***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 19:47
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor  )


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 253.928 75.887.715 -1.927.321 -1.438.892 180.580 -88.715.513 -7.513.775 16.726.722 16.726.722
Transferler
0 0 -1.631.023 0 0 0 -5.882.752 7.513.775 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -210.174 635.174 3.917 0 -9.812.152 -9.383.235 -9.383.235
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 -9.812.152 -9.812.152 -9.812.152
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -210.174 635.174 3.917 0 0 428.917 428.917
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 253.928 74.256.692 -2.137.495 -803.718 184.497 -94.598.265 -9.812.152 7.343.487 7.343.487
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 253.929 73.664.998 -2.212.596 -516.361 186.939 -77.967.238 -21.951.369 16.558.302 16.558.302
Transferler
0 0 -1.553.637 0 0 0 -20.397.732 21.951.369 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -455.058 97.441 -3.507 0 -3.319.164 -3.680.288 -3.680.288
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 -3.319.164 -3.319.164 -3.319.164
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -455.058 97.441 -3.507 0 0 -361.124 -361.124
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 253.929 72.211.361 -2.667.654 -418.920 183.432 -98.364.790 -3.319.164 12.878.014 12.878.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.356.958 -8.575.908
Dönem Karı (Zararı)
-3.319.164 -9.812.152
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.319.164 -9.812.152
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.236.761 7.981.281
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 3.925.961 3.562.368
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
932.474 -25.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 932.474 -25.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
499.734 399.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
318.465 254.771
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 181.269 144.687
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.056.945 4.981.409
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -35.724 -22.440
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 5.092.669 5.003.849
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-171.850 -845.112
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-6.313 1.518
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-190 -93.360
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-190 -93.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.065.799 -6.464.392
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.984.367 -7.109.647
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 538.761 -470.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.523.128 -6.639.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3 -9.939 -13.100
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.939 -13.100
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.485.714 3.605.040
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.017.346 -3.958.532
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.584.204 -10.646.283
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.433.142 6.687.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
63.726 30.508
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
225.922 -27.919
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
225.922 -27.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.107.227 1.009.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
145.372 601.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
961.855 407.933
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.851.798 -8.295.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-494.840 -280.645
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.344.045 -2.551.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190 93.360
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190 93.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.380.023 -2.667.157
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -1.321.613 -2.325.072
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -58.410 -342.085
Alınan Faiz
35.788 22.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.327.633 12.323.689
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.750.000 69.732.915
Kredilerden Nakit Girişleri
23.750.000 69.732.915
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.313.940 -49.035.334
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.313.940 -49.035.334
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 7.428.558 -3.507.940
Ödenen Faiz
-5.192.251 -4.865.952
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-314.720 1.196.424
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-228 196.711
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-314.948 1.393.135
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.279.656 2.627.753
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.964.708 4.020.888


