***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 23:41
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 253.929 73.764.998 -2.212.596 71.552.402 71.552.402 -516.361 -516.361 186.939 186.939 -329.422 -77.967.238 -21.951.369 -99.918.607 16.558.302 16.558.302
Transferler
-7.435.911 -7.435.911 -7.435.911 0 -14.515.458 21.951.369 7.435.911 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-668.978 -668.978 -668.978 339.664 339.664 -5.085 -5.085 334.579 -15.898.480 -15.898.480 -16.232.879 -16.232.879
Dönem Karı (Zararı)
-15.898.480 -15.898.480 -15.898.480 -15.898.480
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-668.978 -668.978 0 -668.978 0 339.664 0 339.664 -5.085 -5.085 0 334.579 -334.399 -334.399
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 0 253.929 66.329.087 -2.881.574 63.447.513 0 63.447.513 -176.697 0 -176.697 181.854 181.854 0 5.157 0 -92.482.696 -15.898.480 -108.381.176 325.423 325.423
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 253.929 66.329.087 -2.881.574 63.447.513 0 63.447.513 0 -176.697 0 -176.697 181.854 181.854 0 5.157 0 -92.482.696 -15.898.480 -108.381.176 325.423 325.423
Transferler
-2.988.870 -2.988.870 -2.988.870 0 -12.909.610 15.898.480 2.988.870 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.823.374 -350.335 30.473.039 0 30.473.039 0 176.697 176.697 35.190 35.190 0 211.887 -16.220.708 -16.220.708 14.464.218 14.464.218
Dönem Karı (Zararı)
-16.220.708 -16.220.708 -16.220.708 -16.220.708
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.823.374 -350.335 30.473.039 0 30.473.039 0 176.697 0 176.697 35.190 35.190 0 211.887 30.684.926 30.684.926
Sermaye Arttırımı
20.900.000 20.900.000 20.900.000
Sermaye Azaltımı
-23.900.000 23.900.000 23.900.000 0 0
Kar Payları
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 94.163.591 -3.231.909 90.931.682 0 90.931.682 0 0 0 0 217.044 217.044 0 217.044 0 -81.492.306 -16.220.708 -97.713.014 35.689.641 0 35.689.641


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.208.535 14.710.231
Dönem Karı (Zararı)
-16.220.708 -15.898.480
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-16.220.708 -15.898.480
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.055.990 29.393.682
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 8.424.043 7.928.186
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.000 924.113
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -5.000 924.113
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
617.216 928.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 830.740 762.560
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-213.524 165.604
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-23.820 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.396.519 10.753.058
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24,27 -111.511 -106.552
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24,27 13.508.030 10.859.610
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.941.170 9.353.543
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -243.290 -151.370
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.848 -342.012
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -50.848 -342.012
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.338.669 2.230.329
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.091.366 -6.659.825
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.486.794 537.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.604.572 -7.197.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-157.250 895.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-157.250 895.569
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.149.375 -2.321.447
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-45.237 -70.778
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.730.393 9.064.907
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
634.366 2.400.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.096.027 6.664.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
456.277 293.391
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-571.532 1.217.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
166.759 -189.083
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
166.759 -189.083
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.173.951 15.725.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -965.416 -1.015.300
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.535.780 734.063
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.574 5.040.075
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.574 5.040.075
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.431.949 -4.425.954
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -10.336.115 -3.966.955
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -95.834 -458.999
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-726.262 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-726.262
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-2.574.205 14.058
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 -2.574.205 14.058
Alınan Temettüler
25 23.820
Alınan Faiz
112.242 105.884
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.706.127 -11.743.125
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.900.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 20.900.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.846.282 21.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
99.846.282 21.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.191.254 -32.695.340
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.883.500 -26.202.875
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-307.754 -6.492.465
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
6 -11.221.776 10.679.182
Ödenen Faiz
-14.039.379 -10.726.967
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.033.372 3.701.169
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
43.866 49.036
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.989.506 3.750.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.029.861 3.279.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.040.355 7.029.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.040.355 7.029.861
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
36.732.624 30.220.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.055.602 4.152.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 30.677.022 26.067.369
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
2.711.511 150.848
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.585.073 10.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 126.438 139.980
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Stoklar
9 25.203.356 18.053.981
Peşin Ödenmiş Giderler
289.655 244.418
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 289.655 244.418
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17.163 15.364
Diğer Dönen Varlıklar
307.415 156.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 307.415 156.623
ARA TOPLAM
67.302.079 55.871.327
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.302.079 55.871.327
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
217.043 227.318
