***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2020 18:10***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 244 18.823 -592 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345
Yeni Bakiye
175.000 0 0 244 18.823 -592 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -89 0 0 0 0 0 0 40.351 0 40.262
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 0 0 244 18.823 -681 10.580 0 0 0 54.290 0 40.351 0 323.607


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
126.010 63.138
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
126.010 63.138
Finansal Kiralama Gelirleri
123.424 61.655
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.586 1.483
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-64.668 -34.047
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-59.897 -31.031
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-6 -3
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-4.765 -3.013
BRÜT KAR (ZARAR)
61.342 29.091
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -14.253 -6.766
Personel Giderleri
-9.580 -4.340
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-320 -168
Genel İşletme Giderleri
-4.353 -2.258
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
47.089 22.325
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 21.044 3.667
Bankalardan Alınan Faizler
1.313 959
Türev Finansal İşlemler Karı
67 0
Kambiyo İşlemleri Karı
9.934 1.303
Diğer
9.730 1.405
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -16.263 -4.977
Özel Karşılıklar
-16.263 -4.977
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -239 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-228 -228
Diğer
-11 228
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
51.631 21.015
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
51.631 21.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -11.280 -4.622
Cari Vergi Karşılığı
-5.133 -1.289
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-6.147 -3.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
40.351 16.393
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
40.351 16.393
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.351 16.393
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 21 0,00201800 0,00082000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-1.982
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
97.901
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-96.353
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.586
Elde Edilen Diğer Kazançlar
18.689
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
3.155
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-9.580
Ödenen Vergiler
-9.351
Diğer
-9.029
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
77.366
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-284.307
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
32.717
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-53
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
341.104
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-12.095
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
75.384
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8,9 -827
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
129
Diğer
-330
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.028
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İhraç Edilen Sermaye Araçları
-161
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-6
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-167
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.042
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
75.231
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 67.010
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 142.241


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
40.351
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-89
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-89
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 129.539 12.702 142.241
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 13.277 0 13.277
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 643.709 2.263.208 2.906.917
Faktoring Alacakları
0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
6 618.957 2.220.824 2.839.781
Finansal Kiralama Alacakları
827.995 2.518.838 3.346.833
Kazanılmamış Gelirler (-)
-209.038 -298.014 -507.052
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Takipteki Alacaklar
6 60.778 131.811 192.589
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -36.026 -89.427 -125.453
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 24.068 0 24.068
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 824 0 824
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
3.261 0 3.261
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
11 59.286 215.744 275.030
ARA TOPLAM
873.964 2.491.654 3.365.618
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 470 0 470
Satış Amaçlı
470 0 470
VARLIKLAR TOPLAMI
874.434 2.491.654 3.366.088
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 603.704 2.306.573 2.910.277
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 61 52 113
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
KARŞILIKLAR
15 4.431 0 4.431
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.431 0 4.431
CARİ VERGİ BORCU
10 5.632 0 5.632
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
337 0 337
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
14 34.017 87.674 121.691
ARA TOPLAM
648.182 2.394.299 3.042.481
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 323.607 0 323.607
Ödenmiş Sermaye
200.000 0 200.000
Sermaye Yedekleri
244 0 244
Diğer Sermaye Yedekleri
244 0 244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
28.722 0 28.722
Kar Yedekleri
54.290 0 54.290
Yasal Yedekler
11.317 0 11.317
Olağanüstü Yedekler
42.973 0 42.973
Kar veya Zarar
40.351 0 40.351
Dönem Net Kâr veya Zararı
40.351 0 40.351
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
971.789 2.394.299 3.366.088


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
22 6.446.314 35.314.721 41.761.035
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0
TAAHHÜTLER
22 281.404 564.634 846.038
Cayılamaz Taahhütler
85.898 167.075 252.973
Cayılabilir Taahhütler
195.506 397.559 593.065
Kiralama Taahhütleri
195.506 397.559 593.065
Finansal Kiralama Taahhütleri
195.506 397.559 593.065
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
EMANET KIYMETLER
2.294.184 6.255.741 8.549.925
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
9.021.902 42.135.096 51.156.998http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866732


BIST
18:051.385
Değişim :  -1,20% |  -16,78
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALBRK 1,65 77.517.940 % 10,00  
IEYHO 0,99 34.472.305 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.081.559 % 10,00  
TKURU 210,10 8.440.780 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.854.042 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8711 8,8726 % 1,26  
Euro 10,3862 10,4675 % 1,54  
Sterlin 12,1117 12,1725 % 1,06  
Frank 9,5719 9,6296 % 1,42  
Riyal 2,3611 2,3729 % 1,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 7,70  
Altın Gr. 499 499 8,51  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
Gümüş.Ons 22,40 22,45 -0,08  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,06  
B. Petrol 78,05 78,05 0,82