***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 19:24
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 40.071.624 26.405.686 22.100.640 15.250.183
Satışların Maliyeti
15 -30.231.087 -18.522.308 -16.079.620 -9.799.357
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.840.537 7.883.378 6.021.020 5.450.826
BRÜT KAR (ZARAR)
9.840.537 7.883.378 6.021.020 5.450.826
Genel Yönetim Giderleri
-6.666.216 -6.340.421 -2.865.199 -3.088.398
Pazarlama Giderleri
-703.381 -612.272 -372.504 -271.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 117.297.603 51.376.443 49.073.055 36.387.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -6.905.769 -285.720 -3.093.118 2.228.049
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
112.862.774 52.021.408 48.763.254 40.705.799
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
107.575 21.372 62.024 21.372
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 1.199.891 1.619.387 319.980 1.531.493
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
114.170.240 53.662.167 49.145.258 42.258.664
Finansman Gelirleri
1.997.121 39.380 840.016 11.016
Finansman Giderleri
17 -12.298.571 -8.980.765 -5.892.239 -4.144.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
103.868.790 44.720.782 44.093.035 38.125.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
234.928 -4.494.607 -1.882.531 -2.971.584
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.708.843 -1.103.273 -750.058 -693.950
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 1.943.771 -3.391.334 -1.132.473 -2.277.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
104.103.718 40.226.175 42.210.504 35.153.715
DÖNEM KARI (ZARARI)
104.103.718 40.226.175 42.210.504 35.153.715
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 22.722.848 5.887.380 5.159.198 5.169.384
Ana Ortaklık Payları
81.380.870 34.338.795 37.051.306 29.984.331
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 1,16000000 0,49000000 0,53000000 0,43000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.233.213 4.078.393
Dönem Karı (Zararı)
104.103.718 40.226.175
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-94.248.944 -32.698.608
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.845.064 1.044.130
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
162.188 100.886
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 162.188 100.886
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
545.959 358.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
545.959 358.297
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.198.422 -2.310.873
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.611.296 2.047.607
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -102.177.054 -36.813.875
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.199.891 -1.619.387
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -1.199.891 -1.619.387
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -234.928 4.494.607
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.015.155 -2.492.962
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-159.745 -429.954
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-395.999 332.776
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.280.494 -3.274.319
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.852.762 721.738
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.999.483 142.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
33.438 175.605
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.181 -37.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.651.105 -124.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
536.355 97.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.114.750 -222.250
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.160.381 5.034.605
Alınan Faiz
1.997.121 39.380
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-27.012 -34.997
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -6.042.941 -960.595
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.220.374 1.859.122
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
65.423.627 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -10.378.578
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
20.605.020 89.258.265
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-68.205.885 -75.387.572
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.602.388 -1.632.993
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.399.052 -6.041.842
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.126.827 -3.090.888
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 2.679.238
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-6.965.000 0
Ödenen Temettüler
0 -2.779.244
Ödenen Faiz
-307.225 -2.850.948
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.411.891 -104.327
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.411.891 -104.327
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.454.085 39.120.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.042.194 39.016.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 25.042.194 43.454.085
Finansal Yatırımlar
20 623.265.229 473.597.550
Ticari Alacaklar
7 10.234.201 10.236.644
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 195.390 213.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.038.811 10.022.959
Diğer Alacaklar
9 1.249.580 863.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.249.580 863.706
Stoklar
10 14.726.409 10.445.915
