***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

25.12.2018 18:23***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
5.306 27.957
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
136.130 95.894
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-116.875 0
Alınan Temettüler
109 6
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.096 2.029
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-1.072 15.743
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
12.817 5.783
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.871 -8.268
Diğer
-18.028 -83.230
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-142.206 -75.949
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-1.342.174 -149.024
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-2.079 -3.631
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.150.891 47.501
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
51.156 29.205
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-136.900 -47.992
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
6,7,8 -686 -1.066
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
64 7
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-622 -1.059
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
207.900 86.740
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-83.449 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
124.451 86.740
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
74.816 876
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
61.745 38.565
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 112.060 16.680
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 173.805 55.245


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
144.573 102.754 60.849 36.350
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
144.573 102.754 60.849 36.350
Finansal Kiralama Gelirleri
141.477 100.725 59.666 35.945
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.096 2.029 1.183 405
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-115.484 -68.823 -50.247 -23.941
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-89.814 -59.265 -33.662 -20.136
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-21.141 -6.988 -14.471 -3.171
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-4.529 -2.570 -2.114 -634
BRÜT KAR (ZARAR)
29.089 33.931 10.602 12.409
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -16.314 -13.015 -5.465 -4.607
Personel Giderleri
-10.871 -8.268 -3.725 -3.305
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-317 -288 -106 122
Genel İşletme Giderleri
-5.126 -4.459 -1.634 -1.424
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
12.775 20.916 5.137 7.802
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
18 76.061 16.697 34.482 6.564
Bankalardan Alınan Faizler
1.185 73 1.037 20
Temettü Gelirleri
109 6 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
51.212 3.213 28.214 1.247
Diğer
23.555 13.405 5.231 5.297
KARŞILIKLAR
5 -41.398 -9.309 -25.576 -722
Özel Karşılıklar
-41.398 -9.309 -25.576 -722
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -1.060 -15 137 393
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.023 0 0 0
Diğer
-37 -15 137 393
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
46.378 28.289 14.180 14.037
BİRLEŞME KARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.378 28.289 14.180 14.037
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -9.914 -5.854 -2.772 -2.801
Cari Vergi Karşılığı
-13.336 -1.495 -6.264 -1.495
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -4.359 70 -1.306
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.422 0 3.422 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
36.464 22.435 11.408 11.236
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
36.464 22.435 11.408 11.236
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 -14 8 -10
Ana Ortaklık Payları
36.435 22.449 11.400 11.246
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36.464 22.435
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-150 -7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-150 -9
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -191 -20
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41 11
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 2
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.314 22.428


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 10.594 171.515 182.109 10.136 109.990 120.126
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.530 171.515 174.045 2.072 109.990 112.062
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.064 0 8.064 8.064 0 8.064
KREDİLER (Net)
569.059 2.677.327 3.246.386 509.919 1.429.159 1.939.078
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri
5 556.168 2.617.851 3.174.019 478.704 1.406.309 1.885.013
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
514.867 2.373.044 2.887.911 464.541 1.296.317 1.760.858
Finansal Kiralama Alacakları
689.101 2.652.748 3.341.849 602.478 1.455.943 2.058.421
Kazanılmamış Gelirler (-)
-174.234 -279.704 -453.938 -137.937 -159.626 -297.563
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
16.565 101.026 117.591 6.776 48.748 55.524
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
19.176 142.357 161.533 2.728 61.091 63.819
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
5.560 1.424 6.984 4.659 153 4.812
Takipteki Alacaklar (Net)
5 12.891 59.476 72.367 31.215 22.850 54.065
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
24.190 134.978 159.168 62.084 111.470 173.554
Özel Karşılıklar (-)
-11.299 -75.502 -86.801 -30.869 -88.620 -119.489
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 20.645 0 20.645 20.900 0 20.900
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 540 0 540 483 0 483
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 13.766 0 13.766 10.302 0 10.302
DİĞER AKTİFLER
10 2.344 4.052 6.396 1.248 3.024 4.272
ARA TOPLAM
616.948 2.852.894 3.469.842 552.988 1.542.173 2.095.161
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
8 163 0 163 208 0 208
Satış Amaçlı
163 0 163 208 0 208
AKTİF TOPLAMI
617.111 2.852.894 3.470.005 553.196 1.542.173 2.095.369
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
12 220.293 2.636.805 2.857.098 305.409 1.398.983 1.704.392
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 216.166 0 216.166 94.921 0 94.921
Bonolar
148.707 0 148.707 94.921 0 94.921
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
67.459 0 67.459 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
14 3.910 0 3.910 3.779 0 3.779
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.910 0 3.910 3.779 0 3.779
CARİ VERGİ BORCU
9 16.589 0 16.589 5.143 0 5.143
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
26.628 108.190 134.818 17.509 64.487 81.996
ARA TOPLAM
483.586 2.744.995 3.228.581 426.761 1.463.470 1.890.231
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 241.424 0 241.424 205.138 0 205.138
Ödenmiş Sermaye
140.000 0 140.000 109.000 0 109.000
Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Diğer Sermaye Yedekleri
353 0 353 353 0 353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.299 0 16.299 16.449 0 16.449
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.628 0 5.628 5.628 0 5.628
Kar Yedekleri
42.610 0 42.610 39.791 0 39.791
Yasal Yedekler
7.984 0 7.984 6.286 0 6.286
Olağanüstü Yedekler
34.626 0 34.626 33.505 0 33.505
Kar veya Zarar
36.493 0 36.493 33.819 0 33.819
Dönem Net Kâr veya Zararı
36.493 0 36.493 33.819 0 33.819
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 0 41 98 0 98
PASİF TOPLAMI
725.010 2.744.995 3.470.005 631.899 1.463.470 2.095.369


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
87.000 0 0 353 17.517 -99 0 0 3.468 0 38.510 23.284 0 70 170.103
Yeni Bakiye
87.000 0 0 353 17.517 -99 0 0 3.468 0 38.510 23.284 0 70 170.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -9 0 0 2 0 0 0 0 0 -7
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.000 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.421 14 22.435
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.284 -1.284 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.284 -1.284 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
109.000 0 0 353 17.517 -108 0 0 3.470 0 39.794 0 22.421 84 192.531
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
109.000 0 0 353 16.595 -146 0 0 5.628 0 39.791 33.819 0 98 295.138
Yeni Bakiye
109.000 0 0 353 16.595 -146 0 0 5.628 0 39.791 33.819 0 98 295.138
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -150 0 0 0 0 0 0 0 0 -150
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.000 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.493 -29 36.464
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.819 -2.819 0 -28 -28
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.819 -2.819 0 -28 -28
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000 0 0 353 16.59518:051.385
Değişim :  -1,20% |  -16,78
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALBRK 1,65 77.517.940 % 10,00  
IEYHO 0,99 34.472.305 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.081.559 % 10,00  
TKURU 210,10 8.440.780 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.854.042 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8711 8,8726 % 1,26  
Euro 10,3862 10,4675 % 1,54  
Sterlin 12,1117 12,1725 % 1,06  
Frank 9,5719 9,6296 % 1,42  
Riyal 2,3611 2,3729 % 1,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 7,70  
Altın Gr. 499 499 8,51  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
Gümüş.Ons 22,40 22,45 -0,08  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,06  
B. Petrol 78,05 78,05 0,82