***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

20.09.2017 21:25
***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor


***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 41.525.877 53.940.776 28.037.433 26.572.108
Satışların Maliyeti
11 -41.432.689 -52.744.409 -26.736.045 -26.021.840
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.188 1.196.367 1.301.388 550.268
BRÜT KAR (ZARAR)
93.188 1.196.367 1.301.388 550.268
Genel Yönetim Giderleri
-5.826.451 -4.262.570 -3.835.972 -2.286.711
Pazarlama Giderleri
-1.118.105 -268.982 -964.050 -35.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 4.356.105 47.067.160 709.123 25.056.717
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -599.174 -11.463.360 1.922.561 -5.711.940
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.094.437 32.268.615 -866.950 17.572.954
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 468.615 -17.090 -35.510 392.012
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.625.822 32.251.525 -902.460 17.964.966
Finansman Gelirleri
13 1.339.120 7.452 443.974 3.863
Finansman Giderleri
13 -3.901.434 -263.374 -2.823.960 -113.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.188.136 31.995.603 -3.282.446 17.855.330
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
159.445 -1.318.219 -1.617.740 -764.837
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -149.710 0 -149.710 76.323
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 309.155 -1.318.219 -1.468.030 -841.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.028.691 30.677.384 -4.900.186 17.090.493
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.028.691 30.677.384 -4.900.186 17.090.493
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.346 4.002.075 -308.102 2.206.937
Ana Ortaklık Payları
-5.002.345 26.675.309 -4.592.084 14.883.556
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 15 -0,07000000 0,38000000 -0,07000000 0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 20.000.000 63.521.268 1.467.710 24.942.256 16.855.132 46.500.938 173.287.304 41.207.323 214.494.627
Transferler
50.000.000 -50.000.000 1.093.472 7.677.289 37.730.177 -46.500.938 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.675.309 26.675.309 4.002.075 30.677.384
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
-6.791.785 0 -6.791.785 -4.355.521 -11.147.306
Dönem Sonu Bakiyeler
17 70.000.000 13.521.268 2.561.182 32.619.545 47.793.524 26.675.309 193.170.828 40.853.877 234.024.705
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 70.000.000 -4.416.306 13.521.268 2.586.400 32.619.545 47.690.257 38.975.686 200.976.850 38.340.062 239.316.912
Diğer Düzeltmeler
-25.448 3.507.467 -19.204 28.702 -15.282.668 9.546.968 -2.244.183 8.629.362 6.385.179
Transferler
48.522.654 -48.522.654
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.002.345 -5.002.345 -26.346 -5.028.691
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-158.688 -158.688 -158.688
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3.352 -1.692.496 -461.990 2.530 -229.169 35.459 1.807.870 -534.444 13.931.877 13.397.433
Dönem Sonu Bakiyeler
17 70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.045.477 -16.674 2.385.933 32.655.004 82.738.113 -5.002.345 193.037.190 60.874.955 253.912.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.356.895 -10.675.465
Dönem Karı (Zararı)
-5.028.691 30.677.384
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.315.541 -33.465.582
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
658.442 697.778
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
928.029 315.137
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 928.029 315.137
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
923.303 -303.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
737.935 67.135
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.499 -102.243
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
195.867 -268.544
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.436.360 -145.099
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -2.521.305 -32.466.346
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-435.653 17.090
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-435.653 17.090
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -159.445 1.318.219
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
6.385.179 -663.237
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 100.631 -2.235.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.876.423 -9.088.271
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.209.262 -1.215.430
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.446.671 -5.673.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.259.745 -1.187.991
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.579
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -188.983 110.129
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -12.081.339 1.667.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
99.175 40.599
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.749.660 -1.303.074
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-559.428 -1.522.879
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-686.393 -1.190.877
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
126.965 -332.002
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.589.573 -11.876.469
Alınan Faiz
1.347.349 1.581.618
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -114.671 -380.614
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.762.980 -1.301.692
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -279.791
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-100.631 34.588.980
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
13.397.433 -35.564.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
