***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

31.05.2021 19:40
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 17.970.984 11.155.503
Satışların Maliyeti
15 -14.151.467 -8.722.951
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.819.517 2.432.552
BRÜT KAR (ZARAR)
3.819.517 2.432.552
Genel Yönetim Giderleri
-3.801.017 -3.252.023
Pazarlama Giderleri
-330.877 -340.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 68.224.548 14.989.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.812.651 -2.513.769
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.099.520 11.315.609
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
45.551 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 879.911 87.894
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
65.024.982 11.403.503
Finansman Gelirleri
17 1.157.105 28.364
Finansman Giderleri
17 -6.406.332 -4.836.384
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.775.755 6.595.483
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.117.459 -1.523.023
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -958.785 -409.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 3.076.244 -1.113.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.893.214 5.072.460
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.893.214 5.072.460
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 17.563.650 717.996
Ana Ortaklık Payları
44.329.564 4.354.464
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 0,63000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.840.125 3.751.614
Dönem Karı (Zararı)
61.893.214 5.072.460
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-57.218.566 -2.714.456
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
919.141 535.723
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
439.011 84.032
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
439.011 84.032
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-679.679 -5.795.889
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.671.074 1.208.510
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -57.570.743 -181.961
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-879.911 -87.894
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -879.911 -87.894
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -2.117.459 1.523.023
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.318.282 2.048.237
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.135.802 3.374.361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-288.757 506.246
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.316.489 -2.949.939
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.188.868 476.731
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
250.699 920.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
72.952 392.151
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.511 -24.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
297.494 -647.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
40.338 35.107
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
257.156 -682.524
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.643.634 4.406.241
Alınan Faiz
1.157.105 28.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -34.997
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -5.353.596 -647.994
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
16.736.177 -5.244.223
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
48.905.458 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -10.378.581
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
21 0 37.427.469
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
21 -28.250.000 -31.030.388
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.919.281 -1.262.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.720.631 157.424
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.867.903 -1.241.529
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
2.865.347
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-6.775.000
Ödenen Faiz
-77.728 -1.466.394
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.824.579 -1.335.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.824.579 -1.335.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.454.085 39.120.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.629.506 37.785.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 31.629.506 43.454.085
Finansal Yatırımlar
20 559.409.474 473.597.550
Ticari Alacaklar
7 12.372.446 10.236.644
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 222.661 213.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.149.785 10.022.959
Diğer Alacaklar
9 1.146.811 863.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.146.811 863.706
Stoklar
10 13.762.404 10.445.915
Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.337.357 158.581
Diğer Dönen Varlıklar
13 4.238.930 4.205.220
ARA TOPLAM
634.896.928 542.961.701
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
634.896.928 542.961.701
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20 21.441.260 21.441.260
Diğer Alacaklar
9 711.506 705.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
711.506 705.854
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 16.850.947 15.971.036
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
22.125.000 22.125.000
Maddi Duran Varlıklar
12 144.590.189 141.635.274
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
168.537 123.312
Peşin Ödenmiş Giderler
8 81.638 71.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 4.287.046 4.228.703
Diğer Duran Varlıklar
13 2.163.050 2.228.279
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
212.419.173 208.530.264
TOPLAM VARLIKLAR
847.316.101 751.491.965
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 506.155 313.005
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 7.435.263 7.997.157
Ticari Borçlar
7 4.453.248 4.202.549
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.453.248 4.202.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
357.650 284.698
Diğer Borçlar
605.164 605.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
605.164 605.164
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 688.027 5.082.838
Kısa Vadeli Karşılıklar
674.724 453.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
674.724 453.253
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.837.027 2.579.871
ARA TOPLAM
17.557.258 21.518.535
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.557.258 21.518.535
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 27.823.893 29.651.978
Diğer Borçlar
69.076.440 75.461.253
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 68.575.770 74.951.072
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
500.670 510.181
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.315.775 2.098.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.315.775 2.098.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 23.327.864 26.345.765
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.543.972 133.557.231
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
140.101.230 155.075.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
567.523.353 486.982.217
Ödenmiş Sermaye
14 70.000.000 70.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.972.721 13.493.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.785.006 20.297.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.785.006 20.297.973
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.785.006 20.297.973
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 6.822.043 7.002.679
Diğer Yedekler
14 32.655.004 32.655.004
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
382.959.015 202.585.398
Net Dönem Karı veya Zararı
44.329.564 140.947.366
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
139.691.518 109.433.982
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
707.214.871 596.416.199
TOPLAM KAYNAKLAR
847.316.101 751.491.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080
Transferler
62.226.081 -62.226.081 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.354.464 4.354.464 717.996 5.072.460
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
920.573 239.204 226.028 -2.985.645 -1.599.840 -8.778.741 -10.378.581
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 13.740.630 17.951.580 5.017.716 32.655.004 184.441.287 4.354.464 328.160.681 72.218.278 400.378.959
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 13.493.797 20.297.973 7.002.679 32.655.004 202.585.398 140.947.366 486.982.217 109.433.982 596.416.199
Transferler
140.947.366 -140.947.366 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.329.564 44.329.564 17.563.650 61.893.214
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 -521.076 -2.512.967 -180.636 39.426.251 36.211.572 12.693.886 48.905.458
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 12.972.721 17.785.006 6.822.043 32.655.004 382.959.015 44.329.564 567.523.353 139.691.518 707.214.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
61.893.214 5.072.460
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.893.214 5.072.460
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.563.650 717.996
Ana Ortaklık Payları
44.329.564 4.354.464http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939181


BIST
18:002.014
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.056  
Önceki Kapanış :  2.014  
En Yüksek
2.066
En Düşük
1.984
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
RODRG 19,36 2.566.891 % 10,00  
KRTEK 10,78 82.594.996 % 10,00  
PKENT 325,80 99.063.474 % 9,99  
SANEL 8,71 6.624.486 % 9,97  
KAPLM 42,78 46.878.048 % 9,97  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 13,4360 13,4573 % 0,60  
Euro 15,2190 15,2499 % 0,70  
Sterlin 18,1923 18,2836 % 0,48  
Frank 14,6064 14,6944 % 0,73  
Riyal 3,5684 3,5863 % 0,47  
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.841 1.841 3,03  
Altın Gr. 795 795 5,17  
Cumhuriyet 5.265 5.344 -10,00  
Tam 5.241 5.374 -6,07  
Yarım 2.533 2.599 -2,93  
Çeyrek 1.271 1.300 -1,47  
Gümüş.Ons 24,45 24,48 0,01  
Gümüş Gr. 10,55 10,56 0,05  
B. Petrol 86,78 86,78 -1,60