***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 19:43
***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor


***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 103.325.983 -4.046.036 99.279.947 227.802 99.507.749 -94.759.011 -19.336.931 -114.095.942 27.665.736 27.665.736
Transferler
-1.869.751 -1.869.751 -1.869.751 -17.467.180 19.336.931 1.869.751 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-680.262 -680.262 -680.262 -14.653.867 -14.653.867 -15.334.129 -15.334.129
Dönem Karı (Zararı)
-14.653.867 -14.653.867 -14.653.867 -14.653.867
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-680.262 -680.262 -680.262 -680.262 -680.262
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 101.456.232 -4.726.298 96.729.934 227.802 96.957.736 -112.226.191 -14.653.867 -126.880.058 12.331.607 12.331.607
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 110.837.024 -4.773.684 106.063.340 404.169 106.467.509 -110.356.606 -33.521.565 -143.878.171 4.843.267 4.843.267
Transferler
-1.922.988 -1.922.988 -1.922.988 -31.598.577 33.521.565 1.922.988 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-536.937 -536.937 24.869 -512.068 -11.245.575 -11.245.575 -11.757.643 -11.757.643
Dönem Karı (Zararı)
-11.245.575 -11.245.575 -11.245.575 -11.245.575
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-536.937 -536.937 24.869 -512.068 -512.068 -512.068
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 108.914.036 -5.310.621 103.603.415 429.038 104.032.453 -141.955.183 -11.245.575 -153.200.758 -6.914.376 -6.914.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.701.705 -49.385.938
Dönem Karı (Zararı)
-11.245.575 -14.653.867
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-11.245.575 -14.653.867
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.569.202 22.693.935
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 5.191.672 4.424.447
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.138
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.138
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
714.104 679.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
714.104 715.416
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-35.617
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-32.637 -26.743
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.810.834 12.500.764
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-158.029 -238.988
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.968.863 12.739.752
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.306.130 5.194.256
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -420.901 -38.731
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.719
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.235.693 -56.783.739
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.666.465 -6.985.314
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.228.497 4.086.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.894.962 -11.071.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.096.855 -2.385.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.096.855 -2.385.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.031.517 -1.689.984
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-157.492 363.419
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.609.122 -46.921.595
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.812.372 13.957.172
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.421.494 -60.878.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.375.524 843.415
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-297.462 -46.336
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-297.462 -46.336
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-60.014 -76.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
89.466 114.934
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
89.466 114.934
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.087.934 -48.743.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-386.229 -642.267
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.813.230 -2.231.962
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
50.603
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.719
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.719
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.054.379 -4.321.129
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.965.945 -4.237.144
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.434 -83.985
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.789.606
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.789.606
Alınan Temettüler
32.641 26.743
Alınan Faiz
157.905 240.099
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.233.776 46.476.861
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
94.300.000 64.300.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 94.300.000 64.300.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.000.951 -11.902.790
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -46.993.996 -11.865.363
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-6.955 -37.427
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4 7.608.564
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
4 -17.485.851
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -542.175 -299.478
Ödenen Faiz
-12.037.247 -13.229.435
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.122.251 -5.141.039
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.016.728 238.882
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.138.979 -4.902.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.404.075 6.220.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.543.054 1.318.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.543.054 5.404.075
Ticari Alacaklar
45.176.370 40.951.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.554.049 5.223.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 40.622.321 35.727.359
Diğer Alacaklar
265.824 233.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
265.824 233.183
Stoklar
43.064.949 33.033.432
Peşin Ödenmiş Giderler
886.324 728.832
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
886.324 728.832
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 76.637 84.633
Diğer Dönen Varlıklar
6 3.678.433 1.607.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.678.433 1.607.262
ARA TOPLAM
113.691.591 82.042.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
113.691.591 82.042.530
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
378.436 404.168
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
378.436 404.168
Diğer Alacaklar
