***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2021 18:11***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543
Transferler
1.172.651 -1.172.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.952 -731.652 -705.700 -705.700
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.952 -731.652 -705.700 -705.700
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -19.591 394.768 -1.732.569 -731.652 18.003.843 18.003.843
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 -1.732.569 350.342 29.093.353 29.093.353
Transferler
350.342 -350.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.256 585.690 590.946 590.946
Dönem Karı (Zararı)
585.690 585.690 585.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.256 5.256 5.256
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -34.809 394.768 -1.382.227 585.690 29.684.299 29.684.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.764.522 26.350
Dönem Karı (Zararı)
585.690 -731.652
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.240.509 474.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.341 33.212
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.022 53.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32.022 53.370
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-798.722 -454.091
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-803.147 -455.338
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.425 1.247
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-491.150 841.857
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-491.150 841.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.836.308 -59.779
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.844.543 248.407
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 10.234
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 10.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
51.991 -42
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
51.991 -42
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-49.983 -50.515
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.369 -274.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.473 -276.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.842 1.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.142 7.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.142 7.127
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.491.127 -317.083
Alınan Faiz
749.418 444.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-22.813 -100.967
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.948
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.948
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.600 -18.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.600 -18.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.782.122 5.402
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.782.122 5.402
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.698.907 16.150.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 14.916.785 16.156.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.988.978 21.773.161
Finansal Yatırımlar
6 14.762.808 7.427.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.762.808 7.427.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
14.762.808 7.427.115
Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 0
Diğer Alacaklar
8 4.539 1.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.539 1.571
Peşin Ödenmiş Giderler
13 53.782 3.799
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 2.468 3.799
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 51.314 0
ARA TOPLAM
29.810.107 29.205.646
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.810.107 29.205.646
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 181.588 198.151
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 60.500 5.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 14.089 1.629
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
256.177 205.321
TOPLAM VARLIKLAR
30.066.284 29.410.967
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 56.074 5.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 56.074 5.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 56.074 5.500
Ticari Borçlar
7 20.493 8.124
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.343 3.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 18.150 4.308
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 7.200 14.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 7.200 14.355
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 69.028 63.604
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 69.028 63.604
ARA TOPLAM
152.795 91.583
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
152.795 91.583
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 229.190 226.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 229.190 226.031
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
229.190 226.031
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
381.985 317.614
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.684.299 29.093.353
Ödenmiş Sermaye
16 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 92.887 92.887
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27.990 27.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -34.809 -40.065
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.809 -40.065
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -1.382.227 -1.732.569
Net Dönem Karı veya Zararı
585.690 350.342
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.684.299 29.093.353
TOPLAM KAYNAKLAR
30.066.284 29.410.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 67.255.195 17.959.381
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -66.159.194 -18.176.393
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.096.001 -217.012
BRÜT KAR (ZARAR)
1.096.001 -217.012
Genel Yönetim Giderleri
18 -510.814 -512.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 8.406 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.478 -738
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
590.115 -730.405
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
590.115 -730.405
Finansman Giderleri
20 -4.425 -1.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
585.690 -731.652
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
585.690 -731.652
DÖNEM KARI (ZARARI)
585.690 -731.652
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
585.690 -731.652
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,01950000 -0,03660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.256 25.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.256 25.952
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.256 25.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
590.946 -705.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
590.946 -705.700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934196


BIST
11:461.457
Değişim :  1,09% |  15,68
Açılış :  1.449  
Önceki Kapanış :  1.441  
En Yüksek
1.457
En Düşük
1.448
BIST En Aktif Hisseler11:46
MMCAS 8,25 60.992 % 10,00  
TGSAS 15,25 7.241.663 % 9,95  
YONGA 28,40 403.763 % 9,91  
AYES 23,96 1.083.639 % 8,91  
IHGZT 1,55 6.125.924 % 8,39  
11:46 Alış Satış %  
Dolar 8,2454 8,2487 % 0,18  
Euro 10,0355 10,0450 % 0,18  
Sterlin 11,5809 11,6390 % 0,87  
Frank 9,1224 9,1773 % 0,21  
Riyal 2,1913 2,2023 % 0,11  
11:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.837 5,24  
Altın Gr. 487 487 2,00  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,68 27,70 0,23  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,07  
B. Petrol 68,78 68,78 0,50