***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

31.10.2016 18:47
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor  )


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 253.928 75.887.715 -1.927.321 -1.438.892 180.580 -88.715.513 -7.513.775 16.726.722 16.726.722
Transferler
-2.446.533 -5.067.242 7.513.775 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-248.776 926.618 3.917 -22.043.455 -21.361.696 -21.361.696
Dönem Karı (Zararı)
-22.043.455 -22.043.455 -22.043.455
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-248.776 926.618 3.917 681.759 681.759
Sermaye Arttırımı
20.000.000 1 20.000.001 20.000.001
Sermaye Azaltımı
-15.000.000 15.000.000 0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 253.929 73.441.182 -2.176.097 -512.274 184.497 -78.782.755 -22.043.455 15.365.027 15.365.027
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 253.929 73.764.998 -2.212.596 -516.361 186.939 -77.967.238 -21.951.369 16.558.302 16.558.302
Transferler
-6.663.489 -15.287.880 21.951.369 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-672.670 318.914 -3.507 -7.380.679 -7.737.942 -7.737.942
Dönem Karı (Zararı)
-7.380.679 -7.380.679 -7.380.679
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-672.670 318.914 -3.507 -357.263 -357.263
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 253.929 67.101.509 -2.885.266 -197.447 183.432 -93.255.118 -7.380.679 8.820.360 8.820.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.536.348 -13.385.944
Dönem Karı (Zararı)
-7.380.679 -22.043.455
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.380.679 -22.043.455
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.708.120 11.704.010
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 5.891.268 5.462.852
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
920.474 41.349
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 920.474 41.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
593.161 577.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
482.984 410.808
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 110.177 166.916
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.816.491 7.915.887
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -81.911 -94.279
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 7.898.402 8.010.166
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.013.540 -2.147.350
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-184.802 -53.092
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-342.012 -93.360
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-342.012 -93.360
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
67.137 -2.751.910
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.002.493 -3.579.050
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 957.030 -111.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.959.523 -3.467.276
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3 -12.185 -6.829
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.185 -6.829
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.068.706 6.248.245
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.572.241 -6.436.498
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.565.374 -14.358.645
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.006.867 7.922.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
76.813 68.047
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.994 338.134
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
72.994 338.134
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.428.473 616.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
419.605 435.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.008.868 180.916
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.394.578 -13.091.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-858.230 -294.589
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.746.906 -5.900.403
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.979.727 93.360
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.979.727 93.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.290.039 -6.088.042
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -2.130.142 -5.353.088
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -159.897 -734.954
Alınan Faiz
57.218 94.279
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.719.017 34.673.149
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.000.001
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.000.001
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.000.000 56.113.000
Kredilerden Nakit Girişleri
22.000.000 56.113.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.938.080 -27.444.489
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.938.080 -27.444.489
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 8.237.832 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 0 -6.976.941
Ödenen Faiz
-8.018.769 -7.018.422
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.564.237 15.386.802
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.885 353.696
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.580.122 15.740.498
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.279.656 2.627.753
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.859.778 18.368.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.859.778 3.279.656
Ticari Alacaklar
27.137.919 23.949.267
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.206.028 4.163.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 23.931.891 19.786.209
Diğer Alacaklar
173.593 146.040
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 37.111 24.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
136.482 121.114
Stoklar
22.818.759 19.750.053
Peşin Ödenmiş Giderler
386.521 173.640
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
386.521 173.640
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.341 37.924
Diğer Dönen Varlıklar
8 425.746 1.013.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
425.746 1.013.737
ARA TOPLAM
55.814.657 48.350.317
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.814.657 48.350.317
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
229.290 233.674
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
229.290 233.674
Diğer Alacaklar
6.188 40.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.188 40.282
Maddi Duran Varlıklar
5 119.952.793 128.264.611
Arazi ve Arsalar
42.326.198 46.734.500
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.438.159 2.732.046
Binalar
12.916.507 14.496.348
Tesis, Makine ve Cihazlar
61.039.959 63.122.587
Taşıtlar
1.587 4.734
Mobilya ve Demirbaşlar
968.088 960.279
Yapılmakta Olan Yatırımlar
173.892 125.714
Diğer Maddi Duran Varlıklar
88.403 88.403
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 462.837 365.456
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
462.837 365.456
Peşin Ödenmiş Giderler
340.000 340.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