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
3 217.043 227.318
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
26.189 6.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 26.189 6.189
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 166.092.031 123.711.844
Arazi ve Arsalar
48.685.000 42.326.198
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.469.999 2.318.475
Binalar
25.994.550 12.481.343
Tesis, Makine ve Cihazlar
87.465.810 65.527.713
Mobilya ve Demirbaşlar
1.042.950 996.306
Yapılmakta Olan Yatırımlar
433.722 61.809
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 706.379 735.447
Diğer Haklar
706.379 735.447
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.066.262 340.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.066.262 340.000
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
168.107.904 125.020.798
TOPLAM VARLIKLAR
235.409.983 180.892.125
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.136.308 1.199.699
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 4.136.308 1.199.699
Banka Kredileri
4.000.000 1.015.204
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
136.308 184.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.215.253 35.594.815
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 21.215.253 35.594.815
Banka Kredileri
21.215.253 35.594.815
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
81.817.542 55.494.439
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 7.777.600 6.871.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 74.039.942 48.622.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.063.717 607.440
Diğer Borçlar
634.379 11.689.396
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 9.353 11.231.129
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 625.026 458.267
Türev Araçlar
15 0 344.130
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 344.130
Ertelenmiş Gelirler
10 853.870 1.425.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
853.870 1.425.402
Kısa Vadeli Karşılıklar
193.560 407.084
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 193.560 407.084
ARA TOPLAM
109.914.629 106.762.405
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
109.914.629 106.762.405
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
67.527.085 61.026.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 67.527.085 61.026.312
Banka Kredileri
67.442.613 60.805.533
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
84.472 220.779
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 4.111.768 3.808.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.111.768 3.808.524
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 18.166.860 8.969.461
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.805.713 73.804.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
199.720.342 180.566.702
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.689.641 325.423
Ödenmiş Sermaye
21 42.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
90.931.682 63.447.513
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
90.931.682 63.447.513
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 94.163.591 66.329.087
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.231.909 -2.881.574
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
217.044 5.157
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -176.697
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -176.697
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
217.044 181.854
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
217.044 181.854
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-81.492.306 -92.482.696
Net Dönem Karı veya Zararı
-16.220.708 -15.898.480
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.689.641 325.423
TOPLAM KAYNAKLAR
235.409.983 180.892.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 184.671.175 162.711.852
Satışların Maliyeti
22 -148.761.434 -125.523.465
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.909.741 37.188.387
BRÜT KAR (ZARAR)
22 35.909.741 37.188.387
Genel Yönetim Giderleri
23 -8.948.986 -7.593.187
Pazarlama Giderleri
23 -21.193.976 -20.807.319
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -1.107.186 -980.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 9.459.862 5.257.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -12.264.561 -12.860.185
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.854.894 204.429
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 74.668 342.012
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.929.562 546.441
Finansman Gelirleri
27 807.425 899.822
Finansman Giderleri
27 -19.200.985 -17.496.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.463.998 -16.049.850
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
243.290 151.370
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 243.290 151.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.220.708 -15.898.480
DÖNEM KARI (ZARARI)
-16.220.708 -15.898.480
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-16.220.708 -15.898.480
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.473.039 -668.978
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 40.352.939
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -437.920 -836.223
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11 -2.094.852
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.347.128 167.245
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29 -7.434.713 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 87.585 167.245
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
211.887 334.579
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-10.275 -6.356
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
3 -10.275 -6.356
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
220.871 424.580
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
220.871 424.580
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.291 -83.645
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 45.465 1.271
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
29 -44.174 -84.916
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.684.926 -334.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.464.218 -16.232.879
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
14.464.218 -16.232.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665223


BIST18:053.020
Değişim :  0,01% |  0,19
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
2.999
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SAYAS 50,60 81.992.082 % 10,00  
HKTM 13,31 1.386.103 % 10,00  
SEYKM 9,25 69.557.555 % 9,99  
OYLUM 4,08 28.576.059 % 9,97  
EKIZ 10,28 1.710.997 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0837 18,1055 % 0,15  
Euro 18,1324 18,2252 % -0,20  
Sterlin 21,3390 21,4460 % -0,72  
Frank 18,8014 18,9147 % -0,01  
Riyal 4,8047 4,8288 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 -10,93  
Altın Gr. 1.016 1.017 -4,85  
Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.816 6.904 -33,00  
Yarım 3.321 3.375 -17,00  
Çeyrek 1.666 1.687 -8,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,49  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,27  
B. Petrol 95,78 95,78 -0,81