***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 20:48
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 94.163.591 -3.231.909 90.931.682 90.931.682 217.044 217.044 217.044 -81.492.306 -16.220.708 -97.713.014 35.689.641 35.689.641
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
217.044 -217.044 -217.044 -217.044
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
42.000.000 253.929 94.163.591 -3.231.909 217.044 91.148.726 91.148.726 0 0 -81.492.306 -16.220.708 -97.713.014 35.689.641 35.689.641
Transferler
-751.635 -751.635 -751.635 0 -15.469.073 16.220.708 751.635 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-332.739 -332.739 -332.739 -6.333.213 -6.333.213 -6.665.952 -6.665.952
Dönem Karı (Zararı)
-6.333.213 -6.333.213 -6.333.213 -6.333.213
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-332.739 -332.739 -332.739 0 -332.739 -332.739
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 93.411.956 -3.564.648 90.064.352 90.064.352 -96.961.379 -6.333.213 -103.294.592 29.023.689 29.023.689
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 103.325.983 -4.046.036 99.279.947 99.279.947 227.802 227.802 227.802 -94.759.011 -19.336.931 -114.095.942 27.665.736 27.665.736
Transferler
-934.925 -934.925 -934.925 0 0 -18.402.006 19.336.931 934.925 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-475.250 -475.250 -475.250 0 0 -4.967.166 -4.967.166 -5.442.416 -5.442.416
Dönem Karı (Zararı)
-4.967.166 -4.967.166 -4.967.166 -4.967.166
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-475.250 -475.250 -475.250 0 0 -475.250 -475.250 -475.250 -475.250
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 102.391.058 -4.521.286 97.869.772 97.869.772 227.802 227.802 227.802 -113.161.017 -4.967.166 -118.128.183 22.223.320 22.223.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.028.365 -398.026
Dönem Karı (Zararı)
-4.967.166 -6.333.213
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.967.166 -6.333.213
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.234.572 9.067.362
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5,6 2.175.562 1.790.752
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.138
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.138
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
350.269 196.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
385.886 213.233
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-35.617 -16.926
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
3 -26.743 -13.704
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.185.565 3.965.083
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-160.699 -38.116
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.346.264 4.003.199
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.607.449 3.019.243
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -50.392 109.681
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-28.103.503 -2.857.347
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.193.440 -1.079.603
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.511.043 2.622.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.682.397 -3.702.417
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
660.087 -2.550.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
660.087 -2.550.784
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5.822.725 3.625.471
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
208.870 -173.844
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.864.325 -2.079.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.568.593 -4.117.614
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.432.918 2.037.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
733.166 37.984
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.914
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-49.914
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.111 -591.369
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
567.217 -45.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
567.217 -45.335
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.836.097 -123.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-192.268 -274.828
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.698 3.443.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.985.633 -189.067
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.948.494 -128.815
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -37.139 -60.252
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 996.262
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
996.262
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.763.163 2.598.777
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
1.763.163 2.598.777
Alınan Temettüler
26.743
Alınan Faiz
161.029 38.019
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.543.758 -392.633
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.750.000 21.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
36.750.000 21.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.159.842 -18.731.400
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.041.604 -19.114.483
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-118.238 383.083
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
3 -288.542 264.462
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -263.232
Ödenen Faiz
-5.494.626 -3.425.695
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.480.695 2.653.332
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
213.083 16.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.693.778 2.670.184
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.220.381 2.040.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.914.159 4.710.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8.914.159 6.220.381
Ticari Alacaklar
44.735.043 34.304.038
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 12.082.902 10.341.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 32.652.141 23.962.606
Diğer Alacaklar
249.922 1.988.824
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 32.212 1.795.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
217.710 193.449
Stoklar
30.988.987 36.811.712
Peşin Ödenmiş Giderler
474.122 682.993
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
474.122 682.993
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
53.195 31.696
