***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

29.04.2021 06:56***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345
Yeni Bakiye
175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -24 0 0 0 0 0 0 23.958 0 23.934
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000 0 0 244 18.779 -572 10.580 0 0 0 47.712 31.578 23.958 0 307.279
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161
Yeni Bakiye
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 13.688 0 13.763
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 0 0 244 18.779 -702 22.304 0 0 0 54.290 60.321 13.688 0 368.924


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
72.645 62.872
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
72.645 62.872
Finansal Kiralama Gelirleri
71.290 61.769
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.355 1.103
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-37.230 -30.621
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-33.374 -28.866
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-2 -3
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.838 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.016 -1.752
BRÜT KAR (ZARAR)
35.415 32.251
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -7.531 -7.487
Personel Giderleri
-4.687 -5.240
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-195 -152
Genel İşletme Giderleri
-2.649 -2.095
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
27.884 24.764
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 8.993 17.377
Bankalardan Alınan Faizler
2.830 354
Türev Finansal İşlemler Karı
1.437 67
Kambiyo İşlemleri Karı
729 8.631
Diğer
3.997 8.325
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -17.499 -11.286
Özel Karşılıklar
-11.515 -11.286
Genel Karşılıklar
-5.984 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -691 -239
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-169 0
Diğer
-522 -239
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
18.687 30.616
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.687 30.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-4.999 -6.658
Cari Vergi Karşılığı
-2.223 -3.844
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.776 -2.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
13.688 23.958
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
13.688 23.958
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.688 23.958
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,06840000 0,11980000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-32.230 -18.459
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
60.584 50.355
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-34.006 -63.768
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.355 1.103
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-49.476 8.824
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
824 2.901
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.687 -5.240
Ödenen Vergiler
-17.483 -9.207
Diğer
10.659 -3.427
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
552.653 103.524
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-162.292 -213.739
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.523 36.407
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
14 -14
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
693.984 278.842
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
22.470 2.028
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
520.423 85.065
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 -4.171 -168
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
165 127
Diğer
-470
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.006 -511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.838
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-51.810
İhraç Edilen Sermaye Araçları
1.268 -161
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2 -3
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-48.706 -164
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
55.639 8.200
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
523.350 92.590
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 118.715 67.010
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 642.065 159.600


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.688 23.958
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
75 -24
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
75 -24
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 94 -30
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19 6
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.763 23.934


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 26.198 615.867 642.065 63.462 55.253 118.715
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 25.618 0 25.618 25.618 25.618
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 742.439 2.652.864 3.395.303 711.884 2.409.796 3.121.680
Kiralama İşlemleri (Net)
6 722.789 2.615.816 3.338.605 687.620 2.367.900 3.055.520
Finansal Kiralama Alacakları
966.123 2.975.138 3.941.261 925.919 2.706.854 3.632.773
Kazanılmamış Gelirler (-)
-243.334 -359.322 -602.656 -238.299 -338.954 -577.253
Takipteki Alacaklar
6 59.796 156.924 216.720 64.028 151.462 215.490
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-40.146 -119.876 -160.022 -39.764 -109.566 -149.330
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 28.059 0 28.059 24.603 0 24.603
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 861 0 861 967 0 967
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
11 83.152 229.522 312.674 72.325 348.311 420.636
ARA TOPLAM
906.327 3.498.253 4.404.580 898.859 2.813.360 3.712.219
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 175 0 175 0 0 0
Satış Amaçlı
175 0 175 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
906.502 3.498.253 4.404.755 898.859 2.813.360 3.712.219
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 426.690 3.308.647 3.735.337 457.722 2.634.027 3.091.749
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 56 0 56 42 0 42
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 53.425 0 53.425 51.615 0 51.615
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
16 8.342 25.796 34.138 7.404 21.043 28.447
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.766 0 4.766 5.058 0 5.058
Genel Karşılıklar
3.576 25.796 29.372 2.346 21.043 23.389
CARİ VERGİ BORCU
10 18.626 0 18.626 16.670 0 16.670
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 11.093 0 11.093 8.299 0 8.299
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 53.518 129.638 183.156 45.588 114.648 160.236
ARA TOPLAM
571.750 3.464.081 4.035.831 587.340 2.769.718 3.357.058
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 368.924 0 368.924 355.161 0 355.161
Ödenmiş Sermaye
200.000 200.000 200.000 200.000
Sermaye Yedekleri
244 0 244 244 0 244
Diğer Sermaye Yedekleri
244 0 244 244 0 244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
40.381 0 40.381 40.306 0 40.306
Kar Yedekleri
54.290 0 54.290 54.290 0 54.290
Yasal Yedekler
11.317 0 11.317 11.317 0 11.317
Olağanüstü Yedekler
42.973 0 42.973 42.973 0 42.973
Kar veya Zarar
74.009 0 74.009 60.321 0 60.321
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
60.321 0 60.321 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.404.755 942.501 2.769.718 3.712.219


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
22 7.015.124 44.140.829 51.155.953 6.683.957 40.943.684 47.627.641
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
245.971 656.033 902.004 211.799 718.602 930.401
Cayılamaz Taahhütler
86.402 227.169 313.571 86.402 216.024 302.426
Cayılabilir Taahhütler
159.569 428.864 588.433 125.397 502.578 627.975
Kiralama Taahhütleri
159.569 428.864 588.433 125.397 502.578 627.975
Finansal Kiralama Taahhütleri
159.569 428.864 588.433 125.397 502.578 627.975
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
3.103.115 9.455.826 12.558.941 2.830.374 8.241.818 11.072.192
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
10.364.210 54.252.688 64.616.898 9.726.130 49.904.104 59.630.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932149


BIST
17:221.381
Değişim :  -0,74% |  -10,33
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.379
BIST En Aktif Hisseler17:22
ERSU 4,62 31.363.223 % 10,00  
YEOTK 88,55 26.423.629 % 10,00  
DAGHL 13,32 7.770.396 % 9,99  
ORCAY 19,05 5.076.349 % 9,99  
INVEO 114,60 3.846.893 % 9,98  
17:22 Alış Satış %  
Dolar 8,8682 8,8691 % 0,59  
Euro 10,3692 10,3753 % 0,55  
Sterlin 11,9734 12,0334 % -0,56  
Frank 9,5274 9,5847 % 0,44  
Riyal 2,3590 2,3708 % 0,66  
17:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.736 -14,47  
Altın Gr. 495 495 -1,14  
Cumhuriyet 3.279 3.329 -21,00  
Tam 3.268 3.350 -17,07  
Yarım 1.579 1.620 -8,25  
Çeyrek 792 810 -4,13  
Gümüş.Ons 22,39 22,41 -0,23  
Gümüş Gr. 6,37 6,37 -0,05  
B. Petrol 78,83 78,83 0,11