***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

03.05.2018 18:16***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.560 5.871
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
32 256
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
32 256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 39 320
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7 -64
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7 -64
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.592 6.127


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000 353 0 0 353 17.517 -99 0 0 3.468 0 38.510 5.110 0 33.400 0 0 23.284 0 70 170.103
Yeni Bakiye
87.000 353 0 0 353 17.517 -99 0 0 3.468 0 38.510 5.110 0 33.400 0 0 23.284 0 70 170.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.870 1 5.871
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000 353 0 0 353 17.517 157 0 0 3.468 0 38.510 5.110 0 33.400 0 0 23.284 5.870 71 176.230
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
109.000 353 0 0 353 16.595 -146 0 0 5.628 0 39.791 6.286 0 33.505 0 0 33.819 0 98 205.138
Yeni Bakiye
109.000 353 0 0 353 16.595 -146 0 0 5.628 0 39.791 6.286 0 33.505 0 0 33.819 0 98 205.138
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.570 -10 12.560
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 15 0 140 0 0 -155 0 -28 -28
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 15 0 140 0 0 -155 0 -28 -28
Dönem Sonu Bakiyeler
109.000 353 0 0 353 16.595 -114 0 0 5.628 0 39.946 6.301 0 33.645 0 0 33.664 12.570 60 217.702


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
7.307 -852
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
38.902 30.153
Alınan Ücret ve Komisyonlar
837 734
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.133 8.474
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
898 1.551
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.226 -2.242
Ödenen Vergiler
22 0
Diğer
-38.259 -39.522
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-69.751 -92.871
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-258.794 -88.617
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.050 -3.188
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
171.406 -1.001
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18.687 -65
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-62.444 -93.723
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9 239 325
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
239 325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-28.787 98.362
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-28.787 98.362
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.865 835
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-88.127 5.799
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 112.062 16.681
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.935 22.480


