***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 19:12
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 94.163.591 -3.231.909 90.931.682 217.044 91.148.726 217.044 217.044 -81.492.306 -16.220.708 -97.713.014 35.689.641 35.689.641
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 -217.044 -217.044
Transferler
-2.954.003 -2.954.003 -2.954.003 0 -13.266.705 16.220.708 2.954.003
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.116.395 -814.127 11.302.268 10.758 11.313.026 10.758 10.758 -19.336.931 -19.336.931 -8.023.905 -8.023.905
Dönem Karı (Zararı)
-19.336.931 -19.336.931 -19.336.931 -19.336.931
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.116.395 -814.127 11.302.268 10.758 11.313.026 10.758 10.758 0 11.313.026 11.313.026
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 103.325.983 -4.046.036 99.279.947 227.802 99.507.749 227.802 227.802 -94.759.011 -19.336.931 -114.095.942 27.665.736 0 27.665.736
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 103.325.983 -4.046.036 99.279.947 227.802 99.507.749 227.802 227.802 -94.759.011 -19.336.931 -114.095.942 27.665.736 27.665.736
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 -217.044 -217.044
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0
Transferler
-3.739.336 -3.739.336 -3.739.336 0 -15.597.595 19.336.931 3.739.336
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.250.377 -727.648 10.522.729 176.366 10.699.095 0 -33.522.723 -33.522.723 -22.823.628 -22.823.628
Dönem Karı (Zararı)
-33.522.723 -33.522.723 -33.522.723 -33.522.723
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.250.377 -727.648 10.522.729 176.366 10.699.095 0 0 10.699.095 10.699.095
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 110.837.024 -4.773.684 106.063.340 404.168 106.467.508 10.758 10.758 -110.356.606 -33.522.723 -29.783.387 4.842.108 4.842.108


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.260.955 21.940.168
Dönem Karı (Zararı)
-33.522.723 -19.336.931
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-33.522.723 -19.336.931
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.397.444 47.994.531
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 - 12 9.581.819 7.316.517
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-26.619
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -26.619
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.210.711 1.558.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.223.539 1.166.803
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-12.828 392.044
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-26.744 -13.704
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27.516.479 17.235.770
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-340.377 -256.432
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 - 27 27.856.856 17.492.202
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.403.519 21.648.629
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -224.204 368.763
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.517 -120.291
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -37.517 -120.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.273.461 -5.190.142
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.518.008 3.670.901
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 5.220.126 -3.043.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -11.738.134 6.714.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-488.327 -964.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-488.327 -964.755
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 3.778.280 -11.608.356
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -45.839 -393.338
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.676.822 5.160.108
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 21.112.699 -4.360.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -53.789.521 9.520.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 66.745 -645.046
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-447.072 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-447.072 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -23.140 -416.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.722 7.140
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
80.722 7.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.398.740 23.467.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -862.215 -1.527.290
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.186.548 -8.756.360
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.517 120.291
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.517 120.291
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

