***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

23.03.2018 23:42
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 85.514.495 94.776.443
Satışların Maliyeti
18 -86.321.095 -93.736.205
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-806.600 1.040.238
BRÜT KAR (ZARAR)
-806.600 1.040.238
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.724.294 -8.771.615
Pazarlama Giderleri
19 -2.390.435 -528.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 44.052.580 78.019.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.964.589 -20.929.263
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.166.662 48.830.491
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 303.529 483.146
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.470.191 49.313.637
Finansman Gelirleri
21 2.891.095 1.522.878
Finansman Giderleri
22 -8.988.435 -5.980.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.372.851 44.856.097
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.059.324 -1.970.201
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -401.442 -46.209
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.657.882 -1.923.992
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.313.527 42.885.896
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.313.527 42.885.896
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.869.607 3.910.210
Ana Ortaklık Payları
14.443.920 38.975.686
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 0,21000000 0,56000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 20.000.000 63.521.268 1.467.710 24.942.256 16.855.132 46.500.938 173.287.304 41.207.323 214.494.627
Transferler
50.000.000 -50.000.000 1.118.690 7.677.289 37.704.959 -46.500.938 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.975.686 38.975.686 3.910.210 42.885.896
Kar Payları
17 -6.791.785 -6.791.785 -4.355.520 -11.147.305
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.416.306 -4.416.306 0 -4.416.306
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-78.049 -78.049 -2.421.951 -2.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -4.416.306 13.521.268 2.586.400 32.619.545 47.690.257 38.975.686 200.976.850 38.340.062 239.316.912
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 70.000.000 -4.416.306 13.521.268 2.586.400 32.619.545 47.690.257 38.975.686 200.976.850 38.340.062 239.316.912
Diğer Düzeltmeler
-25.448 3.507.467 -19.204 28.702 -15.282.668 6.843.408 -4.947.743 11.249.688 6.301.945
Transferler
816.820 45.002.274 -45.819.094 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.230 -10.465 14.443.920 14.401.225 5.768.078 20.169.303
Kar Payları
17 -10.446.319 -10.446.319 -2.131.395 -12.577.714
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -158.688 -158.688 -158.688
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3.352 -1.692.496 -461.989 2.530 -223.497 35.459 4.051.628 1.714.987 10.959.528 12.674.515
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.013.248 -27.139 3.208.425 32.655.004 71.015.172 14.443.920 201.540.312 64.185.961 265.726.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.182.516 -20.215.698
Dönem Karı (Zararı)
20.313.527 42.885.896
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-23.482.933 -48.473.275
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.634.024 1.749.070
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
542.387 455.140
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 926.246 455.140
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-383.859 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.083.346 143.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.093.845 155.073
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.499 -65.930
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 54.377
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 5.775.778 2.868.813
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -40.760.073 -54.331.549
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-303.529 -452.413
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -303.529 -452.413
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.059.324 1.970.201
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
20 6.385.179 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 100.631 -876.057
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.143.258 -17.168.468
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
25 0 -2.403.180
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.434.093 -1.904.549
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
15.651.349 -19.928.278
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.104.406 7.674
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -135.945 502.224
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 747.166 9.555.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
336.004 167.897
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
598.138 842.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.408.047 -4.007.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 2.417.931 -3.726.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 990.116 -280.777
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.973.852 -22.755.847
Alınan Faiz
2.874.160 2.905.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-324.790 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -340.706 -365.318
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.070.535 -4.147.034
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
3 12.591.281 -2.500.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-19.481.589 -280.020
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
26 1.962.551 40.370.197
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
25 0 -41.715.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.582 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.582 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -1.221.360 -21.414
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.536.887 -8.694.441
