***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2017 20:12
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 1.261.727 19.987.972 33.202.586 124.279.144 124.279.144
Transferler
1.105.650 32.096.936 -33.202.586 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.997.456 21.997.456 21.997.456
Kar Payları
-15.600.000 -15.600.000 -15.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6 52.000.000 17.826.859 2.367.377 36.484.908 21.997.456 130.676.600 130.676.600
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.367.377 36.484.908 22.623.917 131.303.061 131.303.061
Transferler
22.623.917 -22.623.917 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.617.963 1.617.963 1.617.963
Dönem Sonu Bakiyeler
6 52.000.000 17.826.859 2.367.377 59.108.825 1.617.963 132.921.024 132.921.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-363.086 7.566.357
Dönem Karı (Zararı)
1.617.963 21.997.456
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.929.807 -23.029.570
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.401 13.684
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
73.589 39.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
73.589 39.580
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-307.085 -274.473
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.811.343 -20.272.889
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.811.343 -20.272.889
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 100.631 -2.535.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-859.771 8.051.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.378.941 10.072.084
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.243.094 -2.029.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-429 4.146
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.811 4.699
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.171.615 7.019.352
Alınan Faiz
9 709.843 590.334
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
98.686 -43.329
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.962.551 28.161.882
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.962.551 34.888.981
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -6.726.099
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.603.611 -31.608.710
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 -1.200.853 -15.692.849
Ödenen Temettüler
0 -15.600.000
Ödenen Faiz
-402.758 -315.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.146 4.119.529
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.146 4.119.529
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.103 2.241.766
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.957 6.361.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
14 10.957 15.103
Finansal Yatırımlar
11 129.940.879 130.192.718
Diğer Alacaklar
3,4 7.576.815 9.120.477
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 7.478.199 9.021.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 98.616 99.121
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 98.686
Diğer Dönen Varlıklar
436.520 311.943
ARA TOPLAM
137.965.171 139.738.927
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
137.965.171 139.738.927
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
153.539 113.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
153.539 113.395
Maddi Duran Varlıklar
60.246 74.064
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.583 3.166
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
216.368 190.625
TOPLAM VARLIKLAR
138.181.539 139.929.552
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.579.759 3.822.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.579.759 3.822.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16.160 16.589
Diğer Borçlar
3.483.554 4.684.407
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 3.483.554 4.684.407
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.484 16.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
67.484 16.173
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
36.021 31.210
ARA TOPLAM
5.182.978 8.571.232
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.182.978 8.571.232
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
77.537 55.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
77.537 55.259
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.537 55.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.260.515 8.626.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
132.921.024 131.303.061
Ödenmiş Sermaye
6 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6 2.367.377 2.367.377
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
59.108.825 36.484.908
Net Dönem Karı veya Zararı
1.617.963 22.623.917
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
132.921.024 131.303.061
TOPLAM KAYNAKLAR
138.181.539 139.929.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7 0 13.500.000 0 6.750.000
Satışların Maliyeti
7 0 -13.200.000 0 -6.600.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 300.000 0 150.000
BRÜT KAR (ZARAR)
0 300.000 0 150.000
Genel Yönetim Giderleri
8 -1.105.264 -1.103.253 -565.674 -522.141
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 3.945.724 33.228.695 475.424 21.455.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -819.632 -10.112.125 670.924 -4.425.461
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.020.828 22.313.317 580.674 16.658.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.020.828 22.313.317 580.674 16.658.075
Finansman Giderleri
-402.865 -315.861 -207.948 -61.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.617.963 21.997.456 372.726 16.596.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.617.963 21.997.456 372.726 16.596.723
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.617.963 21.997.456 372.726 16.596.723
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.617.963 21.997.456 372.726 16.596.723
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 10 0,03000000 0,42000000 0,01000000 0,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.617.963 21.997.456 372.726 16.596.723
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.617.963 21.997.456 372.726 16.596.723http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624215


BIST'
18:0010.644
Değişim :  3,14% |  323,62
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.320  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,1989 32,2020 % -0,22  
Euro 34,8984 35,0069 % -0,22  
Sterlin 40,7332 40,9374 % 0,38  
Frank 35,2937 35,4706 % -0,15  
Riyal 8,5508 8,5936 % 0,12  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,48 31,53 % 0,66  
Platin 1.079,18 1.092,42 % 0,66  
Paladyum 996,52 1.022,40 % 0,66  
Brent Pet. 83,94 83,94 % 0,66  
Altın Ons 2.414,64 2.415,38 % 0,66