15 -127.265.525 -64.229.324
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-57.840 -36.461
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
6 20.967.207 701.161
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -870.948 0
Ödenen Faiz
-29.095.025 -17.096.692
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-816.173 3.442.492
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-133 737.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-816.306 4.180.026
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.220.381 2.040.355
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.404.075 6.220.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.404.075 6.220.381
Ticari Alacaklar
40.951.113 34.304.038
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.223.754 10.341.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 35.727.359 23.962.606
Diğer Alacaklar
233.183 1.988.824
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.795.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 233.183 193.449
Stoklar
9 33.033.432 36.811.712
Peşin Ödenmiş Giderler
728.832 682.993
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 728.832 682.993
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 84.633 31.696
Diğer Dönen Varlıklar
1.606.103 1.211.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 1.606.103 1.211.882
ARA TOPLAM
82.041.371 81.251.526
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.041.371 81.251.526
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 404.168 227.802
Diğer Alacaklar
5.999 5.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.999 5.999
Maddi Duran Varlıklar
11 199.356.877 184.864.536
Arazi ve Arsalar
55.380.000 48.685.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.920.000 2.518.838
Binalar
31.220.000 25.517.406
Tesis, Makine ve Cihazlar
106.208.220 106.484.692
Mobilya ve Demirbaşlar
1.157.624 1.227.382
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.471.033 431.218
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.624.829
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 881.173 764.530
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
881.173 764.530
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
202.273.046 185.862.867
TOPLAM VARLIKLAR
284.314.417 267.114.393
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
65.871.458 5.077.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
65.871.458 5.077.517
Banka Kredileri
15 65.864.503 5.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.955 77.517
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.053.279 48.586.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
32.053.279 48.586.638
Banka Kredileri
15 31.409.037 48.586.638
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
644.242
Ticari Borçlar
80.069.337 111.533.445
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 27.397.627 4.201.266
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 52.671.710 107.332.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 485.416 418.671
Diğer Borçlar
22.812.781 1.342.689
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 22.100.026 710.514
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 712.755 632.175
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 413.934 437.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
413.934 437.074
Kısa Vadeli Karşılıklar
572.776 585.604
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 572.776 585.604
ARA TOPLAM
202.278.981 167.981.638
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
202.278.981 167.981.638
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
48.222.711 45.336.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
48.222.711 45.336.888
Banka Kredileri
15 47.112.475 45.329.933
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.110.236 6.955
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.039.824 4.768.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 6.039.824 4.768.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 22.930.793 21.361.190
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.193.328 71.467.019
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
279.472.309 239.448.657
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.842.108 27.665.736
Ödenmiş Sermaye
21 42.000.000 42.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
106.467.508 99.507.749
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
106.467.508 99.507.749
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 110.837.024 103.325.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.773.684 -4.046.036
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 404.168 227.802
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-110.356.606 -94.759.011
Net Dönem Karı veya Zararı
-33.522.723 -19.336.931
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.842.108 27.665.736
TOPLAM KAYNAKLAR
284.314.417 267.114.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 224.046.160 230.178.935
Satışların Maliyeti
22 -182.233.988 -177.004.473
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22 41.812.172 53.174.462
BRÜT KAR (ZARAR)
41.812.172 53.174.462
Genel Yönetim Giderleri
23 -9.822.341 -10.211.079
Pazarlama Giderleri
23 -22.780.110 -22.972.948
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -1.378.505 -1.118.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 7.009.164 28.801.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -14.705.028 -48.934.623
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
135.352 -1.261.253
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 64.261 133.995
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
199.613 -1.127.258
Finansman Gelirleri
27 1.308.293 4.903.388
Finansman Giderleri
27 -35.254.833 -22.744.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-33.746.927 -18.968.168
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
224.204 -368.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 224.204 -368.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.522.723 -19.336.931
DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.522.723 -19.336.931
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-33.522.723 -19.336.931
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
10.699.095 11.313.026
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 13.226.096 15.145.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -909.560 -1.017.659
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3 - 29 176.366 10.758
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.793.807 -2.825.567
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
29 -1.975.719 -3.029.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 181.912 203.532
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.699.095 11.313.026
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.823.628 -8.023.905
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-22.823.628 -8.023.905http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823532


BIST11:172.874
Değişim :  0,20% |  5,75
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.858
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:15
TRCAS 10,57 75.162.092 % 9,99  
BARMA 47,90 45.623.936 % 9,96  
ARDYZ 7,23 19.306.681 % 9,88  
IZMDC 2,95 141.722.142 % 9,67  
COSMO 20,48 777.216 % 7,79  
11:15 Alış Satış %  
Dolar 17,9563 17,9612 % 0,13  
Euro 18,4807 18,4966 % -0,19  
Sterlin 21,8063 21,9156 % -0,13  
Frank 19,0066 19,1211 % 0,07  
Riyal 4,7673 4,7912 % 0,07  
11:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 -1,03  
Altın Gr. 1.033 1.033 0,22  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.922 6.979 -13,00  
Yarım 3.373 3.412 -6,00  
Çeyrek 1.692 1.705 -4,00  
Gümüş.Ons 20,36 20,39 0,06  
Gümüş Gr. 11,76 11,77 0,04  
B. Petrol 100 100 0,29