***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 23:14
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 94.163.591 -3.231.909 90.931.682 217.044 91.148.726 0 0 -81.492.306 -16.220.708 -97.713.014 35.689.641 35.689.641
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
-1.477.418 -1.477.418 -1.477.418 0 0 -14.743.290 16.220.708 1.477.418 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-664.524 -664.524 -664.524 0 0 -14.010.909 -14.010.909 -14.675.433 -14.675.433
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 -14.010.909 -14.010.909 -14.010.909 -14.010.909
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-664.524 -664.524 -664.524 0 0 0 -664.524 -664.524
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 92.686.173 -3.896.433 88.789.740 217.044 89.006.784 0 0 0 -96.235.596 -14.010.909 -110.246.505 21.014.208 21.014.208
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 103.325.983 -4.046.036 99.279.947 227.802 99.507.749 0 0 -94.759.011 -19.336.931 -114.095.942 27.665.736 27.665.736
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0
Transferler
-1.869.751 -1.869.751 -1.869.751 0 0 -17.467.180 19.336.931 1.869.751 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-680.262 -680.262 -680.262 -14.653.867 -14.653.867 -15.334.129 -15.334.129
Dönem Karı (Zararı)
-14.653.867 -14.653.867 -14.653.867 -14.653.867
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-680.262 -680.262 -680.262 -680.262
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 101.456.232 -4.726.298 96.729.934 227.802 96.957.736 0 0 -112.226.191 -14.653.867 -126.880.058 12.331.607 12.331.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.385.938 12.156.398
Dönem Karı (Zararı)
-14.653.867 -14.010.909
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.653.867 -14.010.909
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.693.935 22.871.108
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6 4.424.447 3.554.576
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.138 100.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -7.138 100.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
679.799 449.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
715.416 490.194
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-35.617 -41.074
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-26.743 -13.704
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.500.764 7.163.448
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-238.988 -72.892
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.739.752 7.236.340
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.194.256 12.407.328
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-973.111
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-973.111
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -38.731 183.451
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.719
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.783.739 3.817.789
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.985.314 1.784.814
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.086.006 1.855.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.071.320 -70.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.385.742 -3.360.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.385.742 -3.360.425
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.689.984 -4.007.359
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
363.419 932.435
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.921.595 8.071.042
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.957.172 -3.155.860
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.878.767 11.226.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
843.415 332.236
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.336
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.336
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-76.536 69.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
114.934 -3.990
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
114.934 -3.990
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-48.743.671 12.677.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-642.267 -521.590
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.231.962 -14.172.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.719
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.719
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.321.129 -6.355.901
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -4.237.144 -6.249.481
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -83.985 -106.420
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.789.606 -7.908.681
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.789.606 -7.908.681
Alınan Temettüler
26.743 13.704
Alınan Faiz
240.099 78.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.476.861 5.171.438
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.300.000 58.172.547
Kredilerden Nakit Girişleri
7 64.300.000 58.172.547
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.902.790 -46.080.116
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -11.865.363 -45.978.743
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-37.427 -101.373
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 7.608.564 388.549
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -299.478
Ödenen Faiz
-13.229.435 -7.309.542
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.141.039 3.155.638
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
238.882 53.703
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.902.157 3.209.341
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.220.381 2.040.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.318.224 5.249.696


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.318.224 6.220.381
Ticari Alacaklar
41.624.517 34.304.038
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 6.583.453 10.341.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 35.041.064 23.962.606
Diğer Alacaklar
206.038 1.988.824
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 5.769 1.795.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
200.269 193.449
Stoklar
38.501.696 36.811.712
Peşin Ödenmiş Giderler
332.406 682.993
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
332.406 682.993
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
61.950 31.696
Diğer Dönen Varlıklar
8 3.559.439 1.211.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.559.439 1.211.882
ARA TOPLAM
85.604.270 81.251.526
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.604.270 81.251.526
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
227.802 227.802
