***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 21:36
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 66.147.211 38.832.854 26.075.587 12.427.168
Satışların Maliyeti
15 -53.870.265 -28.395.453 -23.639.178 -9.873.145
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.276.946 10.437.401 2.436.409 2.554.023
BRÜT KAR (ZARAR)
12.276.946 10.437.401 2.436.409 2.554.023
Genel Yönetim Giderleri
-10.329.654 -9.269.890 -3.663.438 -2.929.469
Pazarlama Giderleri
-1.127.290 -914.979 -423.909 -302.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 168.641.720 67.920.236 51.344.117 16.543.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -12.061.917 -444.731 -5.156.148 -159.011
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
157.399.805 67.728.037 44.537.031 15.706.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
185.397 23.301 77.822 1.929
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 1.500.007 3.925.927 300.116 2.306.540
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
159.085.209 71.677.265 44.914.969 18.015.098
Finansman Gelirleri
2.746.981 82.195 749.860 42.815
Finansman Giderleri
17 -18.693.260 -14.805.947 -6.394.689 -5.825.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
143.138.930 56.953.513 39.270.140 12.232.731
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.176.807 -5.166.585 941.879 -671.978
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.471.585 -1.699.459 -762.742 -596.186
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 3.648.392 -3.467.126 1.704.621 -75.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
144.315.737 51.786.928 40.212.019 11.560.753
DÖNEM KARI (ZARARI)
144.315.737 51.786.928 40.212.019 11.560.753
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
35.231.640 8.260.968 12.508.792 2.373.588
Ana Ortaklık Payları
109.084.097 43.525.960 27.703.227 9.187.165
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 1,56000000 0,62000000 0,40000000 0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.129.398 12.458.936
Dönem Karı (Zararı)
144.315.737 51.786.928
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-135.005.130 -40.674.192
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.794.788 1.545.096
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
152.909 201.772
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 152.909 201.772
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
629.841 386.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
629.841 386.612
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
0 -9.028.886
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.392.178 -100.928
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.513.436 4.745.549
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -144.811.468 -37.164.065
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.500.007 -6.425.927
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -1.500.007 -6.425.927
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -1.176.807 5.166.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.088.866 2.996.976
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-583.121 6.261.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-615.101 301.420
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.225.635 -3.620.067
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.760.906 -167.598
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.443.295 159.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
81.014 11.072
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.940 -66.823
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.573.528 117.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-418.106 533.692
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.991.634 -416.552
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.778.259 14.109.712
Alınan Faiz
2.746.981 82.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-27.012 -34.997
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -7.071.108 -1.697.974
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
34.756.557 -21.392.105
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
113.364.102 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -10.378.578
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
90.846.053 118.434.271
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-155.962.004 -121.599.401
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.491.594 -7.848.397
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.196.807 -2.443.067
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.999.485 -4.761.988
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 10.734.247
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-2.842.000 0
Ödenen Temettüler
-2.742.147 -2.779.244
Ödenen Faiz
-613.175 -5.636.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.569.648 -11.376.236
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.569.648 -11.376.236
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.454.085 39.120.942
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
41.884.437 27.744.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 41.884.437 43.454.085
Finansal Yatırımlar
20 683.437.060 473.597.550
Ticari Alacaklar
7 10.666.856 10.236.644
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 171.646 213.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.495.210 10.022.959
Diğer Alacaklar
9 1.462.241 863.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.462.241 863.706
Stoklar
10 20.671.550 10.445.915
Peşin Ödenmiş Giderler
8 15.905.340 158.581
Diğer Dönen Varlıklar
13 4.875.770 4.205.220
ARA TOPLAM
778.903.254 542.961.701
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
778.903.254 542.961.701
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20 21.441.260 21.441.260