74.246 15.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-608.068 -61.785
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.475.475 -6.586.593
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-158.688 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-158.688 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.417.872 5.864.370
Ödenen Temettüler
0 -11.147.306
Ödenen Faiz
-3.783.709 -1.303.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.881.560 -18.563.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.881.560 -18.563.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 4.023.298 37.080.471
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 9.904.858 18.516.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.028.691 30.677.384 -4.900.186 17.090.493
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.028.691 30.677.384 -4.900.186 17.090.493
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.346 4.002.075 -308.102 2.206.937
Ana Ortaklık Payları
-5.002.345 26.675.309 -4.592.084 14.883.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 9.904.858 4.023.298
Finansal Yatırımlar
16 197.901.099 211.852.851
Ticari Alacaklar
5,6 11.670.761 11.141.620
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 607.683 334.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.063.078 10.806.747
Diğer Alacaklar
18.434.782 20.059.382
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 17.994.855 19.842.049
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
439.927 217.333
Stoklar
5.553.800 47.436
Peşin Ödenmiş Giderler
220.451 42.100
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 0 242.320
Diğer Dönen Varlıklar
9 5.202.411 8.134.480
ARA TOPLAM
248.888.162 255.543.487
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
248.888.162 255.543.487
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
16 3.325.381 3.324.121
Diğer Alacaklar
606.737 272.352
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
106.755 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
499.982 272.352
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 6.483.667 6.048.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7.320.000 0
Maddi Duran Varlıklar
7 42.696.709 37.101.154
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
167.327 140.063
Peşin Ödenmiş Giderler
11.028 396
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 1.368.219 1.068.094
Diğer Duran Varlıklar
9 3.624.447 5.985
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.603.515 47.960.179
TOPLAM VARLIKLAR
314.491.677 303.503.666
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 9.621.493 10.872.233
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 9.879.306 4.220.180
Ticari Borçlar
5,6 12.502.382 24.583.721
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 647.755 8.749.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.854.627 15.833.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
342.219 243.044
Diğer Borçlar
395.682 2.145.342
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 3.020 2.145.342
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
392.662 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 35.039 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
773.098 420.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
254.310 97.805
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
518.788 322.921
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.228.898 1.101.933
ARA TOPLAM
34.778.117 43.587.179
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.778.117 43.587.179
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 20.285.300 16.275.814
Diğer Borçlar
14.000 14.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.000 14.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
828.209 246.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
828.209 246.779
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 4.673.906 4.062.982
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.801.415 20.599.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.579.532 64.186.754
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
193.037.190 200.976.850
Ödenmiş Sermaye
10 70.000.000 70.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.597.090 -4.416.306
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.828.772 13.521.268
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.028.803 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.028.803 0
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.045.477 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.674 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 2.385.933 2.586.400
Diğer Yedekler
10 32.655.004 32.619.545
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
82.738.113 47.690.257
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.002.345 38.975.686
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
60.874.955 38.340.062
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
253.912.145 239.316.912
TOPLAM KAYNAKLAR
314.491.677 303.503.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/630399


BIST
13:342.072
Değişim :  -0,64% |  -13,37
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.086
En Düşük
2.061
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:34
EMNIS 28,62 565.932 % 9,99  
UZERB 81,45 1.859.504 % 9,99  
UFUK 22,02 1.011.754 % 9,99  
IZTAR 23,04 38.337.077 % 9,71  
KSTUR 303,00 953.896 % 9,27  
13:34 Alış Satış %  
Dolar 13,5328 13,5389 % 0,75  
Euro 15,4173 15,4348 % 0,66  
Sterlin 18,3806 18,4728 % 0,56  
Frank 14,7411 14,8299 % 0,71  
Riyal 3,5961 3,6141 % 0,73  
13:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 -9,38  
Altın Gr. 788 788 1,76  
Cumhuriyet 5.229 5.308 9,00  
Tam 5.209 5.340 9,68  
Yarım 2.518 2.583 4,69  
Çeyrek 1.263 1.291 2,34  
Gümüş.Ons 22,80 22,83 -0,21  
Gümüş Gr. 9,93 9,94 -0,03  
B. Petrol 87,62 87,62 1,14