104.972
Yeni Bakiye
65.000 353 353 -68 2.711 40.736 3.890 36.846 -3.863 103 104.972
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.127 -33 110 15.204
Dönem Net Karı (Zararı)
15.458 32 15.490
Kar Dağıtımı
-3.863 20 -3.883 3.863
Dağıtılan Temettü
-35 -35
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-3.863 20 -3.883 3.863
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000 353 353 15.127 -101 2.821 36.873 3.910 32.963 15.458 100 135.631
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000 353 353 15.105 -113 2.678 36.873 3.910 32.963 23.637 111 143.644
Yeni Bakiye
65.000 353 353 15.105 -113 2.678 36.873 3.910 32.963 23.637 111 143.644
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92 792 884
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
22.000 -22.000
Dönem Net Karı (Zararı)
15.894 -1 15.893
Kar Dağıtımı
1.637 1.200 437 -1.637 -38 -38
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.637 1.200 437 -1.637 -38 -38
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000 353 353 15.105 -21 3.470 38.510 5.110 33.400 15.894 72 160.383


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
5.812 15.458
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
79.103 75.157
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.608 1.207
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.489 20.859
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
2.863 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.071 -6.456
Ödenen Vergiler
10 0 -2.546
Diğer
-73.180 -72.763
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
862 -887
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-79.383 -332.683
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-2.849 1.440
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
62.900 337.320
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
20.194 -6.964
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.674 14.571
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9 -44 -914
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-80 2
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-124 -912
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.550 13.659
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 55.658 15.299
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 62.208 28.958


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
83.943 76.098 28.547 28.116
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
83.943 76.098 28.547 28.116
Finansal Kiralama Gelirleri
82.335 74.891 28.007 27.711
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.608 1.207 540 405
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-58.200 -53.384 -19.377 -20.978
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-56.723 -52.511 -18.789 -20.640
Diğer Faiz Giderleri
-97 -146 -30 -29
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.380 -727 -558 -309
BRÜT KAR (ZARAR)
25.743 22.714 9.170 7.138
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -11.558 -10.358 -3.714 -3.782
Personel Giderleri
-7.071 -6.456 -2.433 -2.511
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-345 -304 22 -29
Genel İşletme Giderleri
-4.142 -3.598 -1.303 -1.242
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
14.185 12.356 5.456 3.356
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 16.176 45.290 4.826 21.190
Bankalardan Alınan Faizler
14 266 6 76
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
1.012 0 -2.098 0
Türev Finansal İşlemlerden
1.012 0 -2.098 0
Kambiyo İşlemleri Karı
6.088 40.055 5.168 19.330
Diğer
9.062 4.969 1.750 1.784
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
7 -9.675 -15.321 -3.342 -7.495
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -677 -24.289 185 -11.265
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -24.165 0 -11.351
Diğer
-677 -124 185 86
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
20.009 18.036 7.125 5.786
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.009 18.036 7.125 5.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -4.116 -2.546 -1.392 -1.270
Cari Vergi Karşılığı
10 0 -57 0 -19
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.116 -2.489 -1.392 -1.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
15.893 15.490 5.733 4.516
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.893 15.490 5.733 4.516
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
1 -32 -6 -11
DÖNEM KARI/ZARARI
15.894 15.458 5.727 4.505
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
4 1.688 60.520 62.208 1.232 54.426 55.658
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 5.793 0 5.793 4.961 0 4.961
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
6 331.377 1.071.673 1.403.050 320.564 1.007.467 1.328.031
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
323.271 1.022.817 1.346.088 310.804 987.501 1.298.305
Finansal Kiralama Alacakları
410.539 1.145.853 1.556.392 393.693 1.115.021 1.508.714
Kazanılmamış Gelirler (-)
-87.268 -123.036 -210.304 -82.889 -127.520 -210.409
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.629 16.806 20.435 7.358 7.354 14.712
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
4.477 32.050 36.527 2.402 12.612 15.014
DİĞER ALACAKLAR
7.749 7 7.756 4.723 11 4.734
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 18.694 45.636 64.330 25.180 41.215 66.395
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
34.434 133.768 168.202 40.639 123.928 164.567
Özel Karşılıklar (-)
-15.740 -88.132 -103.872 -15.459 -82.713 -98.172
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 18.680 0 18.680 19.096 0 19.096
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 709 0 709 1.002 0 1.002
Diğer
709 0 709 1.002 0 1.002
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
12 345 3.310 3.655 255 3.871 4.126
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 0 11 40 0 40
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 17.326 0 17.326 21.504 0 21.504
DİĞER AKTİFLER
11 159 0 159 41 0 41
ARA TOPLAM
402.531 1.181.146 1.583.677 398.598 1.106.990 1.505.588
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
9 208 0 208 0 0 0
Satış Amaçlı
208 0 208 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
402.739 1.181.146 1.583.885 398.598 1.106.990 1.505.588
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 13.673 0 13.673
ALINAN KREDİLER
14 271.606 1.099.881 1.371.487 359.011 957.226 1.316.237
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
15 4.353 18.714 23.067 4.814 5.240 10.054
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
16 9.420 12.477 21.897 6.547 9.322 15.869
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
10 1.418 0 1.418 654 0 654
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
17 3.094 0 3.094 3.229 0 3.229
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.094 0 3.094 3.229 0 3.229
ERTELENMİŞ GELİRLER
1.062 1.477 2.539 833 1.381 2.214
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
10 0 0 0 14 0 14
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
290.953 1.132.549 1.423.502 388.775 973.169 1.361.944
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
160.383 0 160.383 143.644 0 143.644
Ödenmiş Sermaye
18 87.000 0 87.000 65.000 0 65.000
Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Diğer Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
15.084 0 15.084 14.992 0 14.992
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.470 0 3.470 2.678 0 2.678
Kar Yedekleri
38.510 0 38.510 36.873 0 36.873
Yasal Yedekler
5.110 0 5.110 3.910 0 3.910
Olağanüstü Yedekler
33.400 0 33.400 32.963 0 32.963
Kar veya Zarar
15.894 0 15.894 23.637 0 23.637
Net Dönem Karı veya Zararı
15.894 0 15.894 23.637 0 23.637
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
72 0 72 111 0 111
PASİF TOPLAMI
451.336 1.132.549 1.583.885 532.419 973.169 1.505.588


