***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

09.11.2016 21:30
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor  )


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 75.256.009 70.801.338 21.315.233 19.596.338
Satışların Maliyeti
11 -74.094.873 -60.800.221 -21.350.464 -18.435.540
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.161.136 10.001.117 -35.231 1.160.798
BRÜT KAR (ZARAR)
1.161.136 10.001.117 -35.231 1.160.798
Genel Yönetim Giderleri
-6.809.131 -3.661.032 -2.546.561 -1.525.554
Pazarlama Giderleri
-300.991 -667.172 -32.009 -243.093
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 50.136.153 27.694.749 3.068.993 9.664.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -18.927.586 -6.609.518 -7.464.226 -2.594.241
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.259.581 26.758.144 -7.009.034 6.462.527
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -78.773 -638.987 -61.683 -113.156
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.180.808 26.119.157 -7.070.717 6.349.371
Finansman Gelirleri
10.883 10.116 3.431 3.360
Finansman Giderleri
-331.955 -166.809 -68.581 -56.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.859.736 25.962.464 -7.135.867 6.296.228
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.339.309 -1.107.306 -21.090 -241.278
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -1.157.520 -239.078
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -1.339.309 50.214 -21.090 -2.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.520.427 24.855.158 -7.156.957 6.054.950
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.520.427 24.855.158 -7.156.957 6.054.950
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.105.744 556.575 -1.896.331 1.121
Ana Ortaklık Payları
21.414.683 24.298.583 -5.260.626 6.053.829
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 14 0,31000000 0,35000000 -0,08000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 20.000.000 50.671.668 1.610.291 24.977.715 18.444.497 9.200.921 124.905.092 2.710.663 127.615.755
Transferler
215.255 8.984.186 -9.200.921 -1.480 -1.480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.298.583 24.298.583 556.575 24.855.158
Kar Payları
10 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1.480 1.480 1.480
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 50.671.668 1.827.026 24.977.715 22.428.683 24.298.583 144.203.675 3.267.238 147.470.913
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 20.000.000 63.521.268 1.467.710 24.942.256 16.855.132 46.500.938 173.287.304 41.207.323 214.494.627
Transferler
50.000.000 -50.000.000 1.093.472 7.677.289 37.730.177 -46.500.938
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.414.683 21.414.683 2.105.744 23.520.427
Kar Payları
10 -6.791.785 -6.791.785 -4.355.520 -11.147.305
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-492.127 -492.127 -492.127
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -492.127 13.521.268 2.561.182 32.619.545 47.793.524 21.414.683 187.418.075 38.957.547 226.375.622


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.247.181 2.699.322
Dönem Karı (Zararı)
23.520.427 24.855.158
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-29.082.322 -18.511.250
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.043.367 99.838
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
740.251 191.323
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 740.251 191.323
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-212.699 57.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
118.150 57.665
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-62.305
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-268.544
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-346.193 -3.379.232
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -28.826.714 -2.627.812
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
78.773 638.987
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
78.773 638.987
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.339.309 1.107.306
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
12 -662.944
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-66.736
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-66.736
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.235.472 -14.474.865
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-57.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.472.694 -5.968.211
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
15 747.072
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -10.949.169 -4.006.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-336.654 -44.510
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.821 18.275
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 399.927 -824.938
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.917.993 -2.643.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
130.762 21.078
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.611.756 -4.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.255.130 768.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.900.367 621.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-354.763 147.088
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.034.589 375.697
Alınan Faiz
2.221.137 3.347.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.028
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -433.729 -999.789
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.495.060 16.150.142
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
723.575
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-280.020 -344.755
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
31.588.981 39.925.877
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-37.751.075 -23.906.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.000 80.696
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.946 -328.510
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.794.683 -4.844.759
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-492.127
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-492.127
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.620.327 155.241
Ödenen Temettüler
-11.147.305 -5.000.000
Ödenen Faiz
-1.775.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.536.924 14.004.705
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.536.924 14.004.705
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 37.080.471 41.538.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 15.543.547 55.542.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
23.520.427 24.855.158 -7.156.957 6.054.950
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.520.427 24.855.158 -7.156.957 6.054.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.105.744 556.575 -1.896.331 1.121
Ana Ortaklık Payları
21.414.683 24.298.583 -5.260.626 6.053.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 15.757.856 37.275.870
Finansal Yatırımlar
15 190.120.745 155.808.178
Ticari Alacaklar
5-6 19.897.504 9.626.281
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.242.534 52.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.654.970 9.574.208
Diğer Alacaklar
591.905 269.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 188.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
402.988 269.223
Stoklar
47.289 55.110
Peşin Ödenmiş Giderler
7 140.923 541.722
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 356.940
Diğer Dönen Varlıklar
9 8.314.058 4.407.706
ARA TOPLAM
235.227.220 207.984.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
235.227.220 207.984.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15 3.324.121 412.408
Diğer Alacaklar
148.205 134.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
148.205 134.233
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 6.179.772 5.315.581
Maddi Duran Varlıklar
37.828.064 38.786.663
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
150.388 182.210
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.870 2.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 300.495 307.777
Diğer Duran Varlıklar
9 5.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.934.915 45.147.855
TOPLAM VARLIKLAR
283.162.135 253.131.945
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 11.447.299 3.545.893
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 2.936.631
Ticari Borçlar
5-6 18.946.687 15.028.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 5.154.154 476.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 13.792.533 14.552.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
205.909 75.147
Diğer Borçlar
4.928.830 1.317.074
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 48.973 1.300.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.879.857 17.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 76.789
Kısa Vadeli Karşılıklar
78.898 320.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
78.898 52.049
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
268.544
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.027.947 1.382.710
ARA TOPLAM
39.572.201 21.746.900
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.572.201 21.746.900
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 14.274.849 15.374.283
Uzun Vadeli Karşılıklar
228.763 137.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
228.763 137.462
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 2.710.700 1.378.673
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.214.312 16.890.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.786.513 38.637.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
187.418.075 173.287.304
Ödenmiş Sermaye
10 70.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-492.127
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 13.521.268 63.521.268
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.561.182 1.467.710
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
2.561.182 1.467.710
Diğer Yedekler
10 32.619.545 24.942.256
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
47.793.524 16.855.132
Net Dönem Karı veya Zararı
21.414.683 46.500.938
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.957.547 41.207.323
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
226.375.622 214.494.627
TOPLAM KAYNAKLAR
283.162.135 253.131.945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/567647


BIST16:571.926
Değişim :  -4,25% |  -85,53
Açılış :  2.005  
Önceki Kapanış :  2.011  
En Yüksek
2.013
En Düşük
1.912
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:55
MANAS 19,49 21.560.080 % 9,99  
ORCAY 65,85 20.106.330 % 9,93  
SANEL 10,53 8.737.531 % 9,92  
EMNIS 30,20 1.240.266 % 9,58  
LIDFA 5,25 16.646.134 % 7,36  
16:55 Alış Satış %  
Dolar 13,4119 13,4216 % -0,37  
Euro 15,1595 15,1715 % -0,66  
Sterlin 18,0168 18,1072 % -1,03  
Frank 14,6233 14,7114 % -0,58  
Riyal 3,5636 3,5814 % -0,48  
16:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 5,12  
Altın Gr. 792 792 -1,17  
Cumhuriyet 5.268 5.348 5,00  
Tam 5.241 5.374 2,42  
Yarım 2.533 2.599 1,17  
Çeyrek 1.270 1.300 0,58  
Gümüş.Ons 23,78 23,80 -0,44  
Gümüş Gr. 10,27 10,28 -0,22  
B. Petrol 86,14 86,14 -0,94