***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.05.2017 22:15
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 1.261.727 19.987.972 33.202.586 124.279.144 124.279.144
Transferler
33.202.586 -33.202.586 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.400.733 5.400.733 5.400.733
Dönem Sonu Bakiyeler
6 52.000.000 17.826.859 1.261.727 53.190.558 5.400.733 129.679.877 129.679.877
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.367.377 36.484.908 22.623.917 131.303.061 131.303.061
Transferler
22.623.917 -22.623.917 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.245.237 1.245.237 1.245.237
Dönem Sonu Bakiyeler
6 52.000.000 17.826.859 2.367.377 59.108.825 1.245.237 132.548.298 132.548.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.743.465 13.419.873
Dönem Karı (Zararı)
1.245.237 5.400.733
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.759.091 -5.933.642
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.840 6.841
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.376 32.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.376 32.358
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-700.000 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-158.953 31.892
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.102.306 -3.930.084
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.102.306 -3.930.084
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 5.184.952 -2.074.649
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.283.374 13.718.646
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.750.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-462.721 10.965.321
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 -184
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.812.824 4.453.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.876 62.043
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.953 -11.974
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.797.228 13.185.737
Alınan Temettüler
9 700.000 0
Alınan Faiz
9 353.763 222.617
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 11.519
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.879.675 15.593.979
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.879.675 21.875.352
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -6.280.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.386 -15.912.394
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 52.424 -15.657.885
Ödenen Faiz
-194.810 -254.509
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.176 13.101.458
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.176 13.101.458
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.103 2.241.766
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.927 15.343.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14 8.927 15.103
Finansal Yatırımlar
11 129.230.397 130.192.718
Diğer Alacaklar
9.475.970 9.120.477
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 9.375.119 9.021.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 100.851 99.121
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
98.686 98.686
Diğer Dönen Varlıklar
419.171 311.943
ARA TOPLAM
139.233.151 139.738.927
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
139.233.151 139.738.927
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
113.395 113.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
113.395 113.395
Maddi Duran Varlıklar
68.557 74.064
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.833 3.166
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
183.785 190.625
TOPLAM VARLIKLAR
139.416.936 139.929.552
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.010.029 3.822.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.010.029 3.822.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.713 16.589
Diğer Borçlar
4.736.831 4.684.407
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 4.736.831 4.684.407
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.312 16.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.312 16.173
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.257 31.210
ARA TOPLAM
6.809.142 8.571.232
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.809.142 8.571.232
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
59.496 55.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
59.496 55.259
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.496 55.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.868.638 8.626.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
132.548.298 131.303.061
Ödenmiş Sermaye
6 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6 2.367.377 2.367.377
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
59.108.825 36.484.908
Net Dönem Karı veya Zararı
1.245.237 22.623.917
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
132.548.298 131.303.061
TOPLAM KAYNAKLAR
139.416.936 139.929.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7 0 6.750.000
Satışların Maliyeti
7 0 -6.600.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 150.000
BRÜT KAR (ZARAR)
0 150.000
Genel Yönetim Giderleri
8 -539.590 -581.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 8.635.801 11.773.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -6.656.057 -5.686.664
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.440.154 5.655.242
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.440.154 5.655.242
Finansman Giderleri
-194.917 -254.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.245.237 5.400.733
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.245.237 5.400.733
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.245.237 5.400.733
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.245.237 5.400.733
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 10 0,02000000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.245.237 5.400.733
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.245.237 5.400.733http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604428


BIST'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66