***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 20:21
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor  )


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.950.000 1.261.727 15.656.979 4.330.993 59.199.699 59.199.699
Transferler
4.330.993 -4.330.993 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.914.556 15.914.556 15.914.556
Dönem Sonu Bakiyeler
37.950.000 1.261.727 19.987.972 15.914.556 75.114.255 75.114.255
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 1.261.727 19.987.972 33.202.586 124.279.144 124.279.144
Transferler
1.105.650 32.096.936 -33.202.586 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.997.456 21.997.456 21.997.456
Kar Payları
6 -15.600.000 -15.600.000 -15.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.367.377 36.484.908 21.997.456 130.676.600 130.676.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.976.023 -4.994.327
Dönem Karı (Zararı)
21.997.456 15.914.556
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-23.029.570 -16.479.627
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.684 5.796
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.580 5.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39.580 5.159
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-274.473 549.783
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-274.473 549.783
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.272.889 -1.075.327
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -20.272.889 -1.075.327
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7-9 -2.535.472 -15.965.038
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.051.466 -4.432.244
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.072.084 -5.077.174
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
70
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.029.463 534.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.146 7.016
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.699 103.788
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.019.352 -4.997.315
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-43.329 2.988
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
28.752.216 20.240.652
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
34.888.981 41.310.580
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-6.726.099 -21.269.194
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.000 -96.014
Alınan Faiz
9 590.334 295.280
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.608.710 -13.894.789
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-15.692.849 -13.049.726
Ödenen Temettüler
-15.600.000
Ödenen Faiz
-315.861 -845.063
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.119.529 1.351.536
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.119.529 1.351.536
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.241.766 277.065
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.361.295 1.628.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14 6.361.295 2.241.766
Finansal Yatırımlar
11 127.828.234 133.182.755
Diğer Alacaklar
1.065.992 11.148.813
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 11.256 10.985.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.054.736 162.855
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
73.386 30.057
Diğer Dönen Varlıklar
273.601 262.864
ARA TOPLAM
135.602.508 146.866.255
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.602.508 146.866.255
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
85.079 96.096
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.833 7.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
90.912 103.596
TOPLAM VARLIKLAR
135.693.420 146.969.851
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
808.669 2.838.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
808.669 2.838.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.713 9.567
Diğer Borçlar
4.044.671 19.737.520
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 4.044.671 19.737.520
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.600 8.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31.600 8.766
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
73.568 68.869
ARA TOPLAM
4.972.221 22.662.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.972.221 22.662.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
44.599 27.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
44.599 27.853
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.599 27.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.016.820 22.690.707
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
130.676.600 124.279.144
Ödenmiş Sermaye
6 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6 2.367.377 1.261.727
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.484.908 19.987.972
Net Dönem Karı veya Zararı
21.997.456 33.202.586
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
130.676.600 124.279.144
TOPLAM KAYNAKLAR
135.693.420 146.969.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7 13.500.000 17.041.022 6.750.000 6.600.000
Satışların Maliyeti
7 -13.200.000 -12.022.267 -6.600.000 -848.956
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
300.000 5.018.755 150.000 5.751.044
BRÜT KAR (ZARAR)
300.000 5.018.755 150.000 5.751.044
Genel Yönetim Giderleri
8 -1.103.253 -577.408 -522.141 -371.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 33.228.695 22.958.364 21.455.677 8.258.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -10.112.125 -10.631.384 -4.425.461 -2.788.294
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.313.317 16.768.327 16.658.075 10.849.178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.313.317 16.768.327 16.658.075 10.849.178
Finansman Giderleri
-315.861 -853.771 -61.352 -454.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.997.456 15.914.556 16.596.723 10.395.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.997.456 15.914.556 16.596.723 10.395.096
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.997.456 15.914.556 16.596.723 10.395.096
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.997.456 15.914.556 16.596.723 10.395.096
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 10 0,42000000 0,42000000 0,32000000 0,27000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.997.456 15.914.556 16.596.723 10.395.096
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.997.456 15.914.556 16.596.723 10.395.096http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551652


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66