***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2020 22:52
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 26.405.686 53.328.371 15.250.183 43.171.984
Satışların Maliyeti
15 -18.522.308 -46.240.787 -9.799.357 -37.616.203
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.883.378 7.087.584 5.450.826 5.555.781
BRÜT KAR (ZARAR)
7.883.378 7.087.584 5.450.826 5.555.781
Genel Yönetim Giderleri
-6.340.421 -5.409.492 -3.088.398 -2.556.693
Pazarlama Giderleri
-612.272 -679.096 -271.943 -368.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 51.376.443 44.829.603 36.387.265 26.203.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -285.720 -311.612 2.228.049 -210.603
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.021.408 45.516.987 40.705.799 28.623.712
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.372 4.326.652 21.372 4.323.167
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 1.619.387 38.272 1.531.493 59.075
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.662.167 49.881.911 42.258.664 33.005.954
Finansman Gelirleri
39.380 49.616 11.016 14.626
Finansman Giderleri
17 -8.980.765 -6.499.407 -4.144.381 -2.928.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.720.782 43.432.120 38.125.299 30.091.825
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.494.607 -4.308.551 -2.971.584 -1.854.407
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.103.273 -1.136.313 -693.950 -905.256
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.391.334 -3.172.238 -2.277.634 -949.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.226.175 39.123.569 35.153.715 28.237.418
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.226.175 39.123.569 35.153.715 28.237.418
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.887.380 6.597.255 5.169.384 6.092.680
Ana Ortaklık Payları
34.338.795 32.526.314 29.984.331 22.144.738
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 0,49000000 0,46000000 0,43000000 0,32000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.731.468 8.045.661
Dönem Karı (Zararı)
40.226.175 39.123.569
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-34.746.215 -37.251.127
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.044.130 926.166
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
100.886 -213.399
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 100.886 -213.399
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
358.297 366.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
358.297 366.452
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.310.873 -10.452.854
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -36.813.875 -26.072.969
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.619.387 -38.272
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -1.619.387 -38.272
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 4.494.607 4.308.551
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -4.311.040
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -8.479
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -8.479
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -1.746.332
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -8.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.207.720 6.436.827
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-429.954 -713.972
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
332.776 381.978
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.274.319 -976.273
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
721.738 -60.152
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
142.639 -6.383.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
175.605 -99.946
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.663.560 14.063.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-124.325 225.997
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
97.925 329.799
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-222.250 -103.802
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.687.680 8.309.269
Alınan Faiz
39.380 49.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-34.997 -54.650
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -960.595 -258.574
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.859.122 19.854.598
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-10.378.578 -3.907.508
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
89.258.265 31.558.330
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-75.387.572 -4.721.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.254
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.632.993 -2.965.767
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -122.848
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.694.917 -1.459.423
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.823.969
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.823.969
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.043.281 -3.475.708
Ödenen Temettüler
-2.779.244 -395.537
Ödenen Faiz
-8.872.392 -6.412.147
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.327 26.440.836
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.327 26.440.836
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.120.942 8.049.622
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.016.615 34.490.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 39.016.615 39.120.942
Finansal Yatırımlar
20 317.944.828 294.982.910
Ticari Alacaklar
7 20.421.820 20.092.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 367.487 290.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.054.333 19.802.213
Diğer Alacaklar
9 1.098.965 1.451.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.098.965 1.451.789
Stoklar
10 9.248.728 5.974.409
Peşin Ödenmiş Giderler
8 453.962 1.162.281
Diğer Dönen Varlıklar
13 3.859.947 3.611.269