Diğer Dönen Varlıklar
505.698 1.211.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 505.698 1.211.882
ARA TOPLAM
85.921.126 81.251.526
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.921.126 81.251.526
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
227.802 227.802
Diğer Alacaklar
5.999 5.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.999 5.999
Maddi Duran Varlıklar
5 184.663.089 184.864.536
Arazi ve Arsalar
48.685.000 48.685.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.444.194 2.518.838
Binalar
25.295.461 25.517.406
Tesis, Makine ve Cihazlar
106.294.835 106.480.902
Taşıtlar
103.589 3.790
Mobilya ve Demirbaşlar
1.207.401 1.227.382
Yapılmakta Olan Yatırımlar
632.609 431.218
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.168.755
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 776.049 764.530
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
776.049 764.530
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
186.841.694 185.862.867
TOPLAM VARLIKLAR
272.762.820 267.114.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.473.328 5.077.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.473.328 5.077.517
Banka Kredileri
7 41.407.247 5.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
66.081 77.517
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.321.768 48.586.638
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
360.120
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
360.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
58.961.648 48.586.638
Banka Kredileri
7 58.961.648 48.586.638
Ticari Borçlar
90.456.831 111.533.445
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 12.914.728 4.201.266
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 77.542.103 107.332.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.151.837 418.671
Diğer Borçlar
1.521.526 1.342.689
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 322.125 710.514
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.199.401 632.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
449.185 437.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
449.185 437.074
Kısa Vadeli Karşılıklar
549.987 585.604
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 549.987 585.604
ARA TOPLAM
194.924.462 167.981.638
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.924.462 167.981.638
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.866.431 45.336.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.866.431 45.336.888
Banka Kredileri
7 28.107.710 45.329.933
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
758.721 6.955
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.556.622 4.768.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.556.622 4.768.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 21.191.985 21.361.190
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.615.038 71.467.019
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.539.500 239.448.657
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.223.320 27.665.736
Ödenmiş Sermaye
10 42.000.000 42.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
98.097.574 99.507.749
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
97.869.772 99.279.947
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
102.391.058 103.325.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.521.286 -4.046.036
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
227.802 227.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-113.161.017 -94.759.011
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.967.166 -19.336.931
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.223.320 27.665.736
TOPLAM KAYNAKLAR
272.762.820 267.114.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 61.388.642 51.500.781
Satışların Maliyeti
11 -47.498.878 -42.673.118
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.889.764 8.827.663
BRÜT KAR (ZARAR)
11 13.889.764 8.827.663
Genel Yönetim Giderleri
12 -2.614.755 -2.361.789
Pazarlama Giderleri
12 -6.004.434 -5.359.888
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -327.072 -292.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 918.138 945.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -4.991.881 -3.534.822
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
869.760 -1.775.821
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 26.743 13.704
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
896.503 -1.762.117
Finansman Gelirleri
15 672.582 239.966
Finansman Giderleri
15 -6.586.643 -4.701.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.017.558 -6.223.532
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
50.392 -109.681
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 50.392 -109.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.967.166 -6.333.213
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.967.166 -6.333.213
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-4.967.166 -6.333.213
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-475.250 -332.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-594.063 -415.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 118.813 83.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
118.813 83.186
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-475.250 -332.739
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.442.416 -6.665.952
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-5.442.416 -6.665.952http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760030


BIST18:053.020
Değişim :  0,01% |  0,19
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
2.999
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SAYAS 50,60 81.992.082 % 10,00  
HKTM 13,31 1.386.103 % 10,00  
SEYKM 9,25 69.557.555 % 9,99  
OYLUM 4,08 28.576.059 % 9,97  
EKIZ 10,28 1.710.997 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0863 18,1158 % 0,20  
Euro 18,1548 18,2094 % -0,28  
Sterlin 21,3243 21,4312 % -0,79  
Frank 18,7816 18,8947 % -0,12  
Riyal 4,8003 4,8244 % 0,10  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 -10,88  
Altın Gr. 1.017 1.017 -4,71  
Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.815 6.903 -34,00  
Yarım 3.321 3.375 -17,00  
Çeyrek 1.665 1.687 -8,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,08 -0,49  
Gümüş Gr. 11,09 11,11 -0,26  
B. Petrol 95,92 95,92 -0,67