***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 20:33
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 94.776.443 90.185.176
Satışların Maliyeti
18 -93.736.205 -80.103.263
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.040.238 10.081.913
BRÜT KAR (ZARAR)
1.040.238 10.081.913
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.771.615 -5.732.505
Pazarlama Giderleri
19 -528.158 -941.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 78.019.289 63.013.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -20.929.263 -7.691.244
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.830.491 58.730.278
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 483.146 -351.027
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.313.637 58.379.251
Finansman Gelirleri
21 1.522.878 4.875.125
Finansman Giderleri
22 -5.980.418 -1.084.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.856.097 62.170.266
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.970.201 -2.601.241
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -46.209 -1.609.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.923.992 -991.881
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.885.896 59.569.025
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.885.896 59.569.025
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.910.210 13.068.087
Ana Ortaklık Payları
38.975.686 46.500.938
Pay Başına Kazanç

Pay Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (*) 24 0,56000000 0,66000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 20.000.000 50.671.668 1.610.291 24.977.715 18.444.497 9.200.291 124.905.092 2.710.663 127.615.755
Transferler
209.695 8.991.226 -9.200.921 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.500.938 46.500.938 13.068.087 59.569.025
Kar Payları
17 -5.000.000 -5.000.000 0 -5.000.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-352.276 -35.459 -5.580.591 -5.968.326 6.401.314 432.988
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
17 0 14.050.000 14.050.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
17 12.849.600 12.849.600 4.977.259 17.826.859
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 63.521.268 1.467.710 24.942.256 16.855.132 46.500.938 173.287.304 41.207.323 214.494.627
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 20.000.000 63.521.268 1.467.710 24.942.256 16.855.132 46.500.938 173.287.304 41.207.323 214.494.627
Transferler
50.000.000 -50.000.000 1.118.690 7.677.289 37.704.959 -46.500.938 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.975.686 38.975.686 3.910.210 42.885.896
Kar Payları
17 -6.791.785 -6.791.785 -4.355.520 -11.147.305
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -4.416.306 -4.416.306 0 -4.416.306
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-78.049 -78.049 -2.421.951 -2.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -4.416.306 13.521.268 2.586.400 32.619.545 47.690.257 38.975.686 200.976.850 38.340.062 239.316.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.215.698 21.781.378
Dönem Karı (Zararı)
42.885.896 59.569.025
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-48.473.275 -55.198.841
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 1.749.070 404.800
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
455.140 674.645
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 455.140 674.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
143.520 373.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 155.073 104.460
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-65.930 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
28 54.377 268.544
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 2.868.813 -5.169.593
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -54.331.549 -32.323.206
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-452.413 351.027
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -452.413 351.027
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.970.201 2.601.241
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
20 0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -66.736
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -66.736
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -876.057 -15.343.998
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3 0 -6.714.128
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 14.103
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.168.468 13.298.106
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
25 -2.403.180 747.072
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.904.549 -3.187.972
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.928.278 -235.840
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 7.674 14.894
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 502.224 10.420.560
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.555.027 2.344.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
167.897 35.487
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
842.268 944.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.007.551 2.214.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -3.726.774 1.523.343
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10 -280.777 691.635
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.755.847 17.668.290
Alınan Faiz
2.905.467 5.558.205
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -365.318 -1.445.117
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.147.034 -20.602.724
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 14.050.000
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
3 -2.500.000 -14.933.113
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 17.826.859
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-280.020 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
40.370.197 40.562.859
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
25 -41.715.797 -77.687.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 72.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -21.414 -494.740
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.694.441 -5.636.233
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-4.416.306 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -4.416.306 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 12.285.753 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 0 -164.773
Ödenen Temettüler
-11.147.305 -5.000.000
Ödenen Faiz
22 -5.416.583 -471.460
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.057.173 -4.457.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.057.173 -4.457.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 37.080.471 41.538.050
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 4.023.298 37.080.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
42.885.896 59.569.025
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.885.896 59.569.025
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.910.210 13.068.087
Ana Ortaklık Payları
38.975.686 46.500.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29 4.023.298 37.275.870
Finansal Yatırımlar
25 211.852.851 155.808.178
Ticari Alacaklar
7 11.141.620 9.626.281
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 334.873 52.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.806.747 9.574.208
Diğer Alacaklar
9 20.059.382 269.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.842.049 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
217.333 269.223
Stoklar
10 47.436 55.110
Peşin Ödenmiş Giderler
8 42.100 541.722
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 242.320 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 8.134.480 4.407.706
ARA TOPLAM
255.543.487 207.984.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
255.543.487 207.984.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
25 3.324.121 412.408
Diğer Alacaklar
272.352 134.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 272.352 134.233
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 6.048.014 5.315.581
Maddi Duran Varlıklar
12 37.101.154 38.786.663
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 140.063 182.210
Peşin Ödenmiş Giderler
8 396 2.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.068.094 307.777
Diğer Duran Varlıklar
14 5.985 5.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.960.179 45.147.855
TOPLAM VARLIKLAR
303.503.666 253.131.945
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 10.872.233 3.545.893
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 4.220.180 0
Ticari Borçlar
7 24.583.721 15.028.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 8.749.884 476.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.833.837 14.552.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 243.044 75.147
Diğer Borçlar
9 2.145.342 1.317.074
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.145.342 1.300.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 17.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 76.789
Kısa Vadeli Karşılıklar
420.726 320.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 97.805 52.049
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
28 322.921 268.544
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.101.933 1.382.710
ARA TOPLAM
43.587.179 21.746.900
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.587.179 21.746.900
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 16.275.814 15.374.283
Diğer Borçlar
14.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
246.779 137.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 246.779 137.462
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 4.062.982 1.378.673
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.599.575 16.890.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.186.754 38.637.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
200.976.850 173.287.304
Ödenmiş Sermaye
17 70.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -4.416.306 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.521.268 63.521.268
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.586.400 1.467.710
Diğer Yedekler
17 32.619.545 24.942.256
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
47.690.257 16.855.132
Net Dönem Karı veya Zararı
38.975.686 46.500.938
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.340.062 41.207.323
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
239.316.912 214.494.627
TOPLAM KAYNAKLAR
303.503.666 253.131.945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592899


BIST17:321.980
Değişim :  -5,08% |  -105,93
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.086
En Düşük
1.980
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:32
EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
IZTAR 22,74 60.569.730 % 8,29  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
TETMT 461,50 84.475.771 % 7,38  
17:32 Alış Satış %  
Dolar 13,5319 13,5414 % 0,09  
Euro 15,3251 15,3511 % 0,22  
Sterlin 18,3306 18,4225 % 0,29  
Frank 14,6883 14,7768 % 0,35  
Riyal 3,5956 3,6136 % 0,72  
17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 0,26  
Altın Gr. 789 789 2,87  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,44 23,47 -0,02  
Gümüş Gr. 10,19 10,20 -0,02  
B. Petrol 88,56 88,56 0,07