ARA TOPLAM
392.044.865 366.396.352
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
392.044.865 366.396.352
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20 18.027.660 18.027.660
Diğer Alacaklar
9 532.913 512.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
532.913 512.865
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 10.417.382 8.797.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18.900.000 18.900.000
Maddi Duran Varlıklar
12 71.856.166 71.262.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
105.543 110.338
Peşin Ödenmiş Giderler
8 70.683 84.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 4.246.214 3.780.380
Diğer Duran Varlıklar
13 2.455.229 2.820.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
126.611.790 124.296.416
TOPLAM VARLIKLAR
518.656.655 490.692.768
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 2.187.925 397.793
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 6.699.916 7.905.453
Ticari Borçlar
7 3.141.364 2.998.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.141.364 2.998.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
631.801 456.196
Diğer Borçlar
725.757 780.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
725.757 780.554
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 541.383 398.705
Kısa Vadeli Karşılıklar
455.551 427.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
455.551 427.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.484.595 2.706.845
ARA TOPLAM
16.868.292 16.071.602
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.868.292 16.071.602
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 8.180.836 9.846.972
Diğer Borçlar
40.057.751 42.445.019
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 40.040.076 42.445.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.675 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.668.113 1.373.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.668.113 1.373.033
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 19.128.230 15.271.062
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.034.930 68.936.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
85.903.222 85.007.688
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
357.446.659 325.406.057
Ödenmiş Sermaye
14 70.000.000 70.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.740.630 12.820.057
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.951.580 17.712.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.951.580 17.712.376
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.951.580 17.712.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.088.246 4.791.688
Diğer Yedekler
14 32.655.004 32.655.004
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
181.672.404 125.200.851
Net Dönem Karı veya Zararı
34.338.795 62.226.081
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 75.306.774 80.279.023
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
432.753.433 405.685.080
TOPLAM KAYNAKLAR
518.656.655 490.692.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 3.430.552 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046
Transferler
1.291.035 42.434.256 -43.725.291 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
576.215 32.526.314 33.102.529 7.239.253 40.341.782
Kar Payları
-2.275.000 -2.275.000 -4.278.973 -6.553.973
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3 4.597.090 4.226.879 8.823.969 8.823.969
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 459.547 131.408 70.101 -264.160 396.896 -4.304.404 -3.907.508
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 0 12.820.057 14.765.882 4.791.688 32.655.004 123.767.553 32.526.314 291.326.498 72.737.818 364.064.316
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080
Transferler
2.070.530 60.155.551 -62.226.081 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.338.795 34.338.795 5.887.380 40.226.175
Kar Payları
-700.000 -700.000 -2.079.244 -2.779.244
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 920.573 239.204 226.028 -2.983.998 -1.598.193 -8.780.385 -10.378.578
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 13.740.630 17.951.580 7.088.246 32.655.004 181.672.404 34.338.795 357.446.659 75.306.774 432.753.433


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
40.226.175 39.123.569 35.153.715 28.237.418
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.218.213 0 1.218.213
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 0 1.378.848 0 1.378.848
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -160.635 0 -160.635
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 0 -160.635 0 -160.635
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 1.218.213 0 1.218.213
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.226.175 40.341.782 35.153.715 29.455.631
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.887.380 7.239.253 5.169.384 6.734.678
Ana Ortaklık Payları
34.338.795 33.102.529 29.984.331 22.720.953http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868864


BIST18:052.073
Değişim :  0,11% |  2,28
Açılış :  2.071  
Önceki Kapanış :  2.071  
En Yüksek
2.081
En Düşük
2.049
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
QNBFL 97,35 1.465.060 % 10,00  
PEGYO 1,32 29.212.179 % 10,00  
DOAS 50,00 197.446.001 % 9,99  
PKENT 350,60 28.638.161 % 9,99  
QNBFB 43,62 1.125.352 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4962 13,5308 % -0,38  
Euro 15,3779 15,4861 % -0,61  
Sterlin 18,4875 18,5802 % -0,34  
Frank 14,7777 14,8668 % -0,42  
Riyal 3,6016 3,6196 % -0,17  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.817 -4,94  
Altın Gr. 792 792 -3,01  
Cumhuriyet 5.274 5.353 -13,00  
Tam 5.248 5.381 -12,92  
Yarım 2.537 2.603 -6,24  
Çeyrek 1.272 1.302 -3,12  
Gümüş.Ons 22,94 22,96 -0,13  
Gümüş Gr. 9,99 10,01 -0,07  
B. Petrol 86,41 86,41 1,94