***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

14.02.2018 18:21***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
33.847 23.281
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.191 3.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-969 2.426
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 2.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -59 15
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-910 -129
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-910 -129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.160 790
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
2.274 832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-114 -42
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-114 -42
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.038 26.497


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000 353 0 0 353 15.105 -113 0 0 2.678 0 36.873 3.910 0 32.963 0 0 23.637 0 111 143.644
Yeni Bakiye
65.000 353 0 0 353 15.105 -113 0 0 2.678 0 36.873 3.910 0 32.963 0 0 23.637 0 111 143.644
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 2.412 14 0 0 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.216
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.284 -3 23.281
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.637 1.200 0 437 0 0 -1.637 0 -38 -38
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.637 1.200 0 437 0 0 -1.637 0 -38 -38
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000 353 0 0 353 17.517 -99 0 0 3.468 0 38.510 5.110 0 33.400 0 0 0 23.284 70 170.103
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000 353 0 0 353 17.517 -99 0 0 3.468 0 38.510 5.110 0 33.400 0 0 23.281 0 70 170.100
Yeni Bakiye
87.000 353 0 0 353 17.517 -99 0 0 3.468 0 38.510 5.110 0 33.400 0 0 23.281 0 70 170.100
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -922 -47 0 0 2.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.191
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.819 28 33.847
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.281 1.176 0 105 0 0 -1.281 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.281 1.176 0 105 0 0 -1.281 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
109.000 353 0 0 353 16.595 -146 0 0 5.628 0 39.791 6.286 0 33.505 0 0 0 33.819 98 205.138


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
30.202 23.471
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
132.912 105.771
Alınan Temettüler
6 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.987 2.170
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.804 18.355
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5.564 2.317
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.215 -9.394
Diğer
-110.856 -95.748
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-43.412 -63.485
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-325.543 -237.171
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
2.938 -7.325
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
244.292 157.955
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
34.901 23.056
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-13.210 -40.014
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9 975 -188
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-131 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
844 -188
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
93.091 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
93.091 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
14.655 1.224
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
95.380 -38.978
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 16.680 55.658
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 112.060 16.680


