***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 19:02
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.367.377 36.484.908 22.623.917 131.303.061 0 131.303.061
Transferler
22.623.917 -22.623.917 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.245.237 1.245.237 0 1.245.237
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 2.367.377 59.108.825 1.245.237 132.548.298 0 132.548.298
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 53.823.460 20.837.043 147.200.104 0 147.200.104
Transferler
20.837.043 -20.837.043 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
175.766 175.766 0 175.766
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 175.766 147.375.870 0 147.375.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-799.898 -1.743.465
Dönem Karı (Zararı)
175.766 1.245.237
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-835.508 -1.759.091
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.299 6.840
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.483 10.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.483 10.376
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-468.000 -700.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
118.055 -158.953
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
30 -6.102.306
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 30 -6.102.306
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -517.375 5.184.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.439.755 -2.283.374
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.705.159 -462.721
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
258.284 -1.812.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
73.413 -2.876
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.293 -4.953
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.099.497 -2.797.228
Alınan Temettüler
14 468.000 700.000
Alınan Faiz
14 98.974 353.763
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
732.625 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
517.375 1.879.675
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
517.375 1.879.675
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
282.438 -142.386
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 499.467 52.424
Ödenen Faiz
-217.029 -194.810
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85 -6.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85 -6.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.498 15.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.413 8.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.413 2.498
Finansal Yatırımlar
17 137.987.649 149.970.304
Ticari Alacaklar
11.250.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.250.000 0
Diğer Alacaklar
3.325.146 1.682.356
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.219.020 1.579.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 106.126 103.117
Diğer Dönen Varlıklar
349.349 286.980
ARA TOPLAM
152.914.557 151.942.138
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
152.914.557 151.942.138
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
44.601 49.817
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
250 333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.851 50.150
TOPLAM VARLIKLAR
152.959.408 151.992.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.052.989 1.794.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.052.989 1.794.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
109.882 36.469
Diğer Borçlar
3.229.820 2.813.673
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 3.229.820 2.730.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 83.320
Kısa Vadeli Karşılıklar
84.621 60.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
84.621 60.173
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
61.545 44.518
ARA TOPLAM
5.538.857 4.749.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.538.857 4.749.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
44.681 42.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
44.681 42.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.681 42.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.583.538 4.792.184
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
147.375.870 147.200.104
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.712.742 2.712.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
74.660.503 53.823.460
Net Dönem Karı veya Zararı
175.766 20.837.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
147.375.870 147.200.104
TOPLAM KAYNAKLAR
152.959.408 151.992.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 12.500.000 0
Satışların Maliyeti
12 -11.982.625 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
517.375 0
BRÜT KAR (ZARAR)
517.375 0
Genel Yönetim Giderleri
10 -720.283 -539.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 595.797 8.635.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -94 -6.656.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
392.795 1.440.154
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
392.795 1.440.154
Finansman Giderleri
-217.029 -194.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
175.766 1.245.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
175.766 1.245.237
DÖNEM KARI (ZARARI)
175.766 1.245.237
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
175.766 1.245.237
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,00300000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
175.766 1.245.237
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
175.766 1.245.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680080


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66