***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 23:55
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 13.488.444 27.368.668
Satışların Maliyeti
11 -14.696.644 -26.722.569
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.208.200 646.099
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.208.200 646.099
Genel Yönetim Giderleri
-1.990.479 -1.975.859
Pazarlama Giderleri
-154.055 -233.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.812.483 22.010.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -7.687.236 -5.751.420
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.227.487 14.695.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
504.125 -409.102
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.723.362 14.286.559
Finansman Gelirleri
13 895.146 3.589
Finansman Giderleri
13 -1.077.474 -149.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.905.690 14.140.273
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.777.185 -553.382
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 -76.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 1.777.185 -477.059
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-128.505 13.586.891
DÖNEM KARI (ZARARI)
-128.505 13.586.891
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
281.756 1.795.138
Ana Ortaklık Payları
-410.261 11.791.753
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 15 -0,01000000 0,59000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 20.000.000 63.521.268 1.467.710 24.942.256 16.855.132 46.500.938 173.287.304 41.207.323 214.494.627
Transferler
285.406 7.677.289 38.538.243 -46.500.938 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.791.753 11.791.753 1.795.138 13.586.891
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 63.521.268 1.753.116 32.619.545 55.393.375 11.791.753 185.079.057 43.002.461 228.081.518
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 70.000.000 -4.416.306 13.521.268 2.586.400 32.619.545 47.690.257 38.975.686 200.976.850 38.340.062 239.316.912
Transferler
38.975.686 -38.975.686 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-410.261 -410.261 281.756 -128.505
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -4.416.306 13.521.268 2.586.400 32.619.545 86.665.943 -410.261 200.566.589 38.621.818 239.188.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.154.926 -1.592.416
Dönem Karı (Zararı)
-128.505 13.586.891
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.357.271 -15.995.643
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
43.448 351.280
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -337.758
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -337.758
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-18.898 -260.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-18.898 76.531
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -337.114
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-218.732 -156.449
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.102.306 -13.713.058
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-468.550 -357.808
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-468.550 -357.808
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -1.777.185 553.382
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 5.184.952 -2.074.649
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.894.781 963.208
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.307.808 -298.761
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.152.162 -9.488.838
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.225.144 -4.628
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.987 -2.172
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -1.995 82.711
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.176.042 13.534.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
122.717 405.740
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.083.887 -1.222.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
482.239 -2.043.015
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
372.394 -2.700.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
109.845 657.555
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.380.557 -1.445.544
Alınan Faiz
1.256.004 360.204
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-30.373 -507.076
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.879.675 -10.300.289
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.879.675 21.875.352
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -32.136.868
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -38.773
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.654.888 4.283.283
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.686.140 4.300.602
Ödenen Faiz
-1.031.252 -17.319
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.620.363 -7.609.422
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.620.363 -7.609.422
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 4.023.298 37.080.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 402.935 29.471.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-128.505 13.586.891
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-128.505 13.586.891
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
281.756 1.795.138
Ana Ortaklık Payları
-410.261 11.791.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 402.935 4.023.298
Finansal Yatırımlar
16 212.198.338 211.852.851
Ticari Alacaklar
5,6 13.293.782 11.141.620
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 5.134.461 334.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.159.321 10.806.747
Diğer Alacaklar
18.761.391 20.059.382
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18.575.842 19.842.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
185.549 217.333
Stoklar
50.423 47.436
Peşin Ödenmiş Giderler
7 41.810 42.100
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 272.693 242.320
Diğer Dönen Varlıklar
9 8.035.622 8.134.480
ARA TOPLAM
253.056.994 255.543.487
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
253.056.994 255.543.487
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
16 3.324.121 3.324.121
Diğer Alacaklar
345.199 272.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
345.199 272.352
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 6.516.564 6.048.014
Maddi Duran Varlıklar
36.793.173 37.101.154
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
131.060 140.063
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.681 396
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 2.853.464 1.068.094
Diğer Duran Varlıklar
9 5.985 5.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.972.247 47.960.179
TOPLAM VARLIKLAR
303.029.241 303.503.666
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 13.531.640 10.872.233
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 4.539.110 4.220.180
Ticari Borçlar
5 23.407.679 24.583.721
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 3.730.695 8.749.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.676.984 15.833.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
365.761 243.044
Diğer Borçlar
61.455 2.145.342
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 52.140 2.145.342
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.315 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
371.698 420.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
48.777 97.805
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
322.921 322.921
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.211.778 1.101.933
ARA TOPLAM
43.489.121 43.587.179
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.489.121 43.587.179
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 15.989.637 16.275.814
Diğer Borçlar
14.000 14.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.000 14.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
276.909 246.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
276.909 246.779
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 4.071.167 4.062.982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.351.713 20.599.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.840.834 64.186.754
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
200.566.589 200.976.850
Ödenmiş Sermaye
10 70.000.000 70.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.416.306 -4.416.306
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.521.268 13.521.268
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.586.400 2.586.400
Diğer Yedekler
10 32.619.545 32.619.545
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
86.665.943 47.690.257
Net Dönem Karı veya Zararı
-410.261 38.975.686
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.621.818 38.340.062
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
239.188.407 239.316.912
TOPLAM KAYNAKLAR
303.029.241 303.503.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606806


BIST18:052.011
Değişim :  -0,15% |  -3,05
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.014  
En Yüksek
2.021
En Düşük
1.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
LINK 33,44 28.283.665 % 10,00  
SANEL 9,58 7.694.445 % 9,99  
KGYO 6,86 27.000.860 % 9,94  
ERCB 50,95 94.413.873 % 9,90  
LIDFA 4,89 73.534.804 % 9,89  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4430 13,4690 % 0,69  
Euro 15,2511 15,2837 % 0,92  
Sterlin 18,1793 18,2705 % 0,40  
Frank 14,6956 14,7842 % 1,35  
Riyal 3,5739 3,5918 % 0,62  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.833 1.833 -5,36  
Altın Gr. 792 792 2,27  
Cumhuriyet 5.267 5.346 2,00  
Tam 5.241 5.374 0,22  
Yarım 2.533 2.600 0,10  
Çeyrek 1.271 1.300 0,06  
Gümüş.Ons 24,25 24,28 -0,19  
Gümüş Gr. 10,49 10,49 -0,02  
B. Petrol 87,73 87,73 -0,65