***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2017 19:09
***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 1.261.727 19.987.972 33.202.586 124.279.144 124.279.144
Transferler
1.105.650 32.096.936 -33.202.586 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.636.198 17.636.198 17.636.198
Kar Payları
-15.600.000 -15.600.000 -15.600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6 52.000.000 17.826.859 2.367.377 36.484.908 17.636.198 126.315.342 126.315.342
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.367.377 36.484.908 22.623.917 131.303.061 131.303.061
Transferler
345.365 22.278.552 -22.623.917 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
460.886 460.886 460.886
Kar Payları
-4.940.004 -4.940.004 -4.940.004
Dönem Sonu Bakiyeler
6 52.000.000 17.826.859 2.712.742 53.823.456 460.886 126.823.943 126.823.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.334.283 10.878.937
Dönem Karı (Zararı)
460.886 17.636.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.010.136 -19.129.318
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.949 20.523
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
80.942 23.046
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
80.942 23.046
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-314.402 -4.157
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-898.256 -16.633.258
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -898.256 -16.633.258
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
7,9 100.631 -2.535.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.784.847 12.440.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.223.575 10.890.898
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.178.326 -2.780.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
81.798 2.899
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-342.200 4.327.195
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.235.597 10.946.939
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
98.686 -68.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.962.551 24.570.080
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.962.551 31.888.981
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-7.317.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.306.114 -30.897.934
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 -680.512 -15.302.091
Ödenen Faiz
-580.030 -826.219
Alınan Faiz
9 894.432 830.376
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-4.940.004 -15.600.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.280 4.551.083
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.280 4.551.083
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.103 2.241.766
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.823 6.792.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13 5.823 15.103
Finansal Yatırımlar
11 129.027.792 130.192.718
Diğer Alacaklar
2.861.169 9.120.477
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 2.761.788 9.021.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4 99.381 99.121
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 98.686
Diğer Dönen Varlıklar
461.071 311.943
ARA TOPLAM
132.355.855 139.738.927
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
132.355.855 139.738.927
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 113.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 113.395
Maddi Duran Varlıklar
54.449 74.064
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.832 3.166
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
56.281 190.625
TOPLAM VARLIKLAR
132.412.136 139.929.552
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.644.527 3.822.853
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.644.527 3.822.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
98.387 16.589
Diğer Borçlar
3.657.962 4.684.407
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 3.632.207 4.312.719
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.755 371.688
Kısa Vadeli Karşılıklar
66.071 16.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
66.071 16.173
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
34.943 31.210
ARA TOPLAM
5.501.890 8.571.232
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.501.890 8.571.232
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
86.303 55.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
86.303 55.259
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.303 55.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.588.193 8.626.491
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
126.823.943 131.303.061
Ödenmiş Sermaye
6 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
6 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6 2.712.742 2.367.377
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
53.823.456 36.484.906
Net Dönem Karı veya Zararı
460.886 22.623.919
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
126.823.943 131.303.061
TOPLAM KAYNAKLAR
132.412.136 139.929.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7 0 13.500.000 0 0
Satışların Maliyeti
7 0 -13.200.000 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 300.000 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 300.000 0 0
Genel Yönetim Giderleri
8 -1.617.958 -1.569.025 -512.694 -465.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9 4.493.519 35.840.207 547.795 2.611.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -1.834.645 -16.108.765 -1.015.013 -5.996.640
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.040.916 18.462.417 -979.912 -3.850.900
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.040.916 18.462.417 -979.912 -3.850.900
Finansman Giderleri
-580.030 -826.219 -177.165 -510.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
460.886 17.636.198 -1.157.077 -4.361.258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
460.886 17.636.198 -1.157.077 -4.361.258
DÖNEM KARI (ZARARI)
460.886 17.636.198 -1.157.077 -4.361.258
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
460.886 17.636.198 -1.157.077 -4.361.258
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 10 0,01000000 0,34000000 -0,02000000 -0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
460.886 17.636.198 -1.157.077 -4.361.258
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
460.886 17.636.198 -1.157.077 -4.361.258http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637923


BIST
'
18:0010.644
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.370  
Önceki Kapanış :  10.644  
En Düşük
10.357
En Yüksek
10.652
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
SRVGY 305,25 54.228.434 % 10,00  
MERIT 159,70 142.039.838 % 9,99  
AKENR 19,49 178.702.615 % 9,99  
DYOBY 59,00 78.322.479 % 9,97  
RODRG 151,20 44.178.435 % 9,96  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 32,2059 32,2725 % 0,22  
Euro 34,8927 35,2768 % 0,77  
Sterlin 40,6858 40,8898 % 0,02  
Frank 35,2210 35,3976 % -0,01  
Riyal 8,5388 8,5816 % -0,00  
18:00 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,28 32,31 % 0,66  
Platin 1.094,55 1.096,61 % 0,66  
Paladyum 1.013,99 1.018,87 % 0,66  
Brent Pet. 84,08 84,08 % 0,66  
Altın Ons 2.436,70 2.437,13 % 0,66