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
142.029 112.585
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
142.029 112.585
Finansal Kiralama Gelirleri
139.042 110.415
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.987 2.170
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-96.048 -78.909
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-82.265 -76.708
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-10.279 0
Diğer Faiz Giderleri
0 -127
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.504 -2.074
BRÜT KAR (ZARAR)
45.981 33.676
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -17.746 -15.325
Personel Giderleri
-11.215 -9.394
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-422 -357
Genel İşletme Giderleri
-6.109 -5.574
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
28.235 18.351
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 25.573 33.361
Bankalardan Alınan Faizler
109 106
Temettü Gelirleri
6 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 1.012
Türev Finansal İşlemlerden
0 1.012
Kambiyo İşlemleri Karı
9.438 19.125
Diğer
16.020 13.118
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
6 -11.376 -22.488
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -39 -565
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 -3
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 -3
Diğer
-39 -562
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
42.393 28.659
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.393 28.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -8.546 -5.378
Cari Vergi Karşılığı
10 -3.917 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-4.629 -5.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
33.847 23.281
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
33.847 23.281
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
-28 3
DÖNEM KARI/ZARARI
33.819 23.284
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
4 2.072 109.990 112.062 2.525 14.156 16.681
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 8.064 0 8.064 5.793 0 5.793
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
6 474.045 1.406.156 1.880.201 365.867 1.182.200 1.548.067
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
464.541 1.296.317 1.760.858 351.073 1.149.060 1.500.133
Finansal Kiralama Alacakları
602.478 1.455.943 2.058.421 452.001 1.290.485 1.742.486
Kazanılmamış Gelirler (-)
-137.937 -159.626 -297.563 -100.928 -141.425 -242.353
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
6.776 48.748 55.524 5.784 7.550 13.334
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
2.728 61.091 63.819 9.010 25.590 34.600
DİĞER ALACAKLAR
4.916 286 5.202 8.275 285 8.560
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 31.215 22.850 54.065 22.728 43.064 65.792
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
62.084 111.470 173.554 40.080 142.715 182.795
Özel Karşılıklar (-)
-30.869 -88.620 -119.489 -17.352 -99.651 -117.003
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 20.900 0 20.900 21.189 0 21.189
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 483 0 483 618 0 618
Diğer
483 0 483 618 0 618
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
12 750 2.891 3.641 171 3.383 3.554
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 35 0 35
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 10.302 0 10.302 15.955 0 15.955
DİĞER AKTİFLER
11 241 0 241 82 0 82
ARA TOPLAM
552.988 1.542.173 2.095.161 443.238 1.243.088 1.686.326
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
9 208 0 208 208 0 208
Satış Amaçlı
208 0 208 208 0 208
AKTİF TOPLAMI
553.196 1.542.173 2.095.369 443.446 1.243.088 1.686.534
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
14 305.409 1.398.983 1.704.392 305.347 1.159.709 1.465.056
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 94.921 0 94.921 0 0 0
Bonolar
94.921 0 94.921 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
16 5.718 18.421 24.139 9.787 10.248 20.035
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
17 10.440 44.109 54.549 10.897 12.265 23.162
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
10 1.287 0 1.287 2.095 0 2.095
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
18 3.779 0 3.779 3.310 0 3.310
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.779 0 3.779 3.310 0 3.310
ERTELENMİŞ GELİRLER
1.351 1.957 3.308 1.207 1.566 2.773
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
10 3.856 0 3.856 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
426.761 1.463.470 1.890.231 332.643 1.183.788 1.516.431
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 205.138 0 205.138 170.103 0 170.103
Ödenmiş Sermaye
109.000 0 109.000 87.000 0 87.000
Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Diğer Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.449 0 16.449 17.418 0 17.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.628 0 5.628 3.468 0 3.468
Kar Yedekleri
39.791 0 39.791 38.510 0 38.510
Yasal Yedekler
6.286 0 6.286 5.110 0 5.110
Olağanüstü Yedekler
33.505 0 33.505 33.400 0 33.400
Kar veya Zarar
33.819 0 33.819 23.284 0 23.284
Net Dönem Karı veya Zararı
33.819 0 33.819 23.284 0 23.284
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
98 0 98 70 0 70
PASİF TOPLAMI
631.899 1.463.470 2.095.369 502.746 1.183.788 1.686.534


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
24 5.044.557 12.190.606 17.235.163 3.538.223 11.221.415 14.759.638
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
24 286.288 430.901 717.189 60.613 251.852 312.465
Cayılamaz Taahhütler
239.968 67.719 307.687 11.637 41.513 53.150
Cayılabilir Taahhütler
46.320 363.182 409.502 48.976 210.339 259.315
Kiralama Taahhütleri
46.320 363.182 409.502 48.976 210.339 259.315
Finansal Kiralama Taahhütleri
46.320 363.182 409.502 48.976 210.339 259.315
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
565.019 645.065 1.210.084 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
5.895.864 13.266.572 19.162.436 3.598.836 11.473.267 15.072.103http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660054


BIST
18:051.418
Değişim :  -0,42% |  -5,94
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.424  
En Yüksek
1.435
En Düşük
1.413
BIST En Aktif Hisseler18:05
GARFA 9,35 6.350.023 % 10,00  
TEZOL 16,77 4.390.721 % 9,97  
FRIGO 19,86 59.601.491 % 9,97  
BASCM 10,50 364.014 % 9,95  
YEOTK 51,80 228.375.066 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5242 8,5265 % 1,18  
Euro 10,0432 10,0539 % 0,82  
Sterlin 11,7125 11,7713 % 0,71  
Frank 9,1565 9,2116 % 0,33  
Riyal 2,2653 2,2767 % 1,12  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.754 -39,63  
Altın Gr. 481 481 -5,26  
Cumhuriyet 3.192 3.240 -35,00  
Tam 3.173 3.255 -36,43  
Yarım 1.534 1.575 -17,63  
Çeyrek 769 787 -8,81  
Gümüş.Ons 22,84 22,88 -0,99  
Gümüş Gr. 6,26 6,26 -0,20  
B. Petrol 75,60 75,60 0,15