***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2018 19:58
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 29.216.012 17.635.332
Satışların Maliyeti
11 -28.571.865 -18.017.739
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
644.147 -382.407
BRÜT KAR (ZARAR)
644.147 -382.407
Genel Yönetim Giderleri
-2.710.644 -2.316.306
Pazarlama Giderleri
-324.579 -494.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 10.804.302 8.972.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -280.076 -7.715.407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.133.150 -1.936.075
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -39.893 504.125
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.093.257 -1.431.950
Finansman Gelirleri
13 451.311 895.146
Finansman Giderleri
14 -1.984.115 -1.086.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.560.453 -1.623.104
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.831.486 1.719.958
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -109.308 -68.453
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 4.940.794 1.788.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.391.939 96.854
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.391.939 96.854
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.181.663 348.462
Ana Ortaklık Payları
10.210.276 -251.608
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,15000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.416.306 13.521.268 2.586.400 32.619.545 47.690.257 38.975.686 200.976.850 38.340.062 239.316.912
Diğer Düzeltmeler
-25.448 3.507.467 -19.204 28.702 -15.282.668 6.843.408 -4.947.743 11.249.688 6.301.945
Transferler
38.975.686 -38.975.686 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-251.608 -251.608 348.462 96.854
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -4.441.754 13.521.268 3.507.467 -19.204 2.615.102 32.619.545 71.383.275 6.591.800 195.777.499 49.938.212 245.715.711
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.013.248 -27.139 3.208.425 32.655.004 71.015.172 14.443.920 201.540.312 64.185.961 265.726.273
Transferler
14.443.920 -14.443.920 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.210.276 10.210.276 1.181.663 11.391.939
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.013.248 -27.139 3.208.425 32.655.004 85.459.092 10.210.276 211.750.588 65.367.624 277.118.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.621.498 -7.154.926
Dönem Karı (Zararı)
11.391.939 96.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.671.783 -3.357.271
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
416.916 43.448
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.000 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-206.527 -18.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-157.385 -18.898
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-49.142 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.452.943 -218.732
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.030.147 -6.102.306
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -10.030.147 -6.102.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
39.893 -468.550
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 39.893 -468.550
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -4.831.486 -1.777.185
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -517.375 5.184.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.719.340 -5.120.140
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -1.307.808
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.575.494 -2.152.162
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.632.365 999.785
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-330.796 -2.987
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.117.876 -1.995
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.491.665 -1.176.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
289.117 122.717
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.889.217 -2.083.887
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
219.576 482.239
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-88.493 372.394
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
308.069 109.845
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.439.496 -8.380.557
Alınan Faiz
445.326 1.256.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-49.295 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -214.029 -30.373
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.090.215 1.879.675
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.250.000 1.879.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-159.785 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.930.521 1.654.888
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.584.014 2.686.140
Ödenen Faiz
-1.346.507 -1.031.252
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.218.808 -3.620.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.218.808 -3.620.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.598.392 4.023.298
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
379.584 402.935


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.391.939 96.854
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.391.939 96.854
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.181.663 348.462
Ana Ortaklık Payları
10.210.276 -251.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 379.584 2.598.392
Finansal Yatırımlar
17 239.776.443 254.276.295
Ticari Alacaklar
6 21.412.416 8.791.780
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.612.767 91.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
18.799.649 8.699.940
Diğer Alacaklar
546.703 3.417.467
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 57.382 3.013.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
489.321 404.364
Stoklar
4.780.190 4.449.394
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.295.867 173.364
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 43.985 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.222.235 2.132.636
ARA TOPLAM
270.457.423 275.839.328
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
270.457.423 275.839.328
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17 13.355.558 3.325.381
Diğer Alacaklar
268.505 262.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
268.505 262.909
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 6.344.612 6.384.505
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8.040.000 8.040.000
Maddi Duran Varlıklar
41.699.988 41.948.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
158.293 167.354
Peşin Ödenmiş Giderler
7 450 5.077
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 5.837.618 869.177
Diğer Duran Varlıklar
9 3.588.792 3.589.898
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.293.816 64.592.359
TOPLAM VARLIKLAR
349.751.239 340.431.687
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 1.067.133 929.680
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 16.293.899 17.704.221
Ticari Borçlar
6 27.822.552 25.330.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 2.644.288 877.016
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25.178.264 24.453.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
868.165 579.048
Diğer Borçlar
868.263 1.845.106
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 696.438 1.656.996
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
171.825 188.110
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 60.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
652.867 810.252
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
329.946 487.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
322.921 322.921
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 2.400.118 2.092.049
ARA TOPLAM
49.972.997 49.351.979
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.972.997 49.351.979
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 14.846.492 16.605.875
Diğer Borçlar
0 912.374
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 912.374
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.120.181 1.169.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.120.181 1.169.476
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 6.693.357 6.665.710
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.660.030 25.353.435
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
72.633.027 74.705.414
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
211.750.588 201.540.312
Ödenmiş Sermaye
10 70.000.000 70.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.597.090 -4.597.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.828.772 11.828.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.986.109 2.986.109
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.986.109 2.986.109
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.013.248 3.013.248
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.139 -27.139
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 3.208.425 3.208.425
Diğer Yedekler
10 32.655.004 32.655.004
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
85.459.092 71.015.172
Net Dönem Karı veya Zararı
10.210.276 14.443.920
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
65.367.624 64.185.961
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
277.118.212 265.726.273
TOPLAM KAYNAKLAR
349.751.239 340.431.687http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682078


BIST
17:321.980
Değişim :  -5,08% |  -105,93
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.086
En Düşük
1.980
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:32
EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
IZTAR 22,74 60.569.730 % 8,29  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
TETMT 461,50 84.475.771 % 7,38  
17:32 Alış Satış %  
Dolar 13,5343 13,5487 % 0,14  
Euro 15,3090 15,3467 % 0,19  
Sterlin 18,3306 18,4225 % 0,29  
Frank 14,6883 14,7768 % 0,35  
Riyal 3,5956 3,6136 % 0,72  
17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 -0,43  
Altın Gr. 789 789 2,87  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,45 23,47 -0,02  
Gümüş Gr. 10,19 10,19 -0,03  
B. Petrol 88,56 88,56 0,07