***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

14.02.2019 18:23***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-12.212
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
192.786
Kiralama Giderleri
-164.537
Alınan Temettüler
109
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.369
Elde Edilen Diğer Kazançlar
37.840
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
12.907
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-14.470
Diğer
-81.216
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-40.899
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-894.684
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-3.420
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
815.051
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
42.154
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-53.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
6,7,8 -833
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
67
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-766
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
207.900
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-127.274
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
80.626
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
24.296
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
51.045
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 112.060
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 163.105


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
204.429
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
204.429
Finansal Kiralama Gelirleri
200.059
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.370
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-159.861
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-122.899
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-30.680
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-6.282
BRÜT KAR (ZARAR)
44.568
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -22.158
Personel Giderleri
-14.470
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-423
Genel İşletme Giderleri
-7.265
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
22.410
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
17 65.127
Bankalardan Alınan Faizler
1.859
Temettü Gelirleri
109
Kambiyo İşlemleri Karı
38.639
Diğer
24.520
KARŞILIKLAR
5 -35.665
Özel Karşılıklar
-35.665
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -1.494
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-1.023
Diğer
-471
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
50.378
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -10.363
Cari Vergi Karşılığı
-12.456
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
40.015
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.015
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-40
Ana Ortaklık Payları
40.055
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
40.015
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.034
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
74
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.330
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-123
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.049


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 13.222 160.400 173.622
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.705 160.400 163.105
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.517 0 10.517
KREDİLER (Net)
549.317 2.314.368 2.863.685
Kiralama İşlemleri
5 534.308 2.254.208 2.788.516
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar (Net)
491.995 2.021.677 2.513.672
Finansal Kiralama Alacakları
655.248 2.281.106 2.936.354
Kazanılmamış Gelirler (-)
-163.253 -259.429 -422.682
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
11.101 110.135 121.236
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
25.842 120.852 146.694
Kiralama İşlemlerine İlişkin Diğer Alacaklar
5.370 1.544 6.914
Takipteki Alacaklar (Net)
5 15.009 60.160 75.169
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
27.004 129.143 156.147
Özel Karşılıklar (-)
-11.995 -68.983 -80.978
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 20.543 0 20.543
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 523 0 523
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 12.346 0 12.346
DİĞER AKTİFLER
10 4.720 9.854 14.574
ARA TOPLAM
600.671 2.484.622 3.085.293
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
8 230 0 230
Satış Amaçlı
230 0 230
AKTİF TOPLAMI
600.901 2.484.622 3.085.523
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
11 261.581 2.260.051 2.521.632
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 168.682 0 168.682
Bonolar
98.856 0 98.856
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
69.826 0 69.826
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
KARŞILIKLAR
13 4.747 0 4.747
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.747 0 4.747
CARİ VERGİ BORCU
9 13.771 0 13.771
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
31.359 98.173 129.532
ARA TOPLAM
480.140 2.358.224 2.838.364
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
15 247.159 0 247.159
Ödenmiş Sermaye
140.000 0 140.000
Sermaye Yedekleri
353 0 353
Diğer Sermaye Yedekleri
353 0 353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.153 0 16.153
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.958 0 7.958
Kar Yedekleri
42.610 0 42.610
Yasal Yedekler
7.984 0 7.984
Olağanüstü Yedekler
34.626 0 34.626
Kar veya Zarar
40.055 0 40.055
Dönem Net Kâr veya Zararı
40.055 0 40.055
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 0 30
PASİF TOPLAMI
727.299 2.358.224 3.085.523


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
109.000 0 0 353 16.595 -146 0 0 5.628 0 39.791 33.819 0 98 205.138
Yeni Bakiye
109.000 0 0 353 16.595 -146 0 0 5.628 0 39.791 33.819 0 98 205.138
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -296 0 0 2.330 0 0 0 0 0 2.034
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.000 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.055 -40 40.015
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.819 -2.819 0 -28 -28
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.819 -2.819 0 -28 -28
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000 0 0 353 16.595 -442 0 0 7.958 0 42.610 0 40.055 30 247.159


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
20 5.446.023 18.294.684 23.740.707
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0
TAAHHÜTLER
20 403.112 509.874 912.986
Cayılamaz Taahhütler
352.393 135.445 487.838
Cayılabilir Taahhütler
50.719 374.429 425.148
Kiralama Taahhütleri
50.719 374.429 425.148
Finansal Kiralama Taahhütleri
50.719 374.429 425.148
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0
EMANET KIYMETLER
895.951 2.934.630 3.830.581
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.745.086 21.739.188 28.484.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739962


BIST
18:051.401
Değişim :  -0,43% |  -6,00
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.407  
En Yüksek
1.417
En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler18:05
EGGUB 168,30 46.481.013 % 10,00  
YEOTK 66,55 203.733.195 % 10,00  
BAGFS 19,80 3.319.171 % 10,00  
OYLUM 10,58 23.906.596 % 9,98  
GARFA 12,38 7.179.185 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7583 8,7628 % 0,01  
Euro 10,2936 10,3154 % 0,06  
Sterlin 11,9815 12,0416 % 2,00  
Frank 9,4327 9,4895 % 1,40  
Riyal 2,3282 2,3399 % 1,23  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.746 1.746 3,38  
Altın Gr. 490 490 -1,92  
Cumhuriyet 3.255 3.304 -11,00  
Tam 3.238 3.322 -9,97  
Yarım 1.565 1.607 -4,82  
Çeyrek 785 803 -2,41  
Gümüş.Ons 22,56 22,59 0,07  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,01  
B. Petrol 77,26 77,26 0,03