***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.10.2018 21:16
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.367.377 36.484.908 22.623.917 131.303.061 131.303.061
Transferler
345.365 22.278.552 -22.623.917 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
460.886 460.886 460.886
Kar Payları
-4.940.004 -4.940.004 -4.940.004
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 53.823.456 460.886 126.823.943 126.823.943
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 2.712.742 53.823.460 20.837.043 147.200.104 147.200.104
Transferler
20.837.043 -20.837.043 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.275.506 14.275.506 14.275.506
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 14.275.506 161.475.610 161.475.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
504.032 1.251.262
Dönem Karı (Zararı)
14.275.506 460.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.950.132 -1.010.136
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15.894 20.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.722 80.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.722 80.942
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
14 -772.269 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-387.214 -314.402
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.296.582 -898.256
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -14.296.582 -898.256
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -531.683 100.631
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.288.093 3.784.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.398.062 6.223.575
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.794.239 -2.178.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.387 81.798
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.405 -342.200
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.962.719 3.235.597
Alınan Temettüler
14 772.269 0
Alınan Faiz
14 1.149.394 894.432
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
17 -7.650.000 -4.940.004
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4-12 21.197.228 1.962.551
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.140 98.686
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-503.268 -1.260.542
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 258.912 -680.512
Ödenen Faiz
15 -762.180 -580.030
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
764 -9.280
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
764 -9.280
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.498 15.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.262 5.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 3.262 2.498
Finansal Yatırımlar
17 140.001.341 149.970.304
Ticari Alacaklar
11.250.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.250.000 0
Diğer Alacaklar
5 140.828 1.682.356
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 1.579.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
140.828 103.117
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.140 0
Diğer Dönen Varlıklar
6 335.155 286.980
ARA TOPLAM
151.732.726 151.942.138
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
151.732.726 151.942.138
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3 12.891.415 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12.891.415 0
Maddi Duran Varlıklar
34.089 49.817
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
167 333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.925.671 50.150
TOPLAM VARLIKLAR
164.658.397 151.992.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
466 1.794.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 466 1.794.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 18.082 36.469
Diğer Borçlar
2.989.265 2.813.673
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 2.989.265 2.730.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 83.320
Kısa Vadeli Karşılıklar
66.942 60.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
66.942 60.173
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 50.433 44.518
ARA TOPLAM
3.125.188 4.749.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.125.188 4.749.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
57.599 42.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
57.599 42.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.599 42.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.182.787 4.792.184
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
161.475.610 147.200.104
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.712.742 2.712.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
74.660.503 53.823.460
Net Dönem Karı veya Zararı
14.275.506 20.837.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
161.475.610 147.200.104
TOPLAM KAYNAKLAR
164.658.397 151.992.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 32.447.228 0 0 0
Satışların Maliyeti
12 -31.915.545 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
531.683 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
531.683 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.790.478 -1.617.958 -544.369 -512.694
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 16.535.971 4.493.519 13.550.449 547.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -239.474 -1.834.645 381.679 -1.015.013
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.037.702 1.040.916 13.387.759 -979.912
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.037.702 1.040.916 13.387.759 -979.912
Finansman Giderleri
15 -762.196 -580.030 -288.825 -177.165
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.275.506 460.886 13.098.934 -1.157.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.275.506 460.886 13.098.934 -1.157.077
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.275.506 460.886 13.098.934 -1.157.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.275.506 460.886 13.098.934 -1.157.077
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,27000000 0,01000000 0,25000000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.275.506 460.886 13.098.934 -1.157.077
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.275.506 460.886 13.098.934 -1.157.077http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/714838


BIST
'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66