***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2021 23:50
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pnem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624
Transferler
31.182.084 -31.182.084 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
578.906 578.906 578.906
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.105.974 -3.105.974 -3.105.974
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 -3.105.974 17.826.859 4.370.408 107.448.357 578.906 179.118.556 179.118.556
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 0 17.826.859 6.173.242 106.251.863 181.739.390 363.991.354 363.991.354
Transferler
181.739.390 -181.739.390 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
332.196.086 332.196.086 332.196.086
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 0 17.826.859 6.173.242 287.991.253 332.196.086 696.187.440 696.187.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.018.026 4.712.699
Dönem Karı (Zararı)
332.196.086 578.906
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-332.909.846 -683.848
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
118 4.762
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.736 4.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.736 4.407
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.138.803 -511.056
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-314.809.897 -181.961
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -314.809.897 -181.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.125 -2.047.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.274 -2.224.955
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-584 106.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.356 3.703
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.623 67.281
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-784.885 -2.152.232
Alınan Faiz
14 16.859 502.847
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-28.250.000 -31.030.388
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 37.427.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -34.997
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.799.204 -3.109.688
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -3.105.974
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.105.974
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
25.800.000 0
Ödenen Faiz
-796 -3.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.218.822 1.603.011
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.218.822 1.603.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.344.460 34.113.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
125.638 35.716.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 125.638 3.344.460
Finansal Yatırımlar
17 715.086.908 372.027.011
Diğer Alacaklar
180.537 164.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 180.537 164.966
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
197.001 196.203
Diğer Dönen Varlıklar
6 523.902 478.997
ARA TOPLAM
716.113.986 376.211.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
716.113.986 376.211.637
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.253 1.371
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.253 1.371
TOPLAM VARLIKLAR
716.115.239 376.213.008
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
424 1.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 424 1.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 28.843 21.487
Diğer Borçlar
0 12.028.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 12.028.512
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.410 11.332
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24.410 11.332
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 39.957 56.580
ARA TOPLAM
93.634 12.118.919
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.634 12.118.919
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
19.705.772 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 19.705.772 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
128.393 102.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
128.393 102.735
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.834.165 102.735
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.927.799 12.221.654
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
696.187.440 363.991.354
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 6.173.242 6.173.242
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
287.991.253 106.251.863
Net Dönem Karı veya Zararı
332.196.086 181.739.390
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
696.187.440 363.991.354
TOPLAM KAYNAKLAR
716.115.239 376.213.008


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 0 0
Satışların Maliyeti
12 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -800.931 -1.066.905
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 334.422.353 4.076.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -499 -2.405.771
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
333.620.923 604.270
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
333.620.923 604.270
Finansman Giderleri
15 -1.424.837 -25.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
332.196.086 578.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
332.196.086 578.906
DÖNEM KARI (ZARARI)
332.196.086 578.906
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
332.196.086 578.906
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 6,38800000 0,01100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
332.196.086 578.906
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
332.196.086 578.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933940


BIST'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66