Diğer Alacaklar
5.999 5.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.999 5.999
Maddi Duran Varlıklar
5 184.782.361 184.864.536
Arazi ve Arsalar
48.685.000 48.685.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.369.725 2.518.838
Binalar
24.972.857 25.517.406
Tesis, Makine ve Cihazlar
105.859.146 106.480.902
Taşıtlar
204.023 3.790
Mobilya ve Demirbaşlar
1.168.394 1.227.382
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.523.216 431.218
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 946.263
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 780.469 764.530
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
780.469 764.530
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
186.742.894 185.862.867
TOPLAM VARLIKLAR
272.347.164 267.114.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.045.776 5.077.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.045.776 5.077.517
Banka Kredileri
7 67.998.729 5.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 47.047 77.517
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.144.466 48.586.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
59.144.466 48.586.638
Banka Kredileri
7 58.953.348 48.586.638
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 191.118
Ticari Borçlar
70.073.541 111.533.445
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 18.567.244 4.201.266
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
51.506.297 107.332.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.262.086 418.671
Diğer Borçlar
9.066.187 1.342.689
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 8.319.078 710.514
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
747.109 632.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
360.538 437.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
360.538 437.074
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 549.987 585.604
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
549.987 585.604
ARA TOPLAM
208.502.581 167.981.638
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
208.502.581 167.981.638
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.668.166 45.336.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.668.166 45.336.888
Banka Kredileri
7 23.909.445 45.329.933
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 758.721 6.955
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.692.417 4.768.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.692.417 4.768.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 21.152.393 21.361.190
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.512.976 71.467.019
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
260.015.557 239.448.657
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.331.607 27.665.736
Ödenmiş Sermaye
10 42.000.000 42.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
96.957.736 99.507.749
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
96.729.934 99.279.947
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5 101.456.232 103.325.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.726.298 -4.046.036
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
227.802 227.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-112.226.191 -94.759.011
Net Dönem Karı veya Zararı
-14.653.867 -19.336.931
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.331.607 27.665.736
TOPLAM KAYNAKLAR
272.347.164 267.114.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 115.299.081 110.050.865 53.910.439 58.550.084
Satışların Maliyeti
11 -91.959.735 -89.339.728 -44.460.857 -46.666.610
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.339.346 20.711.137 9.449.582 11.883.474
BRÜT KAR (ZARAR)
23.339.346 20.711.137 9.449.582 11.883.474
Genel Yönetim Giderleri
12 -4.783.519 -4.628.201 -2.168.764 -2.387.561
Pazarlama Giderleri
12 -11.304.882 -11.102.797 -5.300.448 -5.742.909
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-681.946 -605.368 -354.874 -313.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.767.522 3.824.716 1.849.384 2.879.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -9.031.915 -13.231.885 -4.040.034 -9.697.063
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
304.606 -5.032.398 -565.154 -3.377.726
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
59.463 13.944 32.720 240
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
364.069 -5.018.454 -532.434 -3.377.486
Finansman Gelirleri
14 1.035.108 986.484 362.526 746.519
Finansman Giderleri
14 -16.091.775 -9.795.488 -9.505.132 -4.972.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.692.598 -13.827.458 -9.675.040 -7.603.925
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
38.731 -183.451 -11.658 -73.768
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 38.731 -183.451 -11.658 -73.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.653.867 -14.010.909 -9.686.698 -7.677.693
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.653.867 -14.010.909 -9.686.698 -7.677.693
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-14.653.867 -14.010.909 -9.686.698 -7.677.693
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Zarar 15 -0,34890000 -0,33360000 -0,23060000 -0,18280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-680.262 -664.524 -205.012 -331.785
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-850.328 -830.655 -256.265 -414.731
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 170.066 166.131 51.253 82.946
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
170.066 166.131 51.253 82.946
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-680.262 -664.524 -205.012 -331.785
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.334.129 -14.675.433 -9.891.710 -8.009.478
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-15.334.129 -14.675.433 -9.891.710 -8.009.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780762


BIST18:052.980
Değişim :  2,29% |  66,70
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.983
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AVGYO 3,30 57.391.415 % 10,00  
COSMO 26,64 3.601.179 % 9,99  
CMBTN 290,70 46.698.668 % 9,99  
TETMT 251,30 18.853.809 % 9,98  
KZBGY 32,00 62.295.170 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9338 17,9403 % -0,04  
Euro 18,2566 18,3017 % 0,14  
Sterlin 21,5543 21,6624 % -0,04  
Frank 18,7771 18,8902 % -0,05  
Riyal 4,7656 4,7895 % -0,03  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 1,20  
Altın Gr. 1.016 1.017 -0,50  
Cumhuriyet 6.849 6.952 -9,00  
Tam 6.838 6.916 0,00  
Yarım 3.332 3.381 0,00  
Çeyrek 1.671 1.690 0,00  
Gümüş.Ons 19,79 19,82 0,01  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 -0,01  
B. Petrol 93,01 93,01 0,07