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
23 2.869.551 9.695.483 12.565.034 287.105 369.193 656.298
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
23 60.697 247.944 308.641 59.551 187.917 247.468
Cayılamaz Taahhütler
11.605 18.881 30.486 12.078 17.062 29.140
Cayılabilir Taahhütler
49.092 229.063 278.155 47.473 170.855 218.328
Kiralama Taahhütleri
49.092 229.063 278.155 47.473 170.855 218.328
Finansal Kiralama Taahhütleri
49.092 229.063 278.155 47.473 170.855 218.328
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23 0 0 0 92.385 101.303 193.688
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 92.385 101.303 193.688
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 92.385 101.303 193.688
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
2.930.248 9.943.427 12.873.675 439.041 658.413 1.097.454http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565706


BIST
18:051.401
Değişim :  -0,43% |  -6,00
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.407  
En Yüksek
1.417
En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler18:05
EGGUB 168,30 46.481.013 % 10,00  
YEOTK 66,55 203.733.195 % 10,00  
BAGFS 19,80 3.319.171 % 10,00  
OYLUM 10,58 23.906.596 % 9,98  
GARFA 12,38 7.179.185 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7663 8,7730 % 1,40  
Euro 10,3107 10,3242 % 2,07  
Sterlin 12,0147 12,0750 % 2,29  
Frank 9,4605 9,5175 % 1,70  
Riyal 2,3312 2,3428 % 1,36  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 -17,71  
Altın Gr. 494 494 1,79  
Cumhuriyet 3.255 3.304 -11,00  
Tam 3.238 3.322 -9,97  
Yarım 1.565 1.607 -4,82  
Çeyrek 785 803 -2,41  
Gümüş.Ons 22,67 22,72 0,00  
Gümüş Gr. 6,40 6,40 0,08  
B. Petrol 77,28 77,28 1,09