***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.04.2017 18:13***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.871 4.602
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
256 192
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
256 192
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 320 240
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-64 -48
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-64 -48
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.127 4.794


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
65.000 353 15.105 -113 2.678 36.873 3.910 32.963 23.637 111 143.644
Yeni Bakiye
65.000 353 15.105 -113 2.678 36.873 3.910 32.963 23.637 111 143.644
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
192 192
Dönem Net Karı (Zararı)
4.611 -9 4.602
Kar Dağıtımı
41 20 21 -41 -37 -37
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
41 20 21 -41 -37 -37
Dönem Sonu Bakiyeler
65.000 353 15.105 79 2.678 36.914 3.930 32.984 23.596 4.611 65 148.401
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
87.000 353 17.517 -99 3.468 38.510 5.110 33.400 23.284 70 170.103
Yeni Bakiye
87.000 353 17.517 -99 3.468 38.510 5.110 33.400 23.284 70 170.103
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
256 256
Dönem Net Karı (Zararı)
5.870 1 5.871
Dönem Sonu Bakiyeler
87.000 353 17.517 157 3.468 38.510 5.110 33.400 23.284 5.870 71 176.230


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
-852 6.068
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
30.153 27.727
Alınan Ücret ve Komisyonlar
734 462
Elde Edilen Diğer Kazançlar
8.474 1.845
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.551 1.997
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.242 -2.308
Ödenen Vergiler
11 0 -46
Diğer
-39.522 -23.609
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-92.871 -39.484
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-88.617 32.021
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-3.188 -2.745
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.001 -77.671
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-65 8.911
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-93.723 -33.416
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8,9,10 325 -11
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 -80
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
325 -91
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
98.362 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
98.362 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
835 70
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.799 -33.437
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 16.681 55.658
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 22.480 22.221


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
32.620 28.030
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
32.620 28.030
Finansal Kiralama Gelirleri
31.886 27.568
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
734 462
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-21.931 -19.367
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-20.426 -18.933
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-743 0
Diğer Faiz Giderleri
0 -36
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-762 -398
BRÜT KAR (ZARAR)
10.689 8.663
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -4.208 -3.874
Personel Giderleri
-2.242 -2.308
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-368 -331
Genel İşletme Giderleri
-1.598 -1.235
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
6.481 4.789
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 9.340 5.951
Bankalardan Alınan Faizler
31 5
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 2.333
Türev Finansal İşlemlerden
0 2.333
Kambiyo İşlemleri Karı
3.821 0
Diğer
5.488 3.613
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
7 -7.974 -2.162
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -290 -2.391
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -1.697
Diğer
-290 -694
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.557 6.187
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.557 6.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -1.686 -1.585
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.686 -1.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.871 4.602
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.871 4.602
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
-1 9
DÖNEM KARI/ZARARI
5.870 4.611
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
5 372 22.108 22.480 2.525 14.156 16.681
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 5.793 0 5.793 5.793 0 5.793
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
7 423.449 1.212.204 1.635.653 365.867 1.182.200 1.548.067
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
404.430 1.158.718 1.563.148 351.073 1.149.060 1.500.133
Finansal Kiralama Alacakları
528.517 1.297.758 1.826.275 452.001 1.290.485 1.742.486
Kazanılmamış Gelirler (-)
-124.087 -139.040 -263.127 -100.928 -141.425 -242.353
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
7.409 27.526 34.935 5.784 7.550 13.334
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
11.610 25.960 37.570 9.010 25.590 34.600
DİĞER ALACAKLAR
8.407 4 8.411 8.275 285 8.560
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
7 23.396 37.217 60.613 22.728 43.064 65.792
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
41.223 140.215 181.438 40.080 142.715 182.795
Özel Karşılıklar (-)
-17.827 -102.998 -120.825 -17.352 -99.651 -117.003
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 21.220 0 21.220 21.189 0 21.189
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 541 0 541 618 0 618
Diğer
541 0 541 618 0 618
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
13 1.013 3.335 4.348 171 3.383 3.554
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
2.642 0 2.642 35 0 35
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 14.212 0 14.212 15.955 0 15.955
DİĞER AKTİFLER
12 167 0 167 82 0 82
ARA TOPLAM
501.212 1.274.868 1.776.080 443.238 1.243.088 1.686.326
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
10 208 0 208 208 0 208
Satış Amaçlı
208 0 208 208 0 208
AKTİF TOPLAMI
501.420 1.274.868 1.776.288 443.446 1.243.088 1.686.534
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
13 263.202 1.187.186 1.450.388 305.347 1.159.709 1.465.056
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 98.362 0 98.362 0 0 0
Bonolar
98.362 0 98.362 0 0 0
DİĞER BORÇLAR
15 6.252 9.164 15.416 9.787 10.248 20.035
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
16 12.132 17.269 29.401 10.897 12.265 23.162
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
11 265 0 265 2.095 0 2.095
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
17 3.273 0 3.273 3.310 0 3.310
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
3.273 0 3.273 3.310 0 3.310
ERTELENMİŞ GELİRLER
1.357 1.596 2.953 1.207 1.566 2.773
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
384.843 1.215.215 1.600.058 332.643 1.183.788 1.516.431
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
176.230 0 176.230 170.103 0 170.103
Ödenmiş Sermaye
18 87.000 0 87.000 EMN603242L1725T***TKY******DOBUR*** TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

İlgili Şirketler [DOBUR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2017
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İŞLEM TARİHİ İşlem Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İŞLEM TUTARI (TL)
27.04.2017 ALIM 2.250 9.186,50
27.04.2017 SATIM 1.950 7.992,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603242


BIST18:051.392
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler18:05
SERVE 14,30 629.439 % 10,00  
DGGYO 11,77 7.872.973 % 10,00  
SUMAS 92,95 379.726 % 10,00  
PKENT 2.601,20 24.890.675 % 10,00  
AKFGY 4,52 7.940.675 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8185 8,8221 % 0,05  
Euro 10,3167 10,3265 % 0,08  
Sterlin 12,0576 12,1181 % -0,24  
Frank 9,4931 9,5503 % -0,62  
Riyal 2,3453 2,3571 % -0,48  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.753 2,25  
Altın Gr. 497 497 -2,40  
Cumhuriyet 3.300 3.350 -1,00  
Tam 3.284 3.367 -1,51  
Yarım 1.587 1.629 -0,74  
Çeyrek 796 814 -0,37  
Gümüş.Ons 22,62 22,65 0,01  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 0,01  
B. Petrol 79,36 79,36 0,64