***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

01.11.2016 12:26
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor  )


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.950.000 1.261.727 15.656.979 4.330.993 59.199.699 59.199.699
Transferler
4.330.993 -4.330.993 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.342.702 21.342.702 21.342.702
Dönem Sonu Bakiyeler
37.950.000 1.261.727 19.987.972 21.342.702 80.542.401 80.542.401
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 1.261.727 19.987.972 33.202.586 124.279.144 124.279.144
Transferler
1.105.650 32.096.936 -33.202.586 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.636.198 17.636.198 17.636.198
Kar Payları
-15.600.000 -15.600.000 -15.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.367.377 36.484.908 17.636.198 126.315.342 126.315.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.878.937 5.732.345
Dönem Karı (Zararı)
17.636.198 21.342.702
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-19.129.318 -17.297.727
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.523 12.375
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.046 15.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.046 15.624
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-525.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.157 301.951
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.633.258 -2.627.812
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -16.633.258 -2.627.812
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7-9 -2.535.472 -14.474.865
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.440.059 1.703.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.890.898 351.716
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
126
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.780.933 1.278.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.899 8.619
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.327.195 64.796
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.946.939 5.748.456
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-68.002 -16.111
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
24.570.080 16.443.572
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
31.888.981 39.925.877
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-7.317.901 -23.906.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.000 -100.564
Alınan Temettüler
525.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.897.934 -13.351.677
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 -15.302.091 -13.049.726
Ödenen Faiz
-826.219 -845.351
Alınan Faiz
9 830.376 543.400
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-15.600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.551.083 8.824.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.551.083 8.824.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.241.766 277.065
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.792.849 9.101.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14 6.792.849 2.241.766
Finansal Yatırımlar
11 127.780.405 133.182.755
Diğer Alacaklar
249.474 11.148.813
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 16.065 10.985.958
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 233.409 162.855
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
98.059 30.057
Diğer Dönen Varlıklar
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.192.092 146.866.255
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
79.573 96.096
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.500 7.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
84.073 103.596
TOPLAM VARLIKLAR
135.276.165 146.969.851
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
57.199 2.838.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
57.199 2.838.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12.466 9.567
Diğer Borçlar
8.803.773 19.737.520
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 4.435.429 19.737.520
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.368.344
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.446 8.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.446 8.766
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.720 68.869
ARA TOPLAM
8.908.604 22.662.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.908.604 22.662.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
52.219 27.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
52.219 27.853
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.219 27.853
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.960.823 22.690.707
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
126.315.342 124.279.144
Ödenmiş Sermaye
6 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6 2.367.377 1.261.727
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
36.484.908 19.987.972
Net Dönem Karı veya Zararı
17.636.198 33.202.586
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
126.315.342 124.279.144
TOPLAM KAYNAKLAR
135.276.165 146.969.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7 13.500.000 17.041.022
Satışların Maliyeti
7 -13.200.000 -12.022.267
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
300.000 5.018.755
BRÜT KAR (ZARAR)
300.000 5.018.755
Genel Yönetim Giderleri
8 -1.569.025 -1.008.219 -465.772 -430.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 35.840.207 24.731.480 2.611.512 8.405.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -16.108.765 -6.539.582 -5.996.640 -2.540.185
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.462.417 22.202.434 -3.850.900 5.434.107
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.462.417 22.202.434 -3.850.900 5.434.107
Finansman Giderleri
-826.219 -859.732 -510.358 -5.961
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.636.198 21.342.702 -4.361.258 5.428.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.636.198 21.342.702 -4.361.258 5.428.146
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.636.198 21.342.702 -4.361.258 5.428.146
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.636.198 21.342.702 -4.361.258 5.428.146
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 10 0,34000000 0,56000000 -0,08000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.636.198 21.342.702 -4.361.258 5.428.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.636.198 21.342.702 -4.361.258 5.428.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565214


BIST
'
17:4510.479
Değişim :  -1,86% |  -198,33
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.465
En Yüksek
10.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:45
IHEVA 4,40 105.502.256 % 10,00  
YESIL 4,84 43.904.089 % 10,00  
SAMAT 47,38 254.451.632 % 9,98  
EPLAS 7,72 144.355.485 % 9,97  
PRKAB 48,98 403.310.794 % 9,97  
17:45 Alış Satış %  
Dolar 32,2125 32,3093 % 0,29  
Euro 34,8715 34,9182 % 0,23  
Sterlin 40,5178 40,7209 % 0,01  
Frank 34,9302 35,1053 % 0,00  
Riyal 8,5051 8,5477 % 0,00  
17:45 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,94 32,01 % 0,66  
Platin 1.037,96 1.042,78 % 0,66  
Paladyum 967,09 967,82 % 0,66  
Brent Pet. 83,41 83,41 % 0,66  
Altın Ons 2.338,50 2.339,47 % 0,66