340.000 340.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
120.991.108 129.244.023
TOPLAM VARLIKLAR
176.805.765 177.594.340
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.093.868 1.686.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.093.868 1.686.411
Banka Kredileri
7 1.915.112 1.523.820
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 178.756 162.591
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.732.180 25.925.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
30.732.180 25.925.740
Banka Kredileri
7 30.732.180 25.925.740
Diğer Finansal Yükümlülükler
6.155.971
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6.155.971
Ticari Borçlar
47.122.780 40.738.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 6.488.428 3.923.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
40.634.352 36.815.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
390.862 314.049
Diğer Borçlar
9.252.107 941.281
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 8.789.780 551.948
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
462.327 389.333
Türev Araçlar
7 477.647 854.561
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
477.647 854.561
Ertelenmiş Gelirler
776.289 207.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
776.289 207.807
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 556.673 493.496
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
556.673 493.496
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 459.905 6.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
459.905 6.000
ARA TOPLAM
91.862.311 77.323.906
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.862.311 77.323.906
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.468.673 71.194.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
63.468.673 71.194.608
Banka Kredileri
7 63.199.561 70.789.333
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 269.112 405.275
Türev Araçlar
7 88.052
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
88.052
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.724.105 3.225.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.724.105 3.225.041
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 8.930.316 9.204.431
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.123.094 83.712.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
167.985.405 161.036.038
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.820.360 16.558.302
Ödenmiş Sermaye
10 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
64.216.243 71.552.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
64.216.243 71.552.402
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5 67.101.509 73.764.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.885.266 -2.212.596
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.015 -329.422
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-197.447 -516.361
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-197.447 -516.361
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
183.432 186.939
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
183.432 186.939
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-93.255.118 -77.967.238
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.380.679 -21.951.369
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.820.360 16.558.302
TOPLAM KAYNAKLAR
176.805.765 177.594.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 120.680.973 97.673.298 36.221.594 32.389.339
Satışların Maliyeti
11 -93.093.864 -77.355.636 -28.323.890 -25.357.291
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.587.109 20.317.662 7.897.704 7.032.048
BRÜT KAR (ZARAR)
27.587.109 20.317.662 7.897.704 7.032.048
Genel Yönetim Giderleri
12.ii -5.503.611 -5.244.577 -1.749.893 -1.843.731
Pazarlama Giderleri
12.i -15.236.982 -13.406.682 -4.570.738 -4.613.242
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-747.766 -577.731 -251.258 -203.102
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.i 4.253.108 3.276.381 994.033 1.195.946
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13.ii -6.521.469 -8.744.473 -2.177.513 -3.723.224
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.830.389 -4.379.420 142.335 -2.155.305
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
342.012 93.360 341.822 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.172.401 -4.286.060 484.157 -2.155.305
Finansman Gelirleri
14.i 695.121 2.794.577 113.069 849.341
Finansman Giderleri
14.ii -12.433.003 -20.605.064 -4.837.230 -10.979.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.565.481 -22.096.547 -4.240.004 -12.285.913
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
184.802 53.092 178.489 54.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 184.802 53.092 178.489 54.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.380.679 -22.043.455 -4.061.515 -12.231.303
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.380.679 -22.043.455 -4.061.515 -12.231.303
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.380.679 -22.043.455 -4.061.515 -12.231.303
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Zarar -0,16400000 -0,55060000 -0,09030000 -0,30500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-672.670 -248.776 -217.612 -38.602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-840.835 -310.970 -272.012 -48.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 168.165 62.194 54.400 9.650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
168.165 62.194 54.400 9.650
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
315.407 930.535 221.473 291.444
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-4.384 4.896
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-4.384 4.896
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
398.643 1.158.273 276.842 364.305
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
398.643 1.158.273 276.842 364.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 -78.852 -232.634 -55.369 -72.861
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
877 -979
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-79.729 -231.655 -55.369 -72.861
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-357.263 681.759 3.861 252.842
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.737.942 -21.361.696 -4.057.654 -11.978.461
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.737.942 -21.361.696 -4.057.654 -11.978.461http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565248


BIST
18:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913
En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8913 17,9365 % -0,12  
Euro 18,1961 18,2518 % -0,01  
Sterlin 21,6007 21,7090 % 0,05  
Frank 18,7935 18,9067 % -0,59  
Riyal 4,7603 4,7842 % -0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -2,64  
Altın Gr. 1.024 1.024 -4,13  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.862 6.957 1,00  
Yarım 3.343 3.401 0,00  
Çeyrek 1.677 1.700 0,00  
Gümüş.Ons 20,13 20,16 -0,13  
Gümüş Gr. 11,60 11,61 -0,11  
B. Petrol 91,75 91,75 -3,35