5.999 5.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.999 5.999
Maddi Duran Varlıklar
7 199.585.117 199.356.877
Arazi ve Arsalar
55.380.000 55.380.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.801.706 2.920.000
Binalar
30.522.940 31.220.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
108.429.703 106.028.425
Taşıtlar
155.565 179.795
Mobilya ve Demirbaşlar
1.095.734 1.157.624
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.199.469 2.471.033
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 1.540.801 1.624.829
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
864.523 881.173
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
864.523 881.173
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
202.374.876 202.273.046
TOPLAM VARLIKLAR
316.066.467 284.315.576
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
107.156.146 65.871.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
107.156.146 65.871.458
Banka Kredileri
8 107.156.146 65.864.503
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.955
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.114.069 32.053.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26.114.069 32.053.279
Banka Kredileri
8 25.389.649 31.409.037
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 724.420 644.242
Ticari Borçlar
92.017.917 80.069.337
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 15.549.824 27.397.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 76.468.093 52.671.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 1.860.940 485.416
Diğer Borçlar
5.415.956 22.812.781
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 4.614.175 22.100.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
801.781 712.755
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
353.920 413.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
353.920 413.934
Kısa Vadeli Karşılıklar
573.229 572.776
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 573.229 572.776
ARA TOPLAM
233.492.177 202.278.981
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.492.177 202.278.981
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.074.137 48.222.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
60.074.137 48.222.711
Banka Kredileri
8 59.077.841 47.112.475
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 996.296 1.110.236
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.038.873 6.039.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 7.038.873 6.039.824
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 22.375.656 22.930.793
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.488.666 77.193.328
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
322.980.843 279.472.309
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-6.914.376 4.843.267
Ödenmiş Sermaye
11 42.000.000 42.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
104.032.453 106.467.509
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
103.603.415 106.063.340
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
108.914.036 110.837.024
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.310.621 -4.773.684
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
429.038 404.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-141.955.183 -110.356.606
Net Dönem Karı veya Zararı
-11.245.575 -33.521.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-6.914.376 4.843.267
TOPLAM KAYNAKLAR
316.066.467 284.315.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 129.703.203 115.299.081 63.099.040 53.910.439
Satışların Maliyeti
13 -100.382.193 -91.959.735 -48.396.289 -44.460.857
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.321.010 23.339.346 14.702.751 9.449.582
BRÜT KAR (ZARAR)
29.321.010 23.339.346 14.702.751 9.449.582
Genel Yönetim Giderleri
14 -5.737.473 -4.783.519 -2.948.671 -2.168.764
Pazarlama Giderleri
14 -13.090.333 -11.304.882 -6.079.675 -5.300.448
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
14 -876.450 -681.946 -421.470 -354.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.240.015 2.767.522 1.222.488 1.849.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -9.146.143 -9.031.915 -4.797.443 -4.040.034
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.710.626 304.606 1.677.980 -565.154
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32.637 59.463 32.720
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.743.263 364.069 1.677.980 -532.434
Finansman Gelirleri
16 560.637 1.035.108 360.550 362.526
Finansman Giderleri
16 -15.970.376 -16.091.775 -7.818.166 -9.505.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.666.476 -14.692.598 -5.779.636 -9.675.040
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
420.901 38.731 165.319 -11.658
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 420.901 38.731 165.319 -11.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.245.575 -14.653.867 -5.614.317 -9.686.698
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.245.575 -14.653.867 -5.614.317 -9.686.698
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.245.575 -14.653.867 -5.614.317 -9.686.698
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Zarar 12 -0,26780000 -0,34890000 -0,13370000 -0,23060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-512.068 -680.262 -267.956 -205.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-671.171 -850.328 -366.031 -256.265
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
24.869 0 24.869 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9 134.234 170.066 73.206 51.253
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
134.234 170.066 73.206 51.253
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-512.068 -680.262 -267.956 -205.012
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.757.643 -15.334.129 -5.882.273 -9.891.710
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-11.757.643 -15.334.129 -5.882.273 -9.891.710http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867611


BIST
17:352.796
Değişim :  0,03% |  0,76
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:33
DOGUB 4,84 44.835.257 % 10,00  
KRTEK 22,00 40.849.364 % 10,00  
ALKA 47,24 30.797.740 % 9,96  
ISFIN 4,64 356.897.152 % 9,95  
GSRAY 5,21 296.264.696 % 9,92  
17:33 Alış Satış %  
Dolar 17,9336 17,9419 % -0,04  
Euro 18,3417 18,3594 % 0,33  
Sterlin 21,6716 21,7803 % 0,38  
Frank 18,7544 18,8673 % 0,33  
Riyal 4,7583 4,7822 % 0,07  
17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 5,92  
Altın Gr. 1.036 1.037 5,20  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.942 6.997 10,00  
Yarım 3.382 3.421 5,00  
Çeyrek 1.696 1.710 3,00  
Gümüş.Ons 20,47 20,51 -0,17  
Gümüş Gr. 11,84 11,86 -0,07  
B. Petrol 98,14 98,14 1,49