***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2019 22:07
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.367.377 36.484.908 22.623.917 131.303.061 131.303.061
Transferler
345.365 22.278.552 -22.623.917 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.837.043 20.837.043 20.837.043
Kar Payları
-4.940.000 -4.940.000 -4.940.000
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 53.823.460 20.837.043 147.200.104 147.200.104
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 53.823.460 20.837.043 147.200.104 147.200.104
Transferler
20.837.043 -20.837.043 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.483.436 15.483.436 15.483.436
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.573.438 7.641.441
Dönem Karı (Zararı)
15.483.436 20.837.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.980.446 -21.897.250
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 21.192 27.080
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.677 31.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.677 31.387
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 -1.258.585 -215.580
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.924.776 -21.840.768
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -14.924.776 -21.840.768
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14,16 -835.954 100.631
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.291.985 5.664.839
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3 -11.133.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.262.145 7.576.479
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.793.967 -2.028.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.467 19.880
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.320 96.628
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.788.995 4.604.632
Alınan Faiz
16 2.075.308 975.572
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
19 -7.650.000 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
34.940.041 1.962.551
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.916 98.686
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.547.076 -7.654.046
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 -2.730.353 -1.954.054
Ödenen Temettüler
0 -4.940.000
Ödenen Faiz
17 -816.723 -759.992
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.362 -12.605
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.362 -12.605
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 2.498 15.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23 28.860 2.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
23 28.860 2.498
Finansal Yatırımlar
19 127.190.993 149.970.304
Ticari Alacaklar
22.383.086 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 11.133.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.250.000 0
Diğer Alacaklar
12.832.393 1.682.356
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 12.703.963 1.579.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 128.430 103.117
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.916 0
Diğer Dönen Varlıklar
6 399.088 286.980
ARA TOPLAM
162.837.336 151.942.138
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.837.336 151.942.138
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 28.958 49.817
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 0 333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.958 50.150
TOPLAM VARLIKLAR
162.866.294 151.992.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
738 1.794.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 738 1.794.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 15.002 36.469
Diğer Borçlar
0 2.813.673
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 2.730.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 83.320
Kısa Vadeli Karşılıklar
59.545 60.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
59.545 60.173
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 46.518 44.518
ARA TOPLAM
121.803 4.749.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.803 4.749.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
60.951 42.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
60.951 42.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.951 42.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
182.754 4.792.184
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
162.683.540 147.200.104
Ödenmiş Sermaye
13 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 2.712.742 2.712.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
74.660.503 53.823.460
Net Dönem Karı veya Zararı
15.483.436 20.837.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
162.683.540 147.200.104
TOPLAM KAYNAKLAR
162.866.294 151.992.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 37.965.579 0
Satışların Maliyeti
14 -37.311.718 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
653.861 0
BRÜT KAR (ZARAR)
653.861 0
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.399.070 -2.112.922
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 18.095.621 26.471.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -50.237 -2.761.538
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.300.175 21.597.142
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.300.175 21.597.142
Finansman Giderleri
17 -816.739 -760.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.483.436 20.837.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.483.436 20.837.043
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.483.436 20.837.043
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.483.436 20.837.043
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 18 0,30000000 0,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.483.436 20.837.043
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.483.436 20.837.043http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740704


BIST'
18:0510.740
Değişim :  0,90% |  95,99
Açılış :  10.661  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.634
En Yüksek
10.775
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKART 123,20 154.811.083 % 10,00  
GSDDE 11,55 65.255.918 % 10,00  
DYOBY 64,90 156.151.115 % 10,00  
DIRIT 19,25 5.778.842 % 10,00  
BALAT 39,60 4.730.854 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1895 32,2491 % 0,22  
Euro 34,8904 35,1182 % 0,37  
Sterlin 40,6970 40,9010 % 0,01  
Frank 35,1708 35,3471 % 0,01  
Riyal 8,5390 8,5818 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,80 31,86 % 0,66  
Platin 1.050,19 1.053,01 % 0,66  
Paladyum 1.028,50 1.029,63 % 0,66  
Brent Pet. 83,68 83,68 % 0,66  
Altın Ons 2.425,50 2.426,45 % 0,66