Diğer Alacaklar
9 722.420 705.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
722.420 705.854
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 17.471.043 15.971.036
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
22.125.000 22.125.000
Maddi Duran Varlıklar
12 152.237.686 141.635.274
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
217.706 123.312
Peşin Ödenmiş Giderler
8 85.693 71.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.732.848 4.228.703
Diğer Duran Varlıklar
13 2.063.744 2.228.279
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
218.097.400 208.530.264
TOPLAM VARLIKLAR
997.000.654 751.491.965
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 0 313.005
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 6.122.500 7.997.157
Ticari Borçlar
7 6.645.844 4.202.549
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.645.844 4.202.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
365.712 284.698
Diğer Borçlar
613.405 605.164
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
613.405 605.164
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 483.315 5.082.838
Kısa Vadeli Karşılıklar
625.177 453.253
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
625.177 453.253
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 5.571.505 2.579.871
ARA TOPLAM
20.427.458 21.518.535
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.427.458 21.518.535
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 23.353.591 29.651.978
Diğer Borçlar
79.135.056 75.461.253
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 78.635.056 74.951.072
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
500.000 510.181
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.529.140 2.098.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.529.140 2.098.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 20.201.518 26.345.765
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.219.305 133.557.231
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
145.646.763 155.075.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
681.966.748 486.982.217
Ödenmiş Sermaye
14 70.000.000 70.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.769.767 13.493.797
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.082.476 20.297.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.082.476 20.297.973
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.082.476 20.297.973
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.895.404 7.002.679
Diğer Yedekler
14 32.655.004 32.655.004
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
432.480.000 202.585.398
Net Dönem Karı veya Zararı
109.084.097 140.947.366
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 169.387.143 109.433.982
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
851.353.891 596.416.199
TOPLAM KAYNAKLAR
997.000.654 751.491.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080
Transferler
2.070.530 60.155.551 -62.226.081 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.225.065 43.525.960 45.751.025 8.610.431 54.361.456
Kar Payları
-700.000 -700.000 -2.079.244 -2.779.244
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-2.344.306 -2.344.306 10.061.980 7.717.674
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
920.573 239.204 226.028 -2.983.998 -1.598.193 -8.780.385 -10.378.578
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 13.740.630 20.176.645 7.088.246 32.655.004 179.328.098 43.525.960 366.514.583 88.091.805 454.606.388
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 13.493.797 20.297.973 7.002.679 32.655.004 202.585.398 140.947.366 486.982.217 109.433.982 596.416.199
Transferler
1.143.717 139.803.649 -140.947.366 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
109.084.097 109.084.097 35.231.640 144.315.737
Kar Payları
-1.400.000 -1.400.000 -1.342.147 -2.742.147
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 -724.030 -3.215.497 -250.992 91.490.953 87.300.434 26.063.668 113.364.102
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 12.769.767 17.082.476 7.895.404 32.655.004 432.480.000 109.084.097 681.966.748 169.387.143 851.353.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
144.315.737 51.786.928 40.212.019 11.560.753
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 2.574.528 0 2.574.528
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 0 2.860.587 0 2.860.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -286.059 0 -286.059
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 0 -286.059 0 -286.059
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 2.574.528 0 2.574.528
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
144.315.737 54.361.456 40.212.019 14.135.281
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 35.231.640 8.610.431 12.508.792 2.723.051
Ana Ortaklık Payları
109.084.097 45.751.025 27.703.227 11.412.230http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976661


BIST18:052.042
Değişim :  3,14% |  62,25
Açılış :  1.979  
Önceki Kapanış :  1.980  
En Yüksek
2.044
En Düşük
1.959
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
HLGYO 2,75 167.578.026 % 10,00  
EUHOL 3,74 36.363.084 % 10,00  
SANEL 7,92 47.223.793 % 10,00  
TETMT 507,60 57.799.312 % 9,99  
EMNIS 31,48 3.698.286 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4215 13,4319 % -0,72  
Euro 15,2311 15,2485 % -0,45  
Sterlin 18,2572 18,3488 % -0,43  
Frank 14,5955 14,6834 % -0,67  
Riyal 3,5699 3,5878 % -0,74  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 22,96  
Altın Gr. 793 793 3,72  
Cumhuriyet 5.274 5.354 -1,00  
Tam 5.247 5.380 1,01  
Yarım 2.536 2.602 0,49  
Çeyrek 1.272 1.301 0,24  
Gümüş.Ons 23,92 23,94 0,46  
Gümüş Gr. 10,34 10,35 0,13  
B. Petrol 88,18 88,18 0,67