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-180.784 -4.416.306
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -180.784 -4.416.306
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 3.319.787 12.285.753
Ödenen Temettüler
-12.577.714 -11.147.305
Ödenen Faiz
22 -8.098.176 -5.416.583
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.424.906 -33.057.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.424.906 -33.057.173
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 4.023.298 37.080.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 2.598.392 4.023.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.313.527 42.885.896
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-144.224 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.349 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-108.875 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-108.875 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-144.224 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.169.303 42.885.896
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.768.078 3.910.210
Ana Ortaklık Payları
14.401.225 38.975.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29 2.598.392 4.023.298
Finansal Yatırımlar
25 254.276.295 211.852.851
Ticari Alacaklar
7 8.791.780 11.141.620
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 91.840 334.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.699.940 10.806.747
Diğer Alacaklar
9 3.417.467 20.059.382
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.013.103 19.842.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
404.364 217.333
Stoklar
10 4.449.394 47.436
Peşin Ödenmiş Giderler
8 173.364 42.100
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 242.320
Diğer Dönen Varlıklar
14 2.132.636 8.134.480
ARA TOPLAM
275.839.328 255.543.487
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
275.839.328 255.543.487
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
25 3.325.381 3.324.121
Diğer Alacaklar
262.909 272.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 262.909 272.352
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 6.384.505 6.048.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
27 8.040.000 0
Maddi Duran Varlıklar
12 41.948.058 37.101.154
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 167.354 140.063
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.077 396
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 869.177 1.068.094
Diğer Duran Varlıklar
14 3.589.898 5.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.592.359 47.960.179
TOPLAM VARLIKLAR
340.431.687 303.503.666
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 10.302.986 10.872.233
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 8.330.915 4.220.180
Ticari Borçlar
7 25.330.887 24.583.721
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 877.016 8.749.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
24.453.871 15.833.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 579.048 243.044
Diğer Borçlar
9 1.845.106 2.145.342
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.656.996 2.145.342
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
188.110 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 60.736 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
810.252 420.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 487.331 97.805
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
28 322.921 322.921
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.092.049 1.101.933
ARA TOPLAM
49.351.979 43.587.179
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.351.979 43.587.179
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 16.605.875 16.275.814
Diğer Borçlar
912.374 14.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
912.374 14.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.169.476 246.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.169.476 246.779
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 6.665.710 4.062.982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.353.435 20.599.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
74.705.414 64.186.754
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
201.540.312 200.976.850
Ödenmiş Sermaye
17 70.000.000 70.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -4.597.090 -4.416.306
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.828.772 13.521.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.986.109 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.986.109 0
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.013.248 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.139 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 3.208.425 2.586.400
Diğer Yedekler
17 32.655.004 32.619.545
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
71.015.172 47.690.257
Net Dönem Karı veya Zararı
14.443.920 38.975.686
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
64.185.961 38.340.062
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
265.726.273 239.316.912
TOPLAM KAYNAKLAR
340.431.687 303.503.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670388


BIST13:232.071
Değişim :  -0,68% |  -14,28
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.086
En Düşük
2.061
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:23
EMNIS 28,62 565.932 % 9,99  
UZERB 81,45 1.859.504 % 9,99  
UFUK 22,02 1.011.754 % 9,99  
KSTUR 303,00 953.896 % 9,27  
IZTAR 22,94 37.955.645 % 9,24  
13:23 Alış Satış %  
Dolar 13,5339 13,5419 % 0,78  
Euro 15,4215 15,4387 % 0,68  
Sterlin 18,3872 18,4795 % 0,60  
Frank 14,7376 14,8263 % 0,69  
Riyal 3,5962 3,6142 % 0,73  
13:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -8,41  
Altın Gr. 788 788 1,64  
Cumhuriyet 5.230 5.309 10,00  
Tam 5.205 5.337 7,06  
Yarım 2.516 2.582 3,42  
Çeyrek 1.262 1.291 1,71  
Gümüş.Ons 22,82 22,85 -0,19  
Gümüş Gr. 9,92 9,93 -0,03  
B. Petrol 87,44 87,44 0,96