***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 19:45
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540
Transferler
1.657.666 13.825.770 -15.483.436 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.822.267 12.822.267 12.822.267
Kar Payları
-12.220.000 -12.220.000 -12.220.000
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 12.822.267 163.285.807 163.285.807
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624
Transferler
1.802.834 29.379.250 -31.182.084 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.171.668 20.171.668 20.171.668
Kar Payları
-6.120.000 -6.120.000 -6.120.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.105.974 -3.105.974 -3.105.974
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 -3.105.974 17.826.859 6.173.242 99.525.523 20.171.668 192.591.318 192.591.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.972.372 26.909.069
Dönem Karı (Zararı)
20.171.668 12.822.267
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-20.203.909 -14.152.863
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.496 9.968
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.267 70.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.267 70.005
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -325.823
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.025.705 -2.044.097
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-19.196.967 -10.116.584
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -19.196.967 -10.116.584
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -1.746.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.776.414 -24.389
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.792.454 -124.887
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.846 40.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.180 8.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.626 52.313
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.808.655 -1.354.985
Alınan Temettüler
14 0 325.823
Alınan Faiz
945.331 1.101.764
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-75.387.572 -4.721.863
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
89.258.265 31.558.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-34.997 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.237.871 -189.947
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.105.974 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.105.974 0
Ödenen Temettüler
-6.120.000 0
Ödenen Faiz
15 -11.897 -189.947
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.734.501 26.719.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.734.501 26.719.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.113.859 28.860
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.848.360 26.747.982


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 35.848.360 34.113.859
Finansal Yatırımlar
17 141.056.091 135.729.817
Ticari Alacaklar
11.250.000 11.250.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.250.000 11.250.000
Diğer Alacaklar
4.012.156 146.349
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.723.412 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 288.744 146.349
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
142.321 158.678
Diğer Dönen Varlıklar
6 471.087 435.812
ARA TOPLAM
192.780.015 181.834.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
192.780.015 181.834.515
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.752 9.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.752 9.248
TOPLAM VARLIKLAR
192.781.767 181.843.763
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
27.967 1.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
27.967 1.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 20.734 25.914
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.909 12.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.909 12.839
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 48.096 53.722
ARA TOPLAM
105.706 93.596
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.706 93.596
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
84.743 104.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
84.743 104.543
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.743 104.543
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
190.449 198.139
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
192.591.318 181.645.624
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -3.105.974 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 6.173.242 4.370.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
99.525.523 76.266.273
Net Dönem Karı veya Zararı
20.171.668 31.182.084
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
192.591.318 181.645.624
TOPLAM KAYNAKLAR
192.781.767 181.843.763


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 0 31.558.330 0 31.558.330
Satışların Maliyeti
12 0 -29.811.998 0 -29.811.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.746.332 0 1.746.332
BRÜT KAR (ZARAR)
0 1.746.332 0 1.746.332
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.752.381 -1.488.635 -685.476 -808.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 21.993.824 12.754.929 17.916.878 11.067.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.292 -187 2.404.479 -105
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.240.151 13.012.439 19.635.881 12.005.667
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.240.151 13.012.439 19.635.881 12.005.667
Finansman Giderleri
15 -68.483 -190.172 -43.119 -132.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.171.668 12.822.267 19.592.762 11.872.759
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.171.668 12.822.267 19.592.762 11.872.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.171.668 12.822.267 19.592.762 11.872.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.171.668 12.822.267 19.592.762 11.872.759
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,39200000 0,24700000 0,38000000 0,22800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.171.668 12.822.267 19.592.762 11.872.759
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.171.668 12.822.267 19.592.762 11.872.759http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867616


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66