***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 19:46
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540
Transferler
15.483.436 -15.483.436 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
949.508 949.508 949.508
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 2.712.742 90.143.939 949.508 163.633.048 163.633.048
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624
Transferler
31.182.084 -31.182.084 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
578.906 578.906 578.906
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.105.974 -3.105.974 -3.105.974
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 -3.105.974 17.826.859 4.370.408 107.448.357 578.906 179.118.556 179.118.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.712.699 31.804
Dönem Karı (Zararı)
578.906 949.508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-683.848 -1.528.120
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.762 5.074
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.407 52.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.407 52.805
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-511.056 -1.028.299
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-181.961 -557.700
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -181.961 -557.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.047.290 -475.147
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -516.538
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.224.955 45.931
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
106.681 -599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.703 7.270
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.281 -11.211
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.152.232 -1.053.759
Alınan Faiz
14 502.847 1.085.563
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-31.030.388 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
37.427.469 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-34.997 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.109.688 -57.264
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.105.974 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.105.974 0
Ödenen Faiz
-3.714 -57.264
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.603.011 -25.460
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.603.011 -25.460
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.113.859 28.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.716.870 3.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 35.716.870 34.113.859
Finansal Yatırımlar
17 129.514.697 135.729.817
Ticari Alacaklar
11.250.000 11.250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.250.000 11.250.000
Diğer Alacaklar
2.277.026 146.349
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 2.121.923 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 155.103 146.349
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
234.385 158.678
Diğer Dönen Varlıklar
6 466.306 435.812
ARA TOPLAM
179.459.284 181.834.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.459.284 181.834.515
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
4.486 9.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.486 9.248
TOPLAM VARLIKLAR
179.463.770 181.843.763
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
107.802 1.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
107.802 1.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 29.617 25.914
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.738 12.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.738 12.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 121.003 53.722
ARA TOPLAM
269.160 93.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
269.160 93.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
76.054 104.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
76.054 104.543
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.054 104.543
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
345.214 198.139
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
179.118.556 181.645.624
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.105.974 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 4.370.408 4.370.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
107.448.357 76.266.273
Net Dönem Karı veya Zararı
578.906 31.182.084
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
179.118.556 181.645.624
TOPLAM KAYNAKLAR
179.463.770 181.843.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 0 0
Satışların Maliyeti
12 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.066.905 -680.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4.076.946 1.687.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.405.771 -82
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
604.270 1.006.772
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
604.270 1.006.772
Finansman Giderleri
15 -25.364 -57.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
578.906 949.508
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
578.906 949.508
DÖNEM KARI (ZARARI)
578.906 949.508
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
578.906 949.508
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,01100000 0,01800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
578.906 949.508
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
578.906 949.508http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847494


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1804 32,2321 % 0,09  
Euro 34,8335 35,2739 % 0,76  
Sterlin 40,6826 40,8865 % 0,02  
Frank 35,2133 35,3898 % -0,03  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,28 32,32 % 0,66  
Platin 1.087,64 1.093,48 % 0,66  
Paladyum 1.011,85 1.017,42 % 0,66  
Brent Pet. 84,12 84,12 % 0,66  
Altın Ons 2.434,83 2.435,14 % 0,66