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.964.708 3.279.656
Ticari Alacaklar
32.001.160 23.949.267
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.624.297 4.163.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 28.376.863 19.786.209
Diğer Alacaklar
160.313 146.040
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 34.865 24.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
125.448 121.114
Stoklar
22.235.767 19.750.053
Peşin Ödenmiş Giderler
497.132 173.640
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
497.132 173.640
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
43.321 37.924
Diğer Dönen Varlıklar
8 569.171 1.013.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
569.171 1.013.737
ARA TOPLAM
58.471.572 48.350.317
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
58.471.572 48.350.317
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
229.290 233.674
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
229.290 233.674
Diğer Alacaklar
6.189 40.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.189 40.282
Maddi Duran Varlıklar
5 125.699.693 128.264.611
Arazi ve Arsalar
46.734.500 46.734.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.561.094 2.732.046
Binalar
13.575.573 14.496.348
Tesis, Makine ve Cihazlar
61.505.126 63.122.587
Taşıtlar
4.734
Mobilya ve Demirbaşlar
1.000.657 960.279
Yapılmakta Olan Yatırımlar
234.340 125.714
Diğer Maddi Duran Varlıklar
88.403 88.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 384.436 365.456
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
384.436 365.456
Peşin Ödenmiş Giderler
340.000 340.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
340.000 340.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
126.659.608 129.244.023
TOPLAM VARLIKLAR
185.131.180 177.594.340
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.924.019 1.686.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.924.019 1.686.411
Banka Kredileri
7 12.750.823 1.523.820
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 173.196 162.591
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28.089.078 25.925.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
28.089.078 25.925.740
Banka Kredileri
7 28.089.078 25.925.740
Diğer Finansal Yükümlülükler
1.878.505 6.155.971
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
1.878.505 6.155.971
Ticari Borçlar
47.755.936 40.738.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 5.507.258 3.923.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
42.248.678 36.815.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
377.775 314.049
Diğer Borçlar
8.595.761 941.281
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7.980.506 551.948
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
615.255 389.333
Türev Araçlar
7 752.684 854.561
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
752.684 854.561
Ertelenmiş Gelirler
517.827 207.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
517.827 207.807
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 627.765 493.496
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
627.765 493.496
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 665.220 6.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
665.220 6.000
ARA TOPLAM
102.184.570 77.323.906
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.184.570 77.323.906
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.303.058 71.194.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
57.303.058 71.194.608
Banka Kredileri
7 56.987.117 70.789.333
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 315.941 405.275
Diğer Borçlar
601
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
601
Türev Araçlar
7 88.052
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
88.052
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.657.101 3.225.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.657.101 3.225.041
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 9.107.836 9.204.431
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.068.596 83.712.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
172.253.166 161.036.038
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.878.014 16.558.302
Ödenmiş Sermaye
10 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
69.543.707 71.552.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
69.543.707 71.552.402
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5 72.211.361 73.764.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.667.654 -2.212.596
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-235.488 -329.422
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-418.920 -516.361
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-418.920 -516.361
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
183.432 186.939
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
183.432 186.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-98.364.970 -77.967.238
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.319.164 -21.951.369
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.878.014 16.558.302
TOPLAM KAYNAKLAR
185.131.180 177.594.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 84.459.379 65.283.959 41.566.971 34.807.518
Satışların Maliyeti
11 -64.769.974 -51.998.345 -31.535.522 -28.149.551
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.689.405 13.285.614 10.031.449 6.657.967
BRÜT KAR (ZARAR)
19.689.405 13.285.614 10.031.449 6.657.967
Genel Yönetim Giderleri
12.ii -3.753.718 -3.400.846 -1.993.610 -1.775.562
Pazarlama Giderleri
12.i -10.666.244 -8.793.440 -5.400.942 -4.675.137
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-496.508 -374.629 -271.815 -188.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.259.075 2.080.436 1.427.802 1.234.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.343.956 -5.021.249 -3.031.315 -1.876.642
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.688.054 -2.224.114 761.569 -623.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
190 93.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.688.244 -2.130.754 761.569 -623.502
Finansman Gelirleri
14.i 2.360.941 1.945.235 273.941 -1.018.568
Finansman Giderleri
14.ii -9.374.662 -9.625.115 -3.771.141 -4.761.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.325.477 -9.810.634 -2.735.631 -6.403.516
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.313 -1.518 61.892 77.635
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 6.313 -1.518 61.892 77.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.319.164 -9.812.152 -2.673.739 -6.325.881
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.319.164 -9.812.152 -2.673.739 -6.325.881
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.319.164 -9.812.152 -2.673.739 -6.325.881
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına kayıp -0,07380000 0,24530000 -0,05940000 -0,01581000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-455.058 -210.174 -244.344 -159.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-568.823 -262.718 -305.430 -198.823
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 113.765 52.544 61.086 39.765
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
113.765 52.544 61.086 39.765
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
93.934 639.091 -89.146 157.989
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-4.384 4.896 -4.384 4.896
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-4.384 4.896 -4.384 4.896
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
121.801 793.968 -107.049 192.589
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
121.801 793.968 -107.049 192.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 -23.483 -159.773 22.287 -39.496
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
877 -979 877 -979
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-24.360 -158.794 21.410 -38.517
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-361.124 428.917 -333.490 -1.069
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.680.288 -9.383.235 -3.007.229 -6.326.950
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.680.288 -9.383.235 -3.007.229 -6.326.950http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551606


BIST
18:052.980
Değişim :  2,29% |  66,70
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.983
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AVGYO 3,30 57.391.415 % 10,00  
COSMO 26,64 3.601.179 % 9,99  
CMBTN 290,70 46.698.668 % 9,99  
TETMT 251,30 18.853.809 % 9,98  
KZBGY 32,00 62.295.170 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9308 17,9708 % 0,13  
Euro 18,2603 18,3036 % 0,15  
Sterlin 21,5516 21,6597 % -0,06  
Frank 18,7734 18,8865 % -0,07  
Riyal 4,7644 4,7883 % -0,05  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 2,01  
Altın Gr. 1.017 1.017 -0,27  
Cumhuriyet 6.849 6.952 -9,00  
Tam 6.837 6.919 3,00  
Yarım 3.332 3.383 2,00  
Çeyrek 1.671 1.691 1,00  
Gümüş.Ons 19,79 19,82 0,01  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 -0,01  
B. Petrol 93,01 93,01 0,07