***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

14.02.2020 22:05
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 53.823.460 20.837.043 147.200.104 147.200.104
Transferler
20.837.043 -20.837.043 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.483.436 15.483.436 15.483.436
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540
Transferler
1.657.666 13.825.770 -15.483.436 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.182.084 31.182.084 31.182.084
Kar Payları
-12.220.000 -12.220.000 -12.220.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.512.813 3.573.438
Dönem Karı (Zararı)
31.182.084 15.483.436
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-30.753.635 -17.752.715
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 19.710 21.192
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.114 17.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.114 17.677
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-325.823 -772.269
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.930.782 -1.258.585
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.765.361 -14.924.776
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -24.765.361 -14.924.776
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.748.265 -835.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.645.143 -24.294.901
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.133.086 -11.133.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.493.558 -11.265.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
383 -1.793.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.912 -21.467
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.204 -81.320
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.073.592 -26.564.180
Alınan Temettüler
14 325.823 772.269
Alınan Faiz
14 4.138.596 2.075.308
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-13.631.863 -7.650.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
31.606.665 34.940.041
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.427.814 -3.547.076
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -2.730.353
Ödenen Temettüler
-12.220.000 0
Ödenen Faiz
15 -207.814 -816.723
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.084.999 26.362
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.084.999 26.362
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 28.860 2.498
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 34.113.859 28.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 34.113.859 28.860
Finansal Yatırımlar
17 135.729.817 127.190.993
Ticari Alacaklar
11.250.000 22.383.086
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 11.133.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.250.000 11.250.000
Diğer Alacaklar
146.349 12.832.393
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 12.703.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 146.349 128.430
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
158.678 2.916
Diğer Dönen Varlıklar
6 435.812 399.088
ARA TOPLAM
181.834.515 162.837.336
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
181.834.515 162.837.336
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9.248 28.958
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.248 28.958
TOPLAM VARLIKLAR
181.843.763 162.866.294
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.121 738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.121 738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 25.914 15.002
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.839 59.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12.839 59.545
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
53.722 46.518
ARA TOPLAM
93.596 121.803
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.596 121.803
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
104.543 60.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
104.543 60.951
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
104.543 60.951
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
198.139 182.754
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
181.645.624 162.683.540
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 4.370.408 2.712.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
76.266.273 74.660.503
Net Dönem Karı veya Zararı
31.182.084 15.483.436
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
181.645.624 162.683.540
TOPLAM KAYNAKLAR
181.843.763 162.866.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 31.606.665 37.965.579
Satışların Maliyeti
12 -29.858.400 -37.311.718
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.748.265 653.861
BRÜT KAR (ZARAR)
1.748.265 653.861
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.824.510 -2.399.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 32.485.204 18.095.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -778 -50.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.408.181 16.300.175
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.408.181 16.300.175
Finansman Giderleri
15 -226.097 -816.739
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.182.084 15.483.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.182.084 15.483.436
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.182.084 15.483.436
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.182.084 15.483.436
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,60000000 0,30000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.182.084 15.483.436
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
31.182.084 15.483.436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819316


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66