Peşin Ödenmiş Giderler
8 16.000.276 158.581
Diğer Dönen Varlıklar
13 4.343.017 4.205.220
ARA TOPLAM
694.860.906 542.961.701
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
694.860.906 542.961.701
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20 21.441.260 21.441.260
Diğer Alacaklar
9 715.979 705.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
715.979 705.854
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 17.170.927 15.971.036
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
22.125.000 22.125.000
Maddi Duran Varlıklar
12 148.292.055 141.635.274
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
223.855 123.312
Peşin Ödenmiş Giderler
8 82.613 71.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.807.721 4.228.703
Diğer Duran Varlıklar
13 1.664.367 2.228.279
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
213.523.777 208.530.264
TOPLAM VARLIKLAR
908.384.683 751.491.965
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 0 313.005
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 6.150.920 7.997.157
Ticari Borçlar
7 8.202.032 4.202.549
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.202.032 4.202.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
318.136 284.698
Diğer Borçlar
605.164 605.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
605.164 605.164
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 748.740 5.082.838
Kısa Vadeli Karşılıklar
613.858 453.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
613.858 453.253
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.694.621 2.579.871
ARA TOPLAM
20.333.471 21.518.535
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.333.471 21.518.535
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 25.295.689 29.651.978
Diğer Borçlar
72.374.390 75.461.253
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 71.874.390 74.951.072
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
500.000 510.181
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.456.577 2.098.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.456.577 2.098.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 21.981.012 26.345.765
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.107.668 133.557.231
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
142.441.139 155.075.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
618.042.338 486.982.217
Ödenmiş Sermaye
14 70.000.000 70.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.769.767 13.493.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.705.301 20.297.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.705.301 20.297.973
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.705.301 20.297.973
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 6.751.687 7.002.679
Diğer Yedekler
14 32.655.004 32.655.004
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
396.779.709 202.585.398
Net Dönem Karı veya Zararı
81.380.870 140.947.366
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 147.901.206 109.433.982
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
765.943.544 596.416.199
TOPLAM KAYNAKLAR
908.384.683 751.491.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080
Transferler
2.070.530 60.155.551 -62.226.081 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.338.795 34.338.795 5.887.380 40.226.175
Kar Payları
-700.000 -700.000 -2.079.244 -2.779.244
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
920.573 239.204 226.028 -2.983.998 -1.598.193 -8.780.385 -10.378.578
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 13.740.630 17.951.580 7.088.246 32.655.004 181.672.404 34.338.795 357.446.659 75.306.774 432.753.433
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 13.493.797 20.297.973 7.002.679 32.655.004 202.585.398 140.947.366 486.982.217 109.433.982 596.416.199
Transferler
140.947.366 -140.947.366 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
81.380.870 81.380.870 22.722.848 104.103.718
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 -724.030 -2.592.672 -250.992 53.246.945 49.679.251 15.744.376 65.423.627
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 12.769.767 17.705.301 6.751.687 32.655.004 396.779.709 81.380.870 618.042.338 147.901.206 765.943.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
104.103.718 40.226.175 42.210.504 35.153.715
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.103.718 40.226.175 42.210.504 35.153.715
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.722.848 5.887.380 5.159.198 5.169.384
Ana Ortaklık Payları
81.380.870 34.338.795 37.051.306 29.984.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958425


BIST
18:052.011
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  2.011  
En Yüksek
0
En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TURSG 5,40 61.206.143 % 0,00  
YEOTK 51,35 20.327.847 % 0,00  
ULUFA 2,94 28.879.638 % 0,00  
TBORG 19,40 126.332 % 0,00  
TCELL 18,30 315.513.199 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4495 13,4803 % 0,06  
Euro 15,2266 15,2699 % -0,01  
Sterlin 18,2144 18,3057 % 0,06  
Frank 14,6992 14,7878 % -0,06  
Riyal 3,5858 3,6038 % 0,14  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.839 6,67  
Altın Gr. 796 796 2,45  
Cumhuriyet 5.264 5.343 -3,00  
Tam 5.240 5.371 -2,74  
Yarım 2.533 2.598 -1,33  
Çeyrek 1.270 1.299 -0,66  
Gümüş.Ons 24,13 24,16 -0,08  
Gümüş Gr. 10,46 10,47 -0,03  
B. Petrol 87,69 87,69 0,61