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.217 32.620
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
42.217 32.620
Finansal Kiralama Gelirleri
41.380 31.886
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
837 734
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-29.313 -21.931
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-26.272 -20.426
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.972 -743
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.069 -762
BRÜT KAR (ZARAR)
12.904 10.689
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -5.110 -4.208
Personel Giderleri
-3.226 -2.242
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-107 -368
Genel İşletme Giderleri
-1.777 -1.598
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
7.794 6.481
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 11.047 9.340
Bankalardan Alınan Faizler
50 31
Kambiyo İşlemleri Karı
8.238 3.821
Diğer
2.759 5.488
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
6 -3.203 -7.974
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -6 -290
Diğer
-6 -290
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
15.632 7.557
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.632 7.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -3.072 -1.686
Cari Vergi Karşılığı
10 -3.094 -1.686
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
22 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
12.560 5.871
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.560 5.871
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
10 -1
DÖNEM KARI/ZARARI
12.570 5.870
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
4 5.739 18.196 23.935 2.072 109.990 112.062
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 8.064 0 8.064 8.064 0 8.064
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
6 463.801 1.676.427 2.140.228 474.045 1.406.156 1.880.201
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
448.557 1.505.318 1.953.875 464.541 1.296.317 1.760.858
Finansal Kiralama Alacakları
579.311 1.695.003 2.274.314 602.478 1.455.943 2.058.421
Kazanılmamış Gelirler (-)
-130.754 -189.685 -320.439 -137.937 -159.626 -297.563
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
8.552 77.711 86.263 6.776 48.748 55.524
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
6.692 93.398 100.090 2.728 61.091 63.819
DİĞER ALACAKLAR
4.452 719 5.171 4.916 286 5.202
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 28.611 23.546 52.157 31.215 22.850 54.065
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
60.791 114.370 175.161 62.084 111.470 173.554
Özel Karşılıklar (-)
-32.180 -90.824 -123.004 -30.869 -88.620 -119.489
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 20.812 0 20.812 20.900 0 20.900
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 475 0 475 483 0 483
Diğer
475 0 475 483 0 483
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
12 1.453 2.906 4.359 750 2.891 3.641
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 10.317 0 10.317 10.302 0 10.302
DİĞER AKTİFLER
11 440 0 440 241 0 241
ARA TOPLAM
544.164 1.721.794 2.265.958 552.988 1.542.173 2.095.161
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
9 208 0 208 208 0 208
Satış Amaçlı
208 0 208 208 0 208
AKTİF TOPLAMI
544.372 1.721.794 2.266.166 553.196 1.542.173 2.095.369
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
14 321.961 1.547.708 1.869.669 305.409 1.398.983 1.704.392
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 66.134 0 66.134 94.921 0 94.921
Bonolar
94.921 0 94.921
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
66.134 0 66.134
DİĞER BORÇLAR
16 6.066 17.812 23.878 5.718 18.421 24.139
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
17 12.579 59.961 72.540 10.440 44.109 54.549
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
10 1.924 0 1.924 1.287 0 1.287
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
18 3.735 0 3.735 3.779 0 3.779
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.735 0 3.735 3.779 0 3.779
ERTELENMİŞ GELİRLER
1.355 2.290 3.645 1.351 1.957 3.308
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
10 6.939 0 6.939 3.856 0 3.856
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
420.693 1.627.771 2.048.464 426.761 1.463.470 1.890.231
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 217.702 0 217.702 205.138 0 205.138
Ödenmiş Sermaye
109.000 0 109.000 109.000 0 109.000
Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Diğer Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.481 0 16.481 16.449 0 16.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.628 0 5.628 5.628 0 5.628
Kar Yedekleri
39.946 0 39.946 39.791 0 39.791
Yasal Yedekler
6.301 0 6.301 6.286 0 6.286
Olağanüstü Yedekler
33.645 0 33.645 33.505 0 33.505
Kar veya Zarar
46.234 0 46.234 33.819 0 33.819
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.664 0 33.664 0 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
12.570 0 12.570 33.819 0 33.819
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60 0 60 98 0 98
PASİF TOPLAMI
638.395 1.627.771 2.266.166 631.899 1.463.470 2.095.369


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
24 5.106.734 13.827.908 18.934.642 5.044.557 12.190.606 17.235.163
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
24 300.895 530.918 831.813 286.288 430.901 717.189
Cayılamaz Taahhütler
239.836 106.267 346.103 239.968 67.719 307.687
Cayılabilir Taahhütler
61.059 424.651 485.710 46.320 363.182 409.502
Kiralama Taahhütleri
61.059 424.651 485.710 46.320 363.182 409.502
Finansal Kiralama Taahhütleri
61.059 424.651 485.710 46.320 363.182 409.502
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
660.120 1.158.850 1.818.970 565.019 645.065 1.210.084
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.067.749 15.517.676 21.585.425 5.895.864 13.266.572 19.162.436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680870


BIST
17:221.382
Değişim :  -0,73% |  -10,10
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.379
BIST En Aktif Hisseler17:22
ERSU 4,62 31.363.223 % 10,00  
YEOTK 88,55 26.423.629 % 10,00  
DAGHL 13,32 7.770.396 % 9,99  
ORCAY 19,05 5.076.349 % 9,99  
INVEO 114,60 3.846.893 % 9,98  
17:22 Alış Satış %  
Dolar 8,8675 8,8696 % 0,59  
Euro 10,3698 10,3757 % 0,55  
Sterlin 11,9730 12,0330 % -0,57  
Frank 9,5237 9,5810 % 0,40  
Riyal 2,3596 2,3714 % 0,69  
17:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.740 -10,68  
Altın Gr. 495 496 -0,69  
Cumhuriyet 3.275 3.325 -25,00  
Tam 3.257 3.339 -27,99  
Yarım 1.574 1.615 -13,54  
Çeyrek 790 808 -6,77  
Gümüş.Ons 22,48 22,51 -0,13  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 -0,03  
B. Petrol 